Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. Організаційно-Методичні Рекомендації
Читайте также:
  1. Конструктивні правила-рекомендації щодо роз’вязання конфліктів
  2. Методичні рекомендації
  3. Методичні рекомендації
  4. Методичні рекомендації
  5. Методичні рекомендації
  6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  7. Методичні рекомендації до другого семінарського заняття
  8. Методичні рекомендації до другого семінарського заняття
  9. Методичні рекомендації до першого семінарського заняття

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної комісії базового напряму

проф. Ю.Рашкевич

 

”____” _____________2013 р.

 

 

Програма Державного Екзамену

 

з напряму підготовки 6.0927 - ”Видавничо-поліграфічна справа

 

Програма державного екзамену розглянуто і ухвалено на засіданні методичної комісії базового напряму

Протокол N_10___від ”_11_” __04__2013 р.

 

 

.Львів


 

 

Програма Державного Екзамену

 

з напряму підготовки 6.0515 - ”Видавничо-поліграфічна справа

 

І. Загальні положення

Державний іспит за напрямом підготовки ”Видавничо-поліграфічна справа” має на меті перевірку і оцінку професійних компетенції студентів, наявності у них знань до дизайну та друкарської підготовки видань, оскільки ці види роботи складають основу майбутньої професійної діяльності студентів.

На державному іспиті студенти-випускники повинні продемонструвати вільне володіння, передбачених програмними вимогами навчального курсу, навичками та уміннями в області інформаційних технологій, розробки та дизайну електронних видань, додрукарської підготовки поліграфічної продукції.

Випускники за фахом ”Видавничо-поліграфічна справа” повинні володіти методами та засобами обробки текстової та графічної інформації, вміти правильно реалізовувати ці методи та засоби та в різних областях видавничої справи, володіти практичними знаннями, навичками та вміннями, необхідними для до друкарської підготовки видань.

Головною вимогою державного іспиту до рівня теоретичних та практичних знань студентів є володіння ними сукупністю сучасних наукових підходів щодо підготовки видань різного типу. Відповідь студента-випускника повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного видавничо-поліграфічного процесу в Україні та за її межами.

 

II. Організаційно-Методичні Рекомендації

Іспит оцінюється в 100 бальній системі і складається з двох частин:

· І частина – теоретична. Відбувається у формі тестів, триває 2 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, становить 50 балів.

Структура тестового білета є наступною:

Загальна кількість питань – 25. З них:

Кількість питань вартістю 1 бал – 5.Кількість питань вартістю 2 бали – 15.

Кількість питань вартістю 3 бали – 5.

В тестові завдання виносяться питання з 10 дисциплін, які студенти прослухали протягом 4 років навчання, зокрема дисципліни: технології розробки електронних видань, теорії кольору і кольоровідтворення, макетування та верстання, комп‘ютерної графіки, програмування, охорони праці, Web-дизайну, комп'ютерних мережі, інформаційних технологій у видавничо- друкарській справі.

· ІІ частина – практична. Відбувається у формі вирішення практичних завдань, триває 2 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати,становить 50 балів. ІІ частина іспиту складається з двох компонент - письмової й усної, які оцінюються окремо з відповідним розподілом балів. Список дисциплін з розподілом балів є таким:

 

Програмування - розподіл балів:

5 балів письм. комп. + 8 балів усн. комп. = 13 балів

Web-дизайн – розподіл:

5 балів письм. комп. + 8 балів усн. комп. = 13 балів

Комп’ютерна графіка – розподіл:

5 балів письм. комп. + 7 балів усн. комп. = 12 балів

Комп’ютерні мережі – розподіл:

5 балів письм. комп. + 7 балів усн. комп. = 12 балівПисьмова компонента виконується студентом самостійно. Усна компонента є добровільною (за згодою студента) і передбачає діалог з викладачем по темі практичного завдання.

Нульовий результат можливий по кожній компоненті. При цьому нульовий результат за письмову компоненту не відміняє проведення усної компоненти.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты