Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПолiтика якостi в промисловостi
 

Набуття Україною членства в СОТ та інтеграції України до ЄС має на меті єдині підходи в частині технічного регулювання - гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими і впровадження систем управління якістю, моделей ділової досконалості.

Виконання цих першочергових завдань дасть змогу промисловим підприємствам і організаціям бути готовими до жорсткої конкуренції на глобальному ринку товарів і послуг. Вирішення завдань може стати засобом не тільки ефективного захисту прав українських споживачів, а й посилення конкурентних позицій українських підприємств.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 462-р “Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки” Мінпромполітики України розробило і затвердило Галузеву програму впровадження систем управління якістю на підприємствах та сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції на 2002-2005 рр. (далі Галузева програма).

Галузева програма розроблена з урахуванням основних положень Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) і має своєю метою сприяння впровадженню систем управління якістю на підприємствах закріплених галузей промисловості.

Програма складається з таких заходів:

  • надання методичної допомоги методично-консультаційними пунктами з питань інформаційного забезпечення підприємств у сфері управління якістю та навколишнім середовищем. Розпорядженням міністерства від 10.05.2002 року №42 визначені підприємства, яким доручено виконання функцій методично-консультаційних пунктів, в тому числі: Державний орган з сертифікації продукції, систем управління якістю і довкіллям “ДонСЕРТ” (м.Донецьк); ВАТ “УкрНТЕК” (м.Донецьк) з впровадження екологічного менеджменту; Випробувальний центр “Омега” (м.Севастополь); Орган з сертифікації “УкрНДІМет-СЕРТ” (м.Харків); Науково-технічний центр “СтанкоСЕРТ” (м.Одеса);
  • сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, яке передбачає участь у розробці та узгодженні нормативно-правової бази, в тому числі проектів законів, технічних регламентів з підтвердження відповідності національних стандартів, гармонізованих з Директивами Європейського Союзу, європейськими і міжнародними стандартами; розробка комплексу стандартів з сертифікації промислової продукції, системи технічного обслуговування та ремонту устаткування підприємств під час експлуатації;
  • організаційних заходів, в тому числі сприяння участі підприємств, що відносяться до сфери діяльності міністерства, у Всеукраїнському конкурсі якості продукції “100 найкращих товарів України”. Представники міністерства входять до складу Головної конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу якості та Центральної конкурсної комісії 8-го Українського національного конкурсу з якості;
  • забезпечення підвищення кваліфікації працівників міністерства та підпорядкованих підприємств у сфері управління якістю та навколишнім середовищем. Міністерством розроблено галузевий нормативний документ ГР3-006-2000 “Підготовка аудиторів з внутрішньої перевірки систем якості на підприємствах Мінпромполітики”. Відповідно до вимог документа розроблена програма підготовки фахівців підприємств у сфері якості. За 2 роки 117 спеціалістів підпорядкованих підприємств пройшли навчання, 17 з них отримали свідоцтва аудиторів з внутрішньої перевірки систем якості з занесенням до галузевого реєстру, інші - менеджерів з якості. 20 спеціалістів підприємств у квітні 2003 року пройшли наступний етап підготовки, у вересні було проведено навчання для отримання свідоцтв аудиторів в установленому ГР3-006 порядку.

Промисловою академією Мінпромполітики (відповідно до Положення про навчання і перевірку знань працівників керівного складу підприємств Мінпромполітики у сфері забезпечення якості, затвердженого наказом міністерства від 31.10.2000р. №343) проведено навчання з питань якості і підготовлено за 2001-2002 та І квартал 2003 року 558 фахівців підпорядкованих підприємств: 421чол. у сфері стандартизації, сертифікації, якості; 137 чол. у сфері управління якістю. З метою проведення загальних та спеціальних курсів та семінарів з підготовки фахівців підприємств Мінпромполітики України у сфері якості міжнародними товариствами та вітчизняними організаціями міністерством укладені договори про співробітництво з Українською асоціацією якості, ТОВ “Бюро Верітас”, Російським Морським Регістром Судноплавства, Харківським науково-дослідним інститутом метрології. Інформаційне забезпечення здійснюється галузевими журналами. Мінпромполітики ведуться постійні тематичні рубрики “Якість і безпека”, “Стандартизація і сертифікація” в журналах “Технологические системы”, “Подъемные сооружения, специальная техника”, “Легка промисловість”, “Світ меблів і деревини”, “Металлургическая и горнорудная промышленность”, “Хімічна промисловість України”, “Зв`язок”, “Автосвіт”, “Автоматизація виробничих процесів”. В журналі “Технологические системы” постійно надається інформація з проведених робіт у системі галузевої стандартизації, метрологічної служби міністерства та щодо впровадження систем якості на підприємствам, що відносяться до сфери діяльності міністерства.

Питання важливості впровадження систем управління якістю (ISO 9000) та управлінням навколишнім середовищем (ISO 14000) розглядалось в травні поточного року на засіданні Науково-технічної Ради Мінпромполітики України під головуванням міністра М`ялиці А.К. за темою “Політика якості підприємств Мінпромполітики України як один з основних чинників забезпечення конкурентоспроможності продукції на міжнародному ринку”.Аналізуючи стан впровадження систем управління якістю слід зазначити, що тільки 11 відсотків підприємств, що відносяться до сфери діяльності міністерства, впровадили систему управління якістю. В державній системі УкрСЕПРО на 193 підприємствах міністерства впроваджена система управління якістю на відповідність вимогам стандартів серії ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 та ДСТУ ISO 9001-2001.

Про важливість впровадження систем якості для підприємств, особливо для тих, що експортують продукцію, свідчить те, що вони сертифікують свою СМЯ, СЕМ не тільки в УкрСЕПРО, але й в інших системах сертифікації - відповідно до вимог ISO 9001, ISO 14001, і сертифікація носить добровільний характер.

У багатьох країнах прийняті рішення про те, що компанії, які здійснюють постачання продукції для державних потреб, повинні мати сертифікати відповідності ISO 14000 або EMAS - схема екологічного менеджменту й аудиту відповідно до Директиви ЄС 1836/93/ЄС - аналог ISO 14001. В Україні роботи з впровадження систем екологічного менеджменту були розпочаті з великим запізненням щодо темпів цих робіт у інших країнах. Необхідно відзначити, що концерн “Стирол” став першим українським підприємством, що сертифікувало СЕМ відповідно до ISO 14000. На сьогодні з підприємств сфери діяльності Мінпромполітики СЕМ мають ЗАТ “Нікопольський завод безшовних труб “Ніко ТЬЮБ”, ВАТ “Укрграфіт” м. Запоріжжя.

Для покращення становища з впровадженням систем управління якістю та управління навколишнім середовищем на вітчизняних підприємствах необхідна державна підтримка, а саме необхідно:

1. Розробити нормативно-правовий акт щодо практичного застосування механізмів державної підтримки та стимулювання (пільгове кредитування, першочергове надання державних замовлень тощо) тим підприємствам, що їх запровадили.

2. Створити систему навчання та підвищення кваліфікації кадрів, підготовки спеціалістів (менеджерів, аудиторів, експертів) з управління якістю та управління навколишнім середовищем з урахуванням пропозицій “школа-інститут-виробництво”, здійснювати підготовку з питань якості керівників та фахівців центральних, обласних та місцевих органів виконавчої влади.

ДУШЕНКО Г.О., начальник Управління стандартизації, метрології та якості Мінпромполітики України ПАНТЮХОВА Л.Є., начальник відділу сертифікації та якості продукції Управління стандартизації, метрології та якості Мінпромполітики України

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты