Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаД. Першого і другого періоду ГПХ

Читайте также:
  1. АБСОЛЮТНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПРИВЕДЕННЯ u , ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ РОКІВ / РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРІОДУ
  2. Вы на истинном пути, это видно и из другого поста, но жизнь — важная часть этой задачи.
  3. Глава 7. Обнимая другого
  4. Долгострелы и скорострелы, и как превращаться из одного в другого.
  5. З першого на другий
  6. Ігри букварного періоду
  7. Ігри добукварного періоду
  8. Ігри післябукварного періоду
  9. Методичні рекомендації до другого семінарського заняття

Е. Другого і третього періоду ГПХ

 

1.3.9. Який патогенез змін, що виникають у ІІІ періоді ГПХ?

А. Пригнічення гемопоезу внаслідок впливу ІВ

В. Стимуляція гемопоезу внаслідок впливу ІВ

С. Пригнічення мієлопоезу, без змін лімфоцитопоезу внаслідок дії ІВ

Д. Вибіркова дія ІВ на еритропоез

Е. Стимуляція вільнорадикального окислення

 

1.3.10. У хворого розвинулося „рентгенівське похмілля”. Для якого періоду ГПХ характерний даний стан?

А. І періоду

В. ІІ періоду

С. ІІІ періоду

D. ІV періду

Е. V періоду с. 57

 

1.3.11. У картині крові хворого із гострою променевою хворобою наступні зміни: перерозподільний лейкоцитоз, лімфопенія. Який період хвороби?

А. І період

В. ІІ період

С. ІІІ період

D. ІV перід

Е. V період с. 57

 

1.3.12. У хворого прогресуюча лімфоцитопенія та лейкопенія. Який період гострої променевої хвороби ?

А. ІІ період

В. І період

С. ІІІ період

Д. ІV перід

Е. V період с. 57

 

1.3.13. Працівник АЕС під час аварії отримав 0,5 Гр опромінення. Яка форма гострої променевої хвороби у нього розвинеться?

А. Кістково-мозкова

В. Церебральна

С. Спінальна

Д. Кишкова

Е. Хронічна форма с. 57

 

1.3.14. Для якого періоду хвороби після однократного опромінення у хворого будуть характерні наступні зміни: аутоінфекція, численні крововиливи, анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія?

А. ІІІ періоду

В. ІІ періоду

С. І періоду

Д. ІV періду

Е. V періоду с. 58

 

1.3.15. У хворого спостерігається непрохідність кишок, біль у ділянці живота, блювання, анорексія. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулася?

А. Кишкова

В. Церебральна

С. Спінальна

Д. Кістково-мозкова

Е. Шлункова с. 58

 

1.3.16. У клініку поступив хворий у край важкому стані із судомами, порушеним тонусом судин. Яка форма гострої променевої хвороби найбільш ймовірно розвинулася?

А. Церебральна

В. Кишкова

С. Спінальна

Д. Кістково-мозкова

Е. Шлункова с. 58

 

1.3.17. Які можливі віддалені наслідки у хворого після перенесеної гострої променевої хвороби?

А. Пухлини

В. Пневмонія

С. Перитоніт

Д. Крововиливи

Е. Аутоінфекція с. 58

 

1.3.18. У хворого, який давно працює біля джерела іонізуючого випромінювання виявлено зміни у крові у вигляді помірної лейкопенії та тромбоцитопенії. Яка патологія могла розвинутися?А. ХПХ, І ступінь

В. ХПХ, ІІ ступінь

С. ХПХ, ІІІ ступінь

Д. ГПХ, кістково-мозкова форма

Е. ХПХ, ІV ступінь с. 59

 

1.3.19. Працівник виробництва постійно протягом тривалого часу піддавався дії малих доз опромінення. Що може розвинутися у нього у віддалені строки?

А. Новоутворення

В. Пневмонія

С. Перитоніт

Д. Крововиливи

Е. Аутоінфекція с. 59

 

1.3.20. У хворого, який давно працює на виробництві із джерелами іонізуючого випромінювання розвинувся важкий стан із пригніченням кровотворення, виразково-некротичними змінами слизової, порушенням ЦНС. Про який ступінь важкості хронічної променевої хвороби слід думати?

А. ХПХ, ІІІ ступінь

В. ХПХ, ІІ ступінь

С. ХПХ, І ступінь

Д. ХПХ, V ступінь

Е. ХПХ, ІV ступінь с. 59

 

1.3.21. Хворий отримав 10 Гр опромінення. Стан задовільний, спостерігається лише лейкопенія та лімфоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби?

А. ІІ період

В. ІІІ період

С. І період

Д. ІV перід

Е. Період розпалу хвороби с. 57 

1.3.22. У хворого із гострою променевою хворобою до лейкопенії приєдналася анемія, некротична ангіна та крововиливи. Про що це свідчить?

А. Перехід у ІІІ період

В. Перехід у ІІ період

С. Перехід у хронічну форму

Д. Перехід у ІV період

Е. Перехід у кишкову форму с. 57

 

1.3.23. Яка система протирадіаційного захисту включиться у хворого після опромінення?

А. Антиоксидантна система

В. Нервова система

С. Ендокринна система

Д. Вегетативна частина нервової системи

Е. Імунна система с. 56

 

1.3.24. Що не може бути використаним у терапії хворих із гострою променевою хворобою?

А. Імунодепресанти

В. Антиоксиданти

С. Гіпотермія

Д. Введення ДНК

Е. Трансплантація кісткового мозку с. 57

 

1.3.25. Що є методом вибору у лікуванні хворих із кістково-мозковою формою гострої променевої хвороби?

А. Трансплантація кісткового мозку

В. Введення антиоксидантів

С. Використання гіпотермії

Д. Введення ДНК

Е. Застосування імунодепресантів с. 57

 

1.3.26. Яка тканина буде уражатися першою у хворого після опромінення?

А. Кровотворна

В. Епітелій

С. Кісткова

Д. Хрящова

Е. М’язева с. 57

 

1.3.27. У якій послідовності слід очікувати змін зі сторони системи крові у хворих після опромінення?

А. Лімфопенія-гранулоцитопенія-тромбоцитопенія-анемія

В. Гранулоцитопенія - лімфопенія -тромбоцитопенія-анемія

С. Гранулоцитопенія - лімфопенія – анемія-тромбоцитопенія

Д. Гранулоцитопенія - анемія – лімфопенія -тромбоцитопенія

Е. Анемія - гранулоцитопенія – лімфопенія –тромбоцитопенія с. 57

 

1.3.28. Що є головною причиною кровотеч у хворих із гострою променевою хворобою?

А. Тромбоцитопенія

В. Гранулоцитопенія

С. Пошкодження судин

Д. Активація протизсідальної системи

Е. Анемія с. 55

 

1.3.29. Що є частою причиною смерті хворих із гострою променевою хворобою?

А. Пневмонія

В. Ангіна некротична

С. Кишкова аутоінфекція

Д. Крововиливи

Е. Анемія с. 58

 

1.3.30. Яка тканина останньою буде уражена у хворого при дії іонізуючого випромінювання?

А. М’язева

В. Епітелій

С. Кісткова

Д. Хрящова

Е. Кровотворна с. 54

 

1.3.31. Які симптоми у хворого будуть вказувати на ураження імунної системи при дії іонізуючого випромінювання?

А. Пневмонія, ангіна некротична

В. Перитоніт, паралітична непрохідність кишок

С. Кишкова аутоінфекція, блювання

Д. Крововиливи, кров у калі і сечі

Е. Анемія, тромбоцитопенія с. 54

 

1.3.32. Який симптом у хворого не буде вказувати на ураження травного епітелію при дії іонізуючого випромінювання?

А. Пневмонія

В. Перитоніт

С. Аутоінтоксикація

Д. Бактеріемія

Е. Кишкова аутоінфекція с. 54

 

1.3.33. Які симптоми у хворого будуть вказувати на ураження травної системи при дії іонізуючого випромінювання?

А. Кишкова аутоінфекція, бактеріемія

В. Лімфопенія, анемія, тромбоцитопенія

С. Пневмонія, ангіна некротична

Д. Крововиливи, кров у калі і сечі

Е. Анемія, тромбоцитопенія с. 54

 

1.3.34. Що свідчать про зниження імунологічної реактивності у хворого після опромінення?

А. Розвиток некротичної ангіни, пневмонія

В. Лімфопенія, анемія, тромбоцитопенія

С. Кишкова аутоінфекція, бактеріемія

Д. Крововиливи, кров у калі і сечі

Е. Анемія, тромбоцитопенія с. 54

 

1.3.35. Як буде проявлятися розвиток тромбоцитопенії у хворого із гострою променевою хворобою?

А. Крововиливами, кровю у калі і сечі

В. Лімфопенією, анемією

С. Пневмонією, ангіною

Д. Кишковою аутоінфекцією, блювотою

Е. Анемією, кишковою непрохідністю с. 55

 

1.3.36. Що є гарною прогностичною ознакою для перебігу гострої променевої хвороби у хворого?

А. Нормалізація картини крові

В. Зникнення блювоти,слабості

С. Зниження температури тіла

Д. Зникнення анемії

Е. Збільшення лейкоцитів с. 58

 

1.3.37. З якою формою гострої променевої хвороби у хворого буде найважчий стан?

А. Церебральною

В. Кишковою

A. С. Спінальною

Д. Кістково-мозковою

Е. Шлунковою с. 58

 

1.3.38. З якою формою гострої променевої хвороби у хворого буде найменш важкий стан?

А. Кістково-мозковою

В. Кишковою

С. Спінальною

Д. Церебральною

Е. Шлунковою с. 57

 

1.3.39. Яка форма гострої променевої хвороби розвинеться у хворого, що отримав 50 Гр опромінення?

А. Церебральна

В. Кишкова

С. Спінальна

Д. Кістково-мозкова

Е. Шлункова с. 58

 

1.3.40. У хворого діагностована кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби. В крові виявлена лімфопенія. Для якої стадії хвороби характерні ці зміни?

А. Первинних реакцій

В. Прихованої

С. Розпалу хвороби

Д. Завершення хвороби

Е. Віддалених наслідків с. 57

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вплив іонізуючого випромінювання на організм. | Роль реактивності, спадковості і конституції в патології.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты