Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГ) 4 класу.
 

2. Цінні папери на зберіганні обліковують на рахунках:

а) 1 класу;

б) 3 класу;

в) 5 класу;

г) 9 класу.

 

3. Цінні папери в документарній формі, що прийняті на зберігання обліковують:

а) Дт 9702 «Цінні папери на зберіганні» Кт 991 «Контррахунок»;

б) Дт 991 «Контррахунок» Кт 9819 «Інші цінності і документи»;

в) Дт 3012 «Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку» Кт 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ»;

г) Дт 1500 «Коррахунки, що відкриті в інших банках» Кт 3012 «Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку».

 

4.Визначити зміст операції, яка оформляється таким проведенням:

Дт 9704 «Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення»

Кт 991 «Контррахунок»:

а) оплата цінних паперів за ціною придбання;

б) одержання коштів для придбання цінних паперів;

в) приймання цінних паперів клієнта для подальшого продажу;

г) продаж цінних паперів на біржі.

 

5. Первісно оцінені акції в торговому портфелі в обліку відображають за:

а) справедливою вартістю;

б) амортизованою собівартістю;

в) дисконтованою вартістю.

 

6. Формування та коригування резерву під знецінення цінних паперів банки здійснюють:

а) щоденно;

б) щодекадне;

в) щомісячно;

г) щоквартально.

 

7. Погашення емітентом облігацій відображають проведенням:

а) Дт 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ» Кт 4102 «Інвестиції в асоційовані банки;

б) Дт 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ» Кт 1420 «Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення»;

в) Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» Кт 5102 «Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку»;

г) Дт 2650 «Кошти на вимогу небанківських фінансових установ» Кт 4400 «Основні засоби».

 

8. Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення на дату балансу визнають в обліку за:

а) справедливою вартістю;

б) амортизованою собівартістю;

в) собівартістю з урахуванням методу участі в капіталі;

г) ринковою вартістю.

 

9. Неамортизована премія - це:

а) різниця між номінальною вартістю цінних паперів та їх вартістю

при первісному визнанні;б) сума дисконту, яку ще не віднесено на рахунки доходів банку;

в) сума премії, яку ще не віднесено на рахунки витрат банку;

г) процедура списання премії.

 

10.Дт Витрати Кт Резерви:

а) коригування вартості цінних паперів при зміні корисності;

б) формування резервів при зменшенні корисності;

в) проведення уцінки цінних паперів на дату балансу;

г) зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії.

 

11. При зменшенні вартості акцій в торговому портфелі банку в бухгалтерському обліку здійснюють:

а) формування резервів під знецінення цінних паперів;

б) дооцінку акцій;

в) перегляд на зменшення корисності;


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 19; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты