Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Метали.
1. Вкажіть основний промисловші спосіб добування натрію:

а) електроліз розчину NaCl; б) електроліз розплаву NaCl;в) електроліз розчину NaOH;

г) електроліз розчину Na2SO4; д) електроліз розплаву Na2SO4.

2. Вкажіть формулу поташу:

а) КНСО3. б) KNO3; в) К2СО3; г) K2SO4; д) Са(НСО3)2.

3. Установіть послідовність посилення металічних властивостей елементів:
a) Be; б) Mg; в) Sr; г) Са; д) Ва.

Ba > Sr > Ca > Mg > Be

4. Вкажіть окисник у реакції, що описується рівнянням 2NaOH + 2Na → 2Na2O + Н2↑:

а) Оксиген у складі NaOH; б) Натрій у складі NaOH;

в) Гідроген у складі NaOH; г) Оксиген у складі Na2O; д) Водень

5. Зазначте колір, у який забарвлюється розчин фенолфталеїну під дією натрій гідроксиду:

а) у жовтий; б) у малиновий; в) у рожевий; г) у синій; д) у фіолетовий.

6. Установіть послідовність зростання основності гідроксидів:

a)Mg(OH)2; б)Ва(ОН)2; в) Са(ОН)2; г) Sr(OH)2.

Ва(ОН)2 > Sr(ОН)2 > Cа(ОН)2 > Mg(ОН)2

7. Вкажіть метал, який найенергійніше взаємодіє із сіркою:

а) літій; б) натрій; в) калій; г) цинк; д) мідь.

8. Вкажіть формулу гіпсу:

a) CaSO4 • Н2О; б) CaSO4 • 2Н2О; в) CaF2; г) СаСО3 • MgCO3; д) СаСО3

9. Установіть послідовність зменшення металічних властивостей металів головної підгрупи ІІ-ї групи: a)Sr; б) Be; в) Mg; г) Ва; д) Са.

Ba > Sr > Ca > Mg > Be

10. Вкажіть речовину А у схемі перетворень Na → А → Na2CO3:

а) NaCl; б) NaOH; в) NaBr; г) Na2SO4; д) NaF

11. Вкажіть речовини, з якими кальцій взаємодіє за звичайних умов:
а)С12, Вr2; б)S, C12; в) N2, Вr2; г) С, І2; д) НС1, N2.

12. Обчисліть і вкажіть об'єм водню (н. у.), який виділиться під час взаємодії з водою натрію, маса якого дорівнює 10,35 г:

а) 5,3 л; б) 12,6 л; в) 1,54 л; г) 2,52 л; д) 5,04 л..

13. Вкажіть лужний метал, який на повітрі окиснюється з утворенням сполуки складу МеО2: ??? Це питання не для школи – Калій, літій та рубідій горять в атмосфері кисню з утворенням МеО2. Натрій утворює NaO2, але не напряму. Звичайний оксид безпосередньо утворює тільки літій – Li2O – може про це йде мова?

а) цезій; б) калій; в) натрій; г) літій; д) рубідій.

14. Вкажіть формулу паленого вапна: Я не знаю такого вапна. Може негашене вапно CaO?

а) Са(ОН)2; б) СаО; в) СаСО3; г) СаС2; д) Са(НСО3)2.

15. Гашене вапно – це:

а) Са(ОН)2; б) СаО; в) СаСО3; г) СаSO4×2H2O.

16. Вкажіть кількість електронів, які містить атом Алюмінію на зовнішньому електронному шарі:

а)3; 6)1; в) 2; г) 4; д) 5.

17. Вкажіть формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утво­ренням йона А13+:

а)А1С13; б)А1(ОН)3; в) А1РО4; г) А12О3; д) НА1О2.

18. Вкажіть електрони атома Феруму, які найчастіше беруть участь в утворенні валентних зв'язків:

а) два електрони зовнішнього електронного шару;

б) чотири електрони з передостаннього електронного шару;

в) один електрон зовнішнього електронного шару;

г) два електрони зовнішнього електронного шару й чотири — із передостаннього шару;

д) два електрони з передостаннього електронного шару.

19. Вкажіть ступені окиснення, які може виявляти у сполуках Ферум:

а) +1, +2; б) +2, +3; в) +3, +4; г) +1, +3; д) +3, +5.

20. Позначте правильне твердження. Найбільша кількість Феруму в організмі людини міститься у.(Людина містить ~4 г феруму, з них 57% феруму міститься в гемоглобіні)..

а) крові; б) печінці; в) селезінці; г) нирках; д) скелеті.

21. Виберіть правильне твердження. Алюміній оксид належить до: а) основних оксидів; б) амфотерних оксидів;

в) кислотних оксидів; г) несолетвірних оксидів;

д) типових відновників.

22. Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Феруму дорівнює +6.

a)Fe3O4; б) KFeO2; в) K2FeО4; r) Fe(OH)3; д) K3[Fe(CN)6]

23. Визначте речовину А у схемі перетворень Fe → А → Fe(OH)2:

a) FeCl3; б) FeCl2; в) FeO; г) Fe3O4; д) Fe2(SO4)3.

24. Вкажіть сполуку, яка виявляє амфотерні властивості:

a) Fe2O3; б) Fe(OH)2; в) Fe3O4; г) K2FeО4; д) FeO.

 

Неметали.

Гідроген

1. Вказати хімічний символ елемента, електронна формула якого …4s23d104p3:

а) Se; б) P; в) As; г) Sb;

2. Хімічна реакція цинку із хлоридною кислотою є реакцією ...

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну;

3. Вкажіть гідрид-йон:

а) H3O; б) H-; в) H+; г) OH-;

4. Вкажіть тип зв´язку в молекулі водню:

а) поляний ковалентний; б) неполярний ковалентний; в) йонний; г) водневий;

5. Вказати хімічний символ елемента, електронна формула якого …4s23d104p4:

а) Se; б) P; в) As; г) Sb;

6. Вкажіть до якою типу належить хімічна реакція алюмінію із хлоридною кислотою:

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну;

7. Вкажітьназву найменш поширеного в природі ізотопу Гідрогену:

а) Протій; б) Дейтерій; в) Гідроксоній; г) Тритій;

8. Вкажіть тип зв´язку в молекулі води:

а) поляний ковалентний; б) неполярний ковалентний; в) йонний; г) водневий;

9. Вказати хімічний символ елемента, електронна формула якого …4s23d104p5:

а) Se; б) Br; в) As; г) Mn ;

10. Вкажіть до якою типу належить хімічна реакція водню з азотом, в результаті якої утворюється амоніак:

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну;

11. Вкажітьназву найбільш поширеного в природі ізотопу Гідрогену:

а) Протій; б) Дейтерій; в) Гідроксоній; г) Тритій;

12. Яку масу буде мати вода, до складу якої входять атом Дейтерію, атом Тритію і атом 17О:

а) 18 г/моль; б) 20 г/моль; в) 22 г/моль; г) 21 г/моль;

13. Вказати хімічний символ елемента, електронна формула якого …4s23d104p2:

а) Se; б) Ge; в) As; г) Zn ;

14. Вкажіть до якою типу належить хімічна реакція хлоридної кислоти з натрій гідроксидом:

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну;

15. Елемнт Гідроген складається із:

а) одного ізотопу; б) двох ізотопів; в) трьох ізотопів; г) чотирьох ізотопів;

16. Вкажіть тип зв´язку в молекулі хлороводню:

а) поляний ковалентний; б) неполярний ковалентний; в) йонний; г) водневий;

17. Вказати хімічний символ елемента, електронна формула якого …4s23d104p6:

а) Se; б) Ru; в) As; г) Kr ;

18. Вкажіть до якою типу належить хімічна реакція водню з киснеи:

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну;

19. У складі "важкої" води присутній ізотоп гідрогену:

а) Протій; б) Дейтерій; в) Гідроксоній; г) Тритій;

20. Маса "важкої" води:

а) 18 г/моль; б) 20 г/моль; в) 19 г/моль; г) 21 г/моль;

Галогени.

21. Вкажіть елемент, який має найменший радіус атома з-поміж інших галогенів:

а) Бром; б) Хлор; в) Йод; г) Флуор; д) Астат

22. У якій сполуці зв’язок Елемент–Хлор є ковалентним?

а) КСl; б) AgCl; в) SiCl4; г) NaСl.

23. Позначте ступені окиснення, які характерні для Хлору:

а)-3, 0, +5, +7; б) -2, -1, 0, +1, +7; в) -1, 0, +4, +6; г)-1, 0, +1, +3, +5, +7;

24. Вкажіть формулу натрій гідрогенсульфіту:

a)Na2S; б) Na2SO3; в) NaHSO3; r) NaHS; д) NaHS04.

25. Вкажіть тип хімічного зв'язку в молекулі хлороводню:

а) металічний; б) полярний ковалентний; в)йонний; г) неполярний ковалентний;

26. Вкажіть формулу речовини, яка взаємодіє з хлором:

а) Н24 (розб.); б) КОН; в) NaF; г) Н3РО4;

27. Вкажіть назву галогену, який виявляє лише валентність 1:

a) Флуор; б) Бром; в) Йод; г) Хлор; д) Астат.

28. Вкажіть правильне твердження. Усі галогени, особливо фтор і хлор, ...

а) є рідинами; б) легко горять на повітрі; в) токсичні; г)є газами.

29. Вкажіть галогенід-йон, у якого відсутні відновні властивості:

а)Сl-; б)F- в) Вr-; г) J-; д)At-

30. Вкажіть елемент, який має найбільший радіус атома з-поміж інших галогенів:

а) Бром; б) Хлор; в) Йод; г) Флуор; д) Астат

31. Вкажіть формулу солі хлоридної кислоти:

а) СаСО3; б) NaCl; в) KClO3; г) Na2SO4

32. Вкажіть правильне твердження. В основному стані в атомі Сульфуру є...
а) чотири неспарені електрони; б) два неспарені електрони;

в)три неспарені електрони; г) один неспарений електрон;
33. Вкажіть загальну формулу броміду, утвореного двовалентним хімічним елементом:

а) RBr; б) RBr3; в) RBr2; г) RBr4

34. Вкажіть галоген, який не трапляється у природі:

а) Бром; б) Хлор; в) Йод; г) Астат; д) Флуор.

35. Вкажіть, в якій з кислот Хлор появляє лише окисні властивості:

а) HClO3; б) НСlO; в) НСlO4; г) НСlO2;

36. Виберіть правильне твердження. Сульфітна кислота належить до ...

а) двохосновних сильних кислот; б) одноосновних сильних кислот;

в) двохосновних слабких кислот; г) одноосновних слабких кислот.

37. У якій сполуці зв’язок Елемент–Хлор є йонним?

а) ССl4; б) НCl; в) SiCl4; г) NaСl.

38. Вкажіть, ангідридом якої кислоти є хлор(VІІ) оксид:
а) HClO3; б) НСlO; в) НСlO4; г) НСlO2;

39. Вкажіть, в якій з кислот Хлор появляє лише відновні властивості:

а) HClO3; б) НСl; в) НСlO4; г) НСlO2;

40. Позначте ступені окиснення, які характерні для Хлору:

а)-3, 0, +5, +7; б) -2, -1, 0, +1, +7; в) -1, 0, +4, +6; г)-1, 0, +1, +3, +5, +7;

Нітроген. Фосфор.

41. Вкажіть формулу молекули, у якій ступінь окиснення Нітрогену дорівнює 0:

a) N2O5; б) NH3; в) N2; г) NO; д) K3N.

42. Вкажіть кількість електронних пар, за допомогою яких об'єднуються атоми Нітрогену в молекулі азоту:

а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п'ять.

43. Вкажіть ступені окиснення, які може виявляти Нітроген:

а) -3, +3, +5, +6; б) -3, +3, +4, +5, +7;

в) -3, +1, +2, +3, +4, +5; г) -3, -6, +3, +4, +5; д) -2, -1, +4, +6, +7.

44. Вкажіть сполуку, в якій ступінь окиснення Нітрогену дорівнює -3:

a) Mg3N2; б) Mg(NO3)2; в) NO2; г) N2O; д) KNO2.

45. Вкажіть валентність, яку може виявляти в збудженому стані атом Фосфору:

а) три; б) чотири; в) п'ять; г) шість; д) сім.

46. Вкажіть, у сполуках з яким елементом Нітроген має додатний ступінь окиснення:

а) Гідроген; б) Оксиген; в) Алюміній; г) Натрій.

47. Вкажіть кількість неспарених електронів в атомі Фосфору у збудженому стані

а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 2.

48. Вкажіть сполуку, в якій ступінь окиснення Нітрогену додатний:

a) N2H4; б) NaNO3; в)NO2; г)N2O; д) NH2OH.

Найбільший +5 в б) NaNO3

49. Вкажіть, який найнижчий ступінь окиснення виявляє Нітроген:

а)-2; б)-1; в)-3; г)-4; д)-5.

50. Вкажіть, яких йонів найбільше в розчині ортофосфатної кислоти:

а)Н+ і Н2РО4- б)Н+ і НРО42-; в)Н+ і РО43-; г)РО43-; д) РО33-.

(другий рівень)

Оксиди. Основи. Кислоти. Солі.

1. Закінчити рівняння реакцій: Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KOH

2. А + Н2О = Н2SO4 : A = SO3

3. Вкажіть групу речовин, що містить лише основні солі:

а) Na3PO4, Na2SO4, KCl; б) CaOCl2, KAl(SO4)2, KHSO4;

в) Fe(OH)2Cl, FeOHCl, MgOHCl; г) ZnCl2, ZnOHCl, Zn(OH)2;

4 Закінчити рівняння реакцій: Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

5. А + 3NaOH = Na3PO4 + 3B : H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

6. Вкажіть групу речовин, що містить лише кислі солі:

а) Na3PO4, Na2SO4; б) NaH2PO4, KHSO4;

в) Fe(OH)2Cl, Fe(OH)Cl; г) ZnOHCl, Zn(OH)2;

7. Закінчити рівняння реакцій: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

8. H2SO4 + A → CaSO4 + B H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O

9. Вкажіть групу речовин, що містить лише змішані солі:

а) Na3PO4, Na2SO4; б) NaH2PO4, KHSO4;

в) Ca2FPO4, MgClNO3; г) ZnOHCl, Zn(OH)2;

10. Закінчити рівняння реакцій: CaO + H2O → Ca(OH)2

11. А+ Н2О → Н2SO3 SO2 + Н2О → Н2SO3

12. Вкажіть групу речовин, що містить лише подвійні солі:

а) Na3PO4, Na2SO4; б) NaK2PO4, KNaSO4;

в) Ca2FPO4, MgClNO3; г) ZnOHCl, Zn(OH)2;

13. Закінчити рівняння реакцій: ZnO + H2SO4 " ZnSO4 + H2O

14. Ca(OH)2 +A → Ca(NO3)2 +B Ca(OH)2 +Fe(NO3)2 → Ca(NO3)2 +Fe(OH)2

15. Вкажіть групу речовин, що містить лише комплексні солі:

а) Na[Ag(CN)2], KNaSO4; б) [Ag(NH3)2]Br, Na[Ag(CN)2];

в) Ca2FPO4, [Ag(NH3)2]Br; г) ZnOHCl, Zn(OH)2;

 

Розчини

1. Яку масу солі і води треба взяти для приготування 40 кг розчину з масовою часткою сульфату натрію 0,12?

w =

mрозчиненої речовини = w·mрозчину; mрозчиненої речовини = 0,12×40 = 4,8 кг

mводи = 40-4,8 = 35,2 кг

2. У воді масою 128 г розчинили метиловий спирт об´ємом 40 мл і густиною 0,8 г/мл. Визначте молярну концентрацію отриманого розчину, якщо його густина становить 0,97 г/мл.

·mспирту = 40×0,8 = 32 г;

Мметанолу = 32 г/моль; кількість речовини ν = m : М; ν = 32 : 32 = 1 моль;

mрозчину = 128 + 32 = 160 г; Vрозчину = 160 : 0,97 = 165 мл;

СМ = 1 : 165 × 1000 = 6 моль/л

3. Визначте, яку масу гліцерину густиною 1,26 г/мл необхідно взяти для приготування водного розчину об´ємом 50 мл з об´ємною часткою гліцерину 30%.

Vгліцерину = 50 × 30 : 100 = 15 мл;

m гліцерину = 15 × 1,26 = 18,9 г

4. Аміак, об´єм якого за н.у. становить 2,8 л, розчинили у воді. Об´єм розчину довели до 500мл. Яка кількість речовини аміаку міститься в такому розчині об´ємом 1 л.

Νаміаку = 2,8 : 22,4 = 0,125 моль; У 1 л міститься 0,125 ×1000 : 500 = 0,25 моль.

5. У бензолі об´ємом 170 мл розчинили 1,8 г сірки. Густина бензолу 0,88 г/мл. Визначте масову частку сірки.

w =

mбензолу = 170 × 0,88 = 170,9 г; mрозчину = 170,9 + 1,8 = 172,7 г

w =1,8 : 172,7 = 0,01

6. Яка маса хлориду калію потрібна для приготування розчину цієї солі об´ємом 300 мл і концентрацією 0,15 М.

; Мкалій хлориду = 74,5

·mхлориду калію = 0,15 × (300:1000) × 74,5 = 3,35 г;

7. До води масою 40 г долили ацетон об´ємом 100 мл і отримали розчин з густиною 0,88 г/мл. Визначте об´ємну частку ацетону в розчині, якщо густина ацетону становить 0,79 г/мл.

mацетону = 100 × 0,79 = 79 г; mрозчину = 40 + 79 = 119 г

Vрозчину = 119 : 0,88 = 135 мл;

wV = 100 : 135 = 0,74

8.У воді розчинили гідроксид калію масою 11,2г, об´єм розчину довели до 200 мл. Визначте молярну концентрацію отриманого розчину.

; Мкалій гідроксиду = 56

СМ = 11,2 : 56 : 200 × 1000 = 1 моль/л

9. Яку масу фосфату калію і води треба взяти для приготування 250 г розчину з масовою часткою К3РО4 8%.

w =

mрозчиненої речовини = w·mрозчину; mрозчиненої речовини = 8×250 : 100 = 20 г

mводи = 250 - 20 = 230 г

10. Визначте молярну концентрацію розчину отриманого в результаті розчинення сульфату натрію масою 42,6г у воді масою 300 г, якщо густина утвореного розчину становить 1,12 г/мл.

mрозчину = 300 + 42,6 = 342,6 г; Мнатрій сульфату = 142

Vрозчину = 342,6 : 1,12 = 305,9 мл;

СМ = 42,6 : 142 : 305,9 × 1000 = 1 моль/л

 

Електролітична дисоціація

1. Складіть повне і скорочене йонне рівняння: MgSO4 + Ba(NO3)2 → ?

MgSO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + Mg(NO3)2

Mg2+ + SO42‾ + Ba2+ + 2NO3‾ = BaSO4 + Mg2+ + 2NO3

SO42‾ + Ba2+ = BaSO4

2. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне рівняння :

Н+ + ОН- → Н2О

HCl + NaOH = NaCl + H2O

H+ + Cl‾ + Na+ + OH‾ = Na+ + Cl‾ + H2O

H+ + OH‾ = H2O

3. Складіть повне і скорочене йонне рівняння: Na2CO3 + H2SO4→ ?

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

2Na+ + CO32‾ + 2H+ + SO42‾ = 2Na+ + SO42‾ + H2O + CO2

CO32‾ + 2H+ = H2O + CO2

4. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне рівняння :

Ba2+ + SO42- → BaSO4

Na2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4↓ + 2NaNO3

2Na+ + SO42‾ + Ba2+ + 2NO3‾ = BaSO4 + 2Na+ + 2NO3

SO42‾ + Ba2+ = BaSO4

5. Складіть повне і скорочене йонне рівняння: NaОН + FeSO4→ ?

2NaОН + FeSO4 = Na2SO4 + Fe(ОН)2

2Na+ + 2ОН‾ + Fe2+ + SO42‾ = 2Na+ + SO42‾ + Fe(ОН)2

Fe2+ + 2ОН‾ = Fe(ОН)2

6. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне рівняння :

СО32 + 2Н+ = Н2О + СО2

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2

2Na+ + CO32‾ + 2H+ + 2Cl‾ = 2Na+ + 2Cl‾ + H2O + CO2

CO32‾ + 2H+ = H2O + CO2

7. Складіть повне і скорочене йонне рівняння: НCl + AgNO3 → ?

НCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3

Н+ + Cl‾ + Ag+ + NO3‾ = AgCl↓ + H+ + NO3

Ag+ + Cl‾ = AgCl↓

8. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне рівняння :

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2

2KОН + FeSO4 = K2SO4 + Fe(ОН)2

2K+ + 2ОН‾ + Fe2+ + SO42‾ = 2K+ + SO42‾ + Fe(ОН)2

Fe2+ + 2ОН‾ = Fe(ОН)2

9. Складіть повне і скорочене йонне рівняння: ZnSO4 + KOH → ?

ZnSO4 + 2KOH = Zn(OH)2↓ + K2SO4

Zn2+ + SO42‾ + 2K+ + 2ОН‾ = Zn(OH)2↓ + 2K+ + SO42

Zn2+ + 2ОН‾ = Zn(OH)2

10. На основі скороченого йонного рівняння напишіть молекулярне рівняння :

Ag+ + Br- = AgBr↓

KBr + AgNO3 = AgBr↓ + KNO3

K+ + Br‾ + Ag+ + NO3‾ = AgBr↓ + K+ + NO3

Ag+ + Br‾ = AgBr↓

 

Водневий показник

1. Чому дорівнює [H+], якщо рН = 1:

а) 10 моль/л; б) 10-3 моль/л; в) 10-1 моль/л; г) 10-5 моль/л;

2. Яке буде середовище після гідролізу солі К2СО3:

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне; г) оксно-відновне.

3. Чому дорівнює [H+], якщо рН = 8:

а) 10-8 моль/л; б) 108 моль/л; в) 104 моль/л; г) 10-4 моль/л; д) 10-7 моль/л.

4. Яке буде середовище після гідролізу солі (NH4)2CO3:

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне (рН ≈ 7). г) оксно-відновне.

5. Чому дорівнює [H+], якщо рН = 5:

а) 10-5 моль/л; б) 105 моль/л; в) 104 моль/л; г) 10-4 моль/л; д) 10-3 моль/л.

6. Яке буде середовище після гідролізу солі Fe(SO4):

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне(рН ≈ 7). г) оксно-відновне.

7. Чому дорівнює [H+], якщо рН = 4:

а) 10-5 моль/л; б) 105 моль/л; в) 104 моль/л; г) 10-4 моль/л; д) 10-3 моль/л.

8. Яке буде середовище після гідролізу солі Na2SO4:

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне (рН = 7); г) оксно-відновне.

9. Чому дорівнює [H+], якщо рН = 6:

а) 10-5 моль/л; б) 105 моль/л; в) 106 моль/л; г) 10-7 моль/л; д) 10-6 моль/л.

10. Яке буде середовище після гідролізу солі Zn(NO3)2:

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне (рН = 7); г) оксно-відновне.

 

Метали

1. Під час взаємодії 2,055 г невідомого лужно-земельного металу з водою виділилось 336 мл газу (н. у.). Визначте метал, вкажіть його відноснуатомну масу:

а) 23; б) 87; в) 40; г) 137; д) 24.

2. ЙонNa+ має таку електронну будову:

а) 1s22s22p63s2; б) 1s22s22p63s1; в) 1s22s22p6; г) 1s22s22p5.

3. Під час взаємодії з водою 0,28 г лужного металу утворилось 0,96 г лугу. Вкажіть відносну атомну масу лужного металу:

а) 23; б) 39; в) 85; г) 133; д) 7.

4. Розчин К2СО3 забарвлює червоний лакмусовий папірець у синій колір. Це є результатом:

а) окиснення; б) відновлення; в) гідролізу; г) нейтралізації.

5. Літій, маса якого дорівнює 3,5 г розчинили у 110 мл води. Розрахуйте масову частку (%) речовини в одержаному розчині. Відповідь подайте з точністю до двох знаків після коми:

а) 10,62%; б) 5,31%; в) 80,31%; г) 15,23%; д) 18,45%.

6. Із наведених нижче металів забарвлює полум’я у жовтий колір:

а) кальцій; б) калій; в) алюміній; г) натрій.

7. Обчисліть і вкажіть масу солі, яка утвориться під час змішування 213,8 г розчину барій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% та 91,25 г хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 24%:

а) 45 г; б) 78 г; в) 26 г; г) 52 г; д) 50 г.

8. Натрій добувають наведеним нижче методом:

а) Na2O + C = CO + 2Na; б) електролізом водного розчину NaCl;

в) електролізом розплаву NaCl; г) термічним розкладом NaCl.

9. Обчисліть і вкажіть масу кальцій гідроксиду, яку потрібно додати до 299,7 г розчину кальцій гідрогенкарбонату, масова частка солі в якому становить 20%, щоб кислу сіль повністю перетворити в середню сіль:

а) 27,38 г; б) 13,69 г; в) 54,76 г; г) 18,25 г; д) 10,34 г.

10. Під час нагрівання 22,56 г оксиду лужного металу в атмосфері сульфуру (ІV) оксиду утворилось 37,92 г солі. Вкажіть молярну масу оксиду лужного металу:

а) 85 г/моль; б) 7 г/моль; в) 39 г/моль; г) 23 г/моль; д) 133 г/моль.

11. Позначте фомули речовин, під час взаємодії яких можна одержати алюміній гідроксид:

а) А1РО4 і КОН; б) А12О3 і Н2О; в) A12(SO4)3 і КОН;

г)A1(NO3)3 і Zn(OH)2; д) Al2(SiО3)3 і NaOH.

12. Вкажіть формулу речовини, з якої, провівши одну реакцію, можна одержати ферум(Ш) гідроксид:

а)FeCl3; б) FePO4; в) Fe2O3; г)Fe2(SiO3)3.

 

13. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу з водою виділилося 5,6 л водню. Назвіть метал.

а)Ва; б) Са; в) Mg; г) Sr; д) Cu.

14. При взаємодії двовалентного металу масою 4,4 г з водою виділився водень об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте метал.

а) Са; б) Ва; в) Sr; г) Mg; д) Fe.

15. Метал масою 6 г, що утворює катіон із зарядом +2, взаємодіє з водою з виділенням 3,36 л водню (н.у.). Визначте метал.

а) Са; б) Ва; в) Sr; г) Mg; д) Fe.

16. Атом елемента має на 2 електрони більше, ніж йон калію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома та йона.

а) Sс; б) Ті; в) Са; г) Сr;

д) правильної відповіді немає.

Атом 1s22s22p63s23p64s2

Йон 1s22s22p63s23p6

17. Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон натрію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома та йона.

а) Аl; б) F; в) Р; г) Sі;

д) правильної відповіді немає.

Атом 1s22s22p63s23p1

Йон 1s22s22p6

18. Атом елемента має на 5 електронів менше, ніж йон магнію. Назвіть елемент, складіть електронні формули його атома у незбудженому та збудженому станах.

а) Sі; б) Аl; в) В; г) N;

д) правильної відповіді немає.

Атом 1s22s22p1

Атом збуджений 1s22s12p2

19. При взаємодії 9,2 г одновалентного металу з хлором добуто 23,4 г хлориду. Визначте метал.

а) Nа; б) К; в) Lі; г) Cs;

д) правильної відповіді немає.

20. При взаємодії 12,4 г оксиду одновалентного металу з водою добуто 16 г його гідроксиду. Визначте метал.

а) K; б) Li; в) Cs; г) Nа;

д) правильної відповіді немає.

21. При взаємодії 4 г двовалентного металу з бромом добуто 20 г броміду. Визначте метал.

а) Ba; б) Мg; в) Sr; г) Са;

д) правильної відповіді немає.

22. 9 г тривалентного металу прореагували з соляною кислотою і при цьому виділилось 11,2 л водню (н.у.). Назвіть елемент.

а) Cr; б) Fe; в) Bі; г) Аl;

д) правильної відповіді немає.

23. Масові частки Алюмінію і Оксигену, що входять до складу деякої сполуки дорівнюють відповідно 52,94 % і 47,06 %. Визначте формулу сполуки.

а) Аl4О6; б) Аl2О3; в) АlО2; г) Аl2О;

д) правильної відповіді немає.

24. Визначте масову частку Кальцію в процентах (з точністю до десятих) у кальцій фториді.

а) 28,6; б) 30,2; в) 17,5; г) 51,3;

д) правильної відповіді немає.

25. Оксид металу має формулу М2О, а масова частка Оксигену в ньому складає 25,8 %. Що це за метал? Знайдіть його атомну масу.

а) Nа; б) Мg; в) К; г) Аl;

д) правильної відповіді немає.

26. Оксид металу має формулу М2О, а масова частка металу в ньому становить 0,83. Що це за метал? Знайдіть його атомну масу.

а) Nа; б) Мg; в) К; г) Аl;

д) правильної відповіді немає.

27. При спалюванні 5,4 г тривалентного металу утворилось 10,2 г оксиду. Що це за елемент? Знайдіть його атомну масу.

а) Gа; б) Сr; в) Sс; г) Аl;

д) правильної відповіді немає.

30. Який об’єм водню утворився , якщо у воду опустили 23 г натрію?

а) 22,4 л; б) 44,8 л; в) 11,2 л; г) 5,6 л; д) 2,24 л .

31. В воду опустили 5 г кальцію. Який об’єм водню утворився?

а) 2,8 л; б) 28 л;

в) 5,6 л; г) 56 л; д) 22,4 л.

32. Скільки з наведених речовин можуть реагувати з водою: хлоридна кислота, силіцій (ІV) оксид, натрій оксид, сульфур (ІV) оксид, срібло:

а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п’ять.

33. Яка маса лугу утвориться при взаємодії з водою 2,8 г СаО?

а) 37 г; б) 3,7 г; в) 7,4 г; г) 3,4 г; д) 2,8 г.

34. На цинк хлорид масою 6,8 г подіяли натрій гідроксидом масою 5 г. Маса осаду, що утворився при цьому, становить :

а) 0,37 г; б) 4,95 г; в) 7,4 г; г) 37 г; д) 74 г.

35. Розклали 1050 г вапняку, вміст кальцій карбонату в якому складає 95,2 %. При цьому утворився кальцій оксид, масою :

а) 559,8 г; б) 55,98 г; в) 5,598 г; г) 11,195 г; д) 111,95 г.

36. При взаємодії двовалентного металу масою 4,4 г з водою виділився водень об’ємом 1,12 л (н.у.). Визначте метал.

а) Са; б) Ва; в) Sr; г) Mg; д) Fe.

 

Неметали

1. Вкажіть молярну масу продукту взаємодії водню з хлором:

а) 36 г; б) 34; в) 34,5; г) 36,5;

2. Виберіть правильне твердження. Атом Оксигену може виявляти у сполуках ступінь окиснення ...

а) лише +2; б) переважно -2, але інколи -1;

в) лише -2; г) переважно -2, але інколи -1, +1 та +2; д) лише +1.

3. Вкажіть молярну масу продукту взаємодії водню з сіркою:

а) 36 г; б) 33; в) 34; г) 35;

4. Вкажіть формулу сполуки, у якій ступінь окиснення Оксигену дорівнює +2:

a)Na2O2; б) Н2О; в) А12О3; г) OF2; д).МnО2.

5. Вкажіть молярну масу продукту взаємодії водню з флуором:

а) 19 г; б) 21г; в) 20г; г) 22г;

6. Вкажіть, які прі простих речовин містяться лише атоми Оксигену:

а) вода, кисень; б) озон, повітря; в) озон, кисень;

г) озон, азот; д) азот, кисень.

7. Вкажіть молярну масу продукту взаємодії водню з азотом, в результаті якої утворюється аміак:

а) 19 г; б) 17г; в) 18г; г) 16г;

8. Вкажіть сполуку, у якій Оксиген має додатній ступінь окиснення:

a)Na2O2; б)К2О4; в) Н2О2; г) OF2; д) СО2.

9. Вкажіть молярну масу продукту взаємодії водню з кальцієм:

а) 42 г; б) 41г; в) 40г; г) 43г;

10.Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Оксигену дорівнює -1:

а) OF2; б) СаО; в) Н2О2; г) КСlO; д) Сl2О7.

11. Визначте масову частку Нітрогену у відсотках (з точністю до десятих) у амоній нітраті.

а) 28,6; б) 30,5; в) 17,5; г) 35,0;

д) правильної відповіді немає.

12. Визначте масову частку Фосфору у відсотках (з точністю до десятих) в Фосфор (V) оксиді.

а) 28,6; б) 43,7; в) 21,9; г) 35,0;

д) правильної відповіді немає.

13. Визначте масову частку Оксигену у відсотках (з точністю до десятих) в нітратній кислоті.

а) 76,2; б) 30,5; в) 50,8; г) 35,0; д) правильної відповіді немає.

14. .Який об’єм хлору (н.у.) потрібно використати для витіснення йоду з калій йодиду, що міститься в розчині солі масою 500 г з масовою часткою калій йодиду 4 %?

а) 1,349 л; б) 6,67 л; в) 13,620 л;

г) 3,688 л; д) 2,688 л.

15. Масові частки елементу та Оксигену в оксиді, що має формулу ЕО2 відносяться як 3 до 8. Що це за елемент? Знайдіть його атомну масу.

а) С; б) Ті; в) Sі; г) Gе; д) правильної відповіді немає.

16. Визначте об’єм (н.у.) Карбон (ІV) оксиду,що утворюється при термічному розкладі 5 г вапняку, що містить 90 % Кальцій карбонату.

а) 10,8 л; б)1,008 л; в) 1,12 л; г) 1,008 м3; д) правильної відповіді немає.

17. Відносна густина гідроген хлориду (хлороводню) за воднем становить:

а) 18,25; б) 36,5; в) 1,14; г) 2,28; д) 18,90.

18. Визначте об’єм СО2 (н.у.), який утвориться, якщо 5 г СаСО3 обробити 5 %-ою хлоридною кислотою масою 25 г .

а) 0,77 л; б) 0,38 л; в) 1,12 л; г) 38 л;

д) правильної відповіді немає.

19. У результаті дії 4 г сульфатної кислоти на 2,6 г цинку добули 0,7 л водню (за н.у.). Визначте об’ємну частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

а) 65,312 %; б) 46,525 %; в) 78,125 %;

г) 60,713 %; д) 98,425 %.

20.До розчину масою 200 г з масовою часткою хлоридної кислоти 9% долили розчин натрій гідроксиду, що містить 16 г лугу. Обчисліть масу солі, що утворилась. (Ar(Cl) = 35,5 а.о.м.)

а) 28,85 г; б) 11,7 г; в) 46,8 г; г) 23,4 г; д) 13,8 г.

21. Крізь розчин калій йодиду було пропущено 2 л повітря (за н. у.), що містить домішки хлору. При цьому виділилось 91,6 мг йоду. Визначте об’ємну частку хлориду в повітрі (у %)

а) 0,4 %; б) 0,2 %; в) 0,8 %; г) 1,3 %; д) 0,1 %.

22. Обчисліть масу сульфатної кислоти, що необхідна для повного витіснення карбон (ІV) оксиду з вапняка масою 20 г, що містить 4 % некарбонатних домішок.

а) 18,816 г; б) 16,514 г; в) 21,534 г; г) 19,006 г; д) 11,816 г.

23. Який об’єм сірководню (м3, н.у.), можна добути з технічного Ферум (ІІ) сульфіду масою 5 кг, в якому масова частка FeS становить 88 %?

а) 11,2 м3 б) 0,112 м3; в) 112 м3; г) 1,12 м3; д) правильної відповіді немає.

24. Обчисліть і вкажіть об’єм сульфур (IV) оксиду (н.у.), яки утвориться, якщо 26 г натрій сульфіту помістити у 150 г хлоридної кислоти з масовою часткою хлороводню 15%:

а) 4,6 л; б) 2,3 л; в) 8,2 л; г) 4,3 л.

25. Обчисліть і вкажіть об’єм сульфур (IV) оксиду (н.у.), яки утвориться під час взаємодії 3,2 г міді з концентрованою сульфатною кислотою, взятою в надлишку:

а) 5,6 л; б) 1,12 л; в) 2,24; г) 0,56 л.

 

Галогени

26. Вкажіть формулу реактиву, який використовується для виявлення будь-якого галогену (окрім флуору):

а) BaСl2; б) AgNO3; в) HCl; г) KNO3.

27. Виберіть правильне твердження. Якщо атом Сульфуру перебуває у збудженому стані, то електрони третього шару можуть розміщуватися на...

а) p-і d-орбіталях; б) s-, р- і d-орбіталях; в)s-і d-орбіталях: г) s-,p- і f-орбіталях.

28. З ким із галогенів гідроген реагує з вибухом:

а) Бром; б) Хлор; в) Йод; г) Флуор; д) Астат

29. Виберіть пару речовин, з яких у лабораторії одержують хлор:

а) КСlO3 і КОН; б) Мn2О і НСІ (конц.); в) NaСl і КМnО4; г) Вr2 і КСl;

30. Вкажіть, які властивості мають оксиди Сульфуру:

а) основні; б) кислотні; в) амфотерні; г) лише відновні; д) лише окисні.

Нітроген

30. Виберіть правильне твердження. У разі збільшення тиску в системі

N2(r)+3H2(r)↔2NH3(r)...

а) збільшується вихід амоніаку;

б) утворюється більше азоту та водню;

в) збільшується вміст азоту в реакційній суміші;

г) зменшується вміст амоніаку в реакційній суміші;

д) хімічна рівновага зміщується у бік вихідних речовин.

31. Вкажіть формулу сполуки, що виявляє лише окисні властивості:

a) HNO2; б) KNO3; в) NО2; r) NH3; д) K3N.

32. Виберіть правильне твердження. Якщо амоніак пропустити крізь воду,то реакція середовища зміниться ...

а) з нейтральної на кислу; б) з нейтральної на лужну;

в) з кислої на нейтральну; г) з лужної на кислу; д) з лужної на нейтральну.

33. Вкажіть, який газ виділиться під час хімічної взаємодії міді з розбавленою нітратною кислотою:

a)N2O; б) NO; в) NO2; г) N2; д) NH3.

34. Вкажіть, які ступені окиснення в основному і збудженому станах виявляє атом Фосфору:

а) -3, +3, -2; б) -3, + 5, +7; в) -3, +4, +5;

г) -3, +3, +5; д) -5, +3, +5.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 368; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты