Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБілковий обмін

Читайте также:
  1. В яких одиницях вимірюється потрібний повітрообмін (продуктивність вентиляції)?
  2. В. Обмін речовин
  3. Водно–електролітний обмін
  4. Вуглеводний обмін
  5. Енергетичний обмін
  6. Жировий обмін
  7. Завдання 1. Дослідити вплив голодування на зміни основного обміну.
  8. Кінцеві продукти білкового обміну
  9. Обмін вітамінів

562. У хворого на цироз печінки встановлене значне зниження в крові вмісту альбумінів. Яке порушення в організмі найбільш вірогідно може бути наслідком такої гіпопротеїнемії?

A. @Набряки

B. Геморагії

C. Анемія

D. Енцефалопатія

E. Жовтяниця

563. У хворого з гепатитом вміст загального білка в крові становить 40 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?

A. @Гіпопротеїнемія

B. Гіперпротеїнемія

C. Диспротеїнемія

D. Гіперазотемія

E. Парапротеїнемія

564. Чоловік 65 років, що страждає на подагру, скаржиться на болі в зоні нирок. При ультразвуковому дослідженні встановлено наявність ниркових каменів. Яка зміна веде до утворення ниркових каменів у цьому випадку?

A. @Гіперурикемія

B. Протеїнурія

C. Гіперпротеїнемія

D. Гіперазотемія

E. Гіпербілірубінемія

565. Через місяць після видалення у хворого значного відрізка тонкої кишки у нього досліджували кров на вміст білка в плазмі, альбумін склав 12 г/л. Яка зміна білкового складу крові виникла?

A. @Гіпопротеїнемія

B. Диспротеїнемія

C. Гіперпротеїнемія

D. Парапротеїнемія

E. Гіперазотемія

566. Пацієнтка 60 років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові підвищений вміст уратів. Порушення обміну якої речовини може бути причиною розвитку цього стану?

A. @Пуринів

B. Піримідинів

C. Амінокислот

D. Ліпідів

E. Вуглеводів

567. У хворого з інфекційним захворюванням концентрація білка в крові складає 120 г/л. Яка кількісна зміна білкового складу крові наявна?

A. @Гіперпротеїнемія

B. Гіпопротеїнемія

C. Парапротеїнемія

D. Диспротеїнемія

E. Гіперазотемія

568. До лікаря звернувся чоловік 65 років зі скаргами на гострий біль у великих пальцях ніг. Він любить і часто вживає пиво. Виникла підозра на подагру. Вміст якої речовини необхідно визначити в крові для підтвердження діагнозу?

A. @Сечової кислоти

B. Білірубіну

C. Кетонових тіл

D. Сечовини

E. Лактату

569. У хворого з вірусним гепатитом А вміст загального білка в крові становить 60 г/л, вміст альбумінів і фібриногену знижений, гамма-глобуліну підвищений. Які зміни якісного білкового складу крові наявні в цьому випадку?A. @Диспротеїнемія

B. Гіпопротеїнемія

C. Гіперпротеїнемія

D. Гіперазотемія

E. Парапротеїнемія

570. У дитини 10 років з сечокам’яною хворобою, уповільненням росту та мегалобластною анемією, резистентною до вітамінотерапії, виявлено оротоацидурію. Синтез якої речовини порушений у хворого?

A. @Уридину

B. Сечової кислоти

C. Кетонових тіл

D. Пуринів

E. Лактату

571. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінився білковий склад плазми крові. Яка форма зміни білкового складу крові буде спостерігатися при цьому?

A. @Відносна гіперпротеїнемія

B. Абсолютна гіперпротеїнемія

C. Гіпопротеїнемія

D. Диспротеїнемія

E. Парапротеїнемія

572. Альбіноси погано переносять вплив сонця: засмага не розвивається, а з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A. @Тирозину

B. Гістидину

C. Триптофану

D. Глутамінової

E. Метіоніну

573. При аналізі сечі тримісячної дитини виявлено підвищену кількість гомогентизинової кислоти, сеча при стоянні на повітрі набуває темного забарвлення. Для якого з перелічених нижче захворювань характерні описані зміни?A. @Алкаптонурії

B. Альбінізму

C. Аміноацидурії

D. Цистинурії

E. Фенілкетонурії

574. При клінічному обстеженні у вагітної жінки виявлено збільшення вмісту фенілаланіну в крові. Що з названого нижче може виникнути у дитини?

A. @Олігофренія

B. Галактоземія

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Хвороба Вільсона

E. Синдром Дауна

575. Відомо, що фенілкетонурія виникає внаслідок мутації гена, відповідального за перетворення амінокислоти фенілаланіну й розпаду її до кінцевих продуктів обміну - СО2 і Н2О. Вкажіть, який шлях обміну фенілаланіну призведе до розвитку фенілкетонурії?

A. @Фенілаланін –> фенілпіруват –> кетокислоти

B. Фенілаланін –> тирозин –> тироксин

C. Фенілаланін –> тирозин –> норадреналін

D. Фенілаланін –> тирозин –> алкаптон

E. Фенілаланін –> тирозин –> меланін

576. При обстеженні у хворого було встановлено діагноз алкаптонурії - спадкового захворювання, зумовленого дефіцитом ферменту:

A. @Оксидази гомогентизинової кислоти

B. Тироксингідроксилази

C. Фенілаланінгідроксилази

D. Тирозинази

E. Моноамінооксидази

577. У дитини 6 місяців з уповільненим моторним і психічним розвитком відзначається посвітління шкірних покривів, волосся, райдужної оболонки ока, позитивна проба Фелінга (з 3% розчином трихлороцтового заліза). Яке з зазначених спадкових захворювань виявлено в дитини?

A. @Фенілкетонурія

B. Галактоземія

C. Алкаптонурія

D. Хвороба Дауна

E. Альбінізм

578. У хворого 25 років білі волосся та шкіра, рожево-червоні очі. Скаржиться на поганий зір вдень та підвищену чутливість шкіри до сонця – фотодерматит. Дефіцит якого фермента зумовлює це захворювання?

A. @Тирозинази

B. Тироксингідроксилази

C. Оксидази гомогентизинової кислоти

D. Фенілаланінгідроксилази

E. Моноамінооксидази

579. У дитини на 6-му місяці життя з’явилося тяжке ураження центральної нервової системи, посвітління шкіри та волосся. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A. @Фенілаланіну

B. Гістидину

C. Триптофану

D. Глутаминової

E. Метіоніну

580. У дитини з розумовою відсталістю встановлено кретинізм. Який механізм є головним у розвитку пошкодження ЦНС при цьому?

A. @Зменшення синтезу тироксину

B. Зменшення синтезу тирозину

C. Збільшення синтезу триптофану

D. Посилення екскреції з сечею фенілкетонових тіл

E. Накопичення в крові фенілала­ніну і фенілкетонів

581. У дитини 8 місяців виникли прояви пелагри. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A. @Триптофану

B. Гістидину

C. Фенілаланіну

D. Глутамінової

E. Метіоніну

582. У хворого на адреногенітальний синдром спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

A. @Гіперпродукція андрогенів

B. Гіперпродукція гормону росту

C. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

D. Протеїнурія

E. Голодування

583. У хворих з печінковою комою накопичується амоній, який зумовлює порушення енергозабезпечення нейронів головного мозку. Який процес порушується в першу чергу в цьому випадку?

A. @Цикл Кребса

B. β-окислення жирних кислот

C. Анаеробне окислення глюкози (гліколіз)

D. Глікогеноліз

E. Протеоліз

584. Пацієнт, в якого наявна лихоманка протягом трьох тижнів, втратив вагу. Визначення залишкового азоту крові показало, що він становить 50 ммоль/л. Який азотистий баланс у хворого?

A. @Негативний

B. Позитивний

C. Нормальний

D. Відносний

E. Абсолютний

585. У хворого на цукровий діабет залишковий азот крові становить 35 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

A. @Продукційна

B. Ретенційна

C. Транспортна

D. Відносна

E. Абсолютна

586. Пацієнт, що одужує після тяжкої форми крупозної пневмонії, почав потроху відновлювати вагу. Який азотистий баланс у хворого?

A. @Позитивний

B. Негативний

C. Нормальний

D. Відносний

E. Абсолютний

587. У хворого на хронічну ниркову недостатність у стадії уремії залишковий азот крові становить 60 ммоль/л. Який вид гіперазотемії виник у хворого?

A. @Ретенційна

B. Продукційна

C. Транспортна

D. Відносна

E. Абсолютна

588. У хворого на еозинофільну аденому гіпофіза спостерігається позитивний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

A. @Гіперпродукція гормону росту

B. Гіперпродукція андрогенів

C. Гіперпродукція тиреоїдних гормонів

D. Протеїнурія

E. Голодування

589. У хворого на цукровий діабет 1-го типу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

A. @Гіпопродукція анаболічних гормонів

B. Втрата білків

C. Гіперпродукція анаболічних гормонів

D. Гіперпродукція катаболічних гормонів

E. Голодування

590. У хворого на опікову хворобу спостерігається негативний азотистий баланс. Який механізм зумовив це явище?

A. @Втрата білків

B. Гіперпродукція анаболічних гормонів

C. Гіпопродукція анаболічних гормонів

D. Гіперпродукція катаболічних гормонів

E. Гіпопродукція катаболічних гормонів

591. У пацієнта, хворого на гломерулонефрит, виявлена протеїнурія. Вміст білків у крові становить 30 г/л. Який азотистий баланс у хворого?

A. @Негативний

B. Позитивний

C. Нормальний

D. Відносний

E. Абсолютний

592. У хворого на спонгіоформну губчасту енцефалопатію (хворобу Крейтцфельдта – Якоба) у клітинах центральної нервової системи накопичуються убіквітинізовані протеїни. Який процес порушений у нейронах при цій хворобі?

A. @Протеасомний протеоліз

B. Лізосомний протеоліз

C. Синтез білків

D. Трансамінування амінокислот

E. Дезамінування амінокислот


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Жировий обмін | Водно–електролітний обмін
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.047 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты