Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ. Зміст
Читайте также:
  1. Вимоги до змісту
  2. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал
  3. Економічний зміст власності. Об'єкти і суб'єкти власності
  4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття
  5. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і методика складання.
  6. Зміст документу
  7. Зміст звіту
  8. Зміст звіту
  9. Зміст звіту
  10. Зміст звіту

Обсяг теоретичного матеріалу з дисциплінам, які виносяться на державний іспит є таким:

· Технологія розробки електронних видань

Розділ 1. Основні компоненти електронних видань

§1. Текстова інформація.

§2. Напівтонові і кольорові ілюстрації.

§3. Анімаційна графіка.

§4. Відеоінформація.

§5. Аудіоінформація.

Розділ 2. Технології гіпертекстових видань

§1. Функції гіпертекстових електронних видань

§2. Принципи побудови гіпертекстових видань

§3. Математична модель гіпертексту

§4. Гіпертекстові Web-документи

§5. Підготовка публікацій у середовищі Adobe Acrobat

§6. Технологія Help-файлів

§7. Засоби доставки електронних видань

§8. Класифікація і загальні принципи оформлення електронних видань

Розділ 3. Цифрове представлення текстової інформації

§1. Стандарти кодування символів ASCII, ANSI, КОІ-8 і UNICODE.

§2. Формат PDF.

§3. Формат розмітки тексту RTF.

Розділ 4. Графічні формати

§1. Растровий формат GIF.

§2. Формат графічних файлів PNG.

§3. Графічний формат JPEG.

§4. Формат TIFF.

§5. Програмні засоби перетворення форматів.

Розділ 5. Представлення анімаційної, відео- і звукової інформації

§1. Сімейство форматів MPEG.

§2. Компресія відеоданих у MPEG.

§3. Формат MPEG-1.

§4. Формат MPEG-2.

§5. Формат MPEG-4.

§6. Формат MPEG-7.

§7. Звукові формати.

§8. Анімаційні файлові формати FLI, FLC, CEL.

Розділ 6. Програми перегляду Web-публікацій

§1. Доступ до Web-сторінки в Internet.

§2. Програма перегляду MS Internet Explorer.

§3. Програма перегляду Netscape Navigator.

Розділ 7. Мови розмітки гіпертексту і програмування скриптів

§1. Мова розмітки гіпертексту НТМ.

§2. Розширена мова розмітки XML.

§3. Мова Java.

§4. Мова JavaScript.

§5. Мова програмування сценаріїв PHP.

§6. Мова Perl.

§7. Мова моделювання віртуальної реальності VRML.

Розділ 9. Програмний пакет MS FrontPage

§1. Функціональні можливості програмного пакета.

§2. Структурна схема пакета.

§3. Користувацький інтерфейс FrontPage.

§4. Типові процедури роботи з пакетом.

Розділ 9. Автоматизація створення Web-публікацій. Програмний пакет Macromedia Dreamweaver

§1. Призначення і функціональні можливості пакета.

§2. Структурна схема програмного пакета.§3. Інтерфейс користувача і принципи його організації.

§4. Типові процедури пакета Dreamweaver.

§5. Використання інтерактивних можливостей і анімації.

§6. Створення Web-сайту.

Розділ 11. Створення мультимедійних видань. Програмний пакет Macromedia Director

§1. Функціональні можливості програмного середовища.

§2. Інтерфейс користувача.

§3. Робота з мультимедійними елементами.

· Теорія кольору і кольоровідтворення:

Розділ 1. Колір і його властивості

§1. Колір і об’єкти, що вивчаються теорією кольору.

§2. Природа кольорового відчуття. Основи теорії кольорового зору. Світлова і спектральна чутливість ока.

§3. Хроматичні і ахроматичні кольори.

§4. Об’єктивні та суб’єктивні характеристики кольору. Метамеризм.

§5. Джерела світла, типи і основні властивості. Стандартні джерела.

Розділ 2. Системи кольору

§1. Синтез кольору. Адитивний синтез кольору. Субтрактивний синтез кольору.

§2. Закони Грасмана.

§3. Система Міжнародної освітлювальної комісії СІЕ (МОК). Моделі математичного описання кольору. Модель RGB. Модель CMYK. Модель HSB (HSL, HSI, HSV). Модель CIE Lab. Властивості, переваги, недоліки. Кольорові охоплення. Кольорові перетворення.§4. Вимірювання кольору. Прилади для вимірювання кольору і принцип їх дії. Денситометри і спектрофотометри.

§5. Стандартні зразки кольору. Атласи кольорів.

Розділ 3. Відтворення кольорових об’єктів

§1. Технологія додрукарських процесів і синтез кольорового зображення на відбитку.

§2. Технологія кольороподілу. Основні терміни і визначення.

§3. Способи кольороподілу кольорових оригіналів в поліграфічному репродукціюванню: традиційна технологія із скелетною градацією чорної; технологія UCR і технологія ICR. Параметри кольороподілу: збільшення точки растру, гранична кількість фарби, гранична кількість чорної фарби. Таблиці кольороподілу.

§4. Системи управління кольором. Основні поняття. Управління кольором на рівні: драйверів, операційної системи. ІСС-профілі приладів.

§5. Особливості виготовлення фотоформ і друкарських форм для багатофарбового друку.

Розділ 4. Відтворення кольорових оригіналів в поліграфії

§1. Поліграфічне відтворення зображень. Оцінка точності кольоровідтворення. Стадії кольорового репродукціювання.

§2. Кольоропроба і пробний друк.

§3. Параметри і критерії якості кольорового зображення репродукції.

§4. Вибір друкарських фарб і порядок їх накладання в процесі друку. Системи змішування кольорових фарб (“Хартман”, “Каст-Ейхінгер”, “Пантон”, “Радуга” ін.).

§5. Вплив технологічних факторів друкарського процесу на тоно- і кольороутворення. Вплив властивостей паперу на тоно- і кольороутворення.

§6.Оригінали для поліграфічного репродукціювання.

· Макетування та верстання:

Розділ 1. Основи обробки текстової та графічної інформації в комп’ютерних видавничих системах.

§1. Сучасні технології та платформи проектування видавничих систем. Проблеми оброблення текстової та графічної інформації в комп’ютерних видавничих системах.

§2. Основи теорії шрифтів. Шрифтове оформлення видань. Класифікація, характеристики шрифтів. Типи комп’ютерних шрифтів.

§3. Робота з текстом. Основні правила і особливості складання текстів різного рівня складності.

§4. Основи коректури. Техніка і методи коректури. Програмне забезпечення для перевірки орфографії та граматики.

Розділ 2. Теоретичні основи верстки.

§1. Теорія верстки. Об’єкти верстки. Основні правила верстання. Планування макету. Спуск. Модульні сітки. Організація стилів і шаблонів. Розробка структури сторінки.

§2. Основні правила верстки тексту різної складності. Верстка тексту, таблиць, формул, рисунків.

Розділ 3. Технологічні особливості верстки видань.

§1. Технологічні особливості книжкового верстання.

§2. Технологічні особливості газетної верстання.

§3. Технологічні особливості журнальної верстання.

§4. Фрейми як альтернативний спосіб верстання.

§5. Виготовлення розрахункового макету видань із використанням комп’ютерних програм

§6. Теоретичні основи дизайну видань. Основні принципи дизайну. Дизайнерські рішення при роботі з текстом та зображеннями.

§7. Монтаж публікацій та підготовка до передачі на фотоскладальний пристрій.

· Програмування:

Розділ 1. Загальна характеристика програмного забезпечення комп’ютерів

§1. Класифікація програмного забезпечення

§2. Системні та прикладні програми

§3. Характеристика мов програмування за рівнями

§4. Системи програмування. Етапи виконання програми

§5. Внутрішні форми збереження числових і символьних даних

§6. Основні риси мови програмування С. Структура С-програми

Розділ 2. Базові елементи мови С

§1. Лексеми

§2. Типи даних

§3. Директиви препроцесору. Бібліотечні функції

Розділ 3. Вирази та операції

§1. Арифметичні та порозрядні операції

§2. Операції порівняння та логічні операції

§3. Операції присвоєння, комбіновані присвоєння

§4. Умовна операція та операція розміру sizeof

§5. Порядок виконання операцій

§6. Узгодження типів операндів у виразах

Розділ 4. Оператори мови С

§1. Оператори-вирази: присвоєння, виклик функції, пустий оператор

§2. Умовні оператори: if, switch

§3. Оператори циклу: for, while, do-while

§4. Оператори переходу: goto, break, continue, return

Розділ 5. Вказівники та масиви

§1. Оголошення вказівників, звертання до даних через вказівники

§2. Адресна арифметика

§3. Оголошення та ініціалізація масивів

§4. Звертання до елементів масиву через індекси і через вказівники

§5. Багатовимірні масиви

Розділ 6. Символьні рядки

§1. Оголошення та ініціалізація символьних рядків

§2. Звертання до елементів символьних рядків

§3. Введення-виведення символів і символьних рядків

§4. Бібліотечні функції для роботи із символами та символьними рядками: функції функції класифікації і перетворення символів, функції операцій над символьними рядками, функції перетворення рядків символів у числа та зворотніх перетворень

§5. Масиви символьних рядків і масиви вказівників на символи

Розділ 7. Структури та об’єднання

§1. Структури: Оголошення, ініціалізація, присвоєння

§2. Звертання до полів структури

§3. Об’єднання

§4. Декларація перейменування типів typedef

Розділ 8. Введення-виведення, обмін даними з файлами

§1. Файли і потоки, буферизація даних

§2. Відкриття і закриття потоків, аналіз помилок

§3. Функції потокового введення-виведення: посимвольний обмін, обмін рядками символів, обмін блоками даних

§4. Форматне введення-виведення даних, специфікації формату

§5. Керування поточною позицією файла

§6. Витирання та перейменування файлів

Розділ 9. Функції

§1. Структура функцій. Виклик функцій. Прототипи функцій

§2. Взаємодія фактичних і формальних параметрів

§3. Масиви і символьні рядки як параметри функцій

§4. Опрацювання структур у функціях

§5. Вказівники на функції

§6. Рекурсивні функції

§7. Функції з неоголошеними параметрами

§8. Робота з параметрами командного рядка

Розділ 10. Робота з даними в динамічній пам’яті

§1. Стандартні функції динамічного виділення та звільнення пам’яті

§2. Створення масивів вказівників на динамічні дані

§3. Різновиди динамічних списків, операції над списками

· Охорона праці:

Розділ 1. Правові і організаційні питання охорони праці.

§1. Визначення і завдання предмета “Основи охорони праці”. Складові частини охорони праці. Основні поняття в галузі охорони праці, терміни та визначення.

§2. Основні законодавчі акти про ОП. Державне управління охороною праці. Державний нагляд за ОП. Громадський та відомчий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

§3. Організація служби ОП на підприємстві.

§4. Пільги та компенсації за роботу на виробництві з важкими та шкідливими умовами праці.

§5. Охорона праці жінок та неповнолітніх.

§6. Відповідальність працівників за порушення законодавства з охорони праці.

§7. Навчання з питань охорони праці. Навчання та перевірка знань з питань ОП посадових осіб і спеціалістів. Інструктажі з охорони праці.

§8. Методи аналізу виробничого травматизму та профзахворюваності. Основні причини нещасних випадків, виробничого травматизму і професійної захворюваності та заходи щодо їх попередження.

§9. Матеріальне і моральне відшкодування за нещасний випадок і профзахворювання. Розміри відшкодування шкоди.

§10. Фінансування, прогнозування і планування заходів з охорони праці.

Розділ 2. Виробнича санітарія та гігієна праці

§1. Законодавство в галузі гігієни праці. Санітарно-гігієнічні умови праці. Гігієнічна класифікація праці.

§2. Метеорологічні умови виробничого середовища. Нормування параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

§3. Забруднення повітря виробничих приміщень. Нормування шкідливих речовин і їх класифікація за шкідливістю. Заходи щодо захисту від дії шкідливих речовин.

§4. Поняття про токсичність речовин. ГДК.

§5. Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок систем штучної загальнообмінної вентиляції.

§6. Освітлення виробничих приміщень. Методи розрахунку природного та штучного освітлення.

§7. Шум та вібрація на виробництві.

Розділ 2. Техніка безпеки. (Основи електробезпеки.)

§1. Дія електричного струму на організм людини. Фактори, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом.

§2. Види електричних травм.

§3. Класифікація приміщень за небезпекою ураження електричним струмом.

§4. Причини ураження людини електричним струмом. Заходи першої допомоги під час ураження електричним струмом.

§5. Аналіз небезпеки ураження струмом в електричному устаткуванні і різних електричних мережах.

§6. Заходи захисту в електроустановках. Засоби захисту, які використовують в електричних установках.

Розділ 4. Пожежна безпека.

§1. Правова основа забезпечення пожежної безпеки. Загальні принципи організації пожежної безпеки.

§2. Державний пожежний нагляд. Завдання та види пожежної охорони.

§3. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані із пожежами.

§4. Основні причини виникнення пожеж та вибухів. Заходи з попередження пожеж.

§5. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Теоретичні основи горіння.

§6. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

§7. Способи та засоби пожежегасіння. Первинні засоби гасіння пожежі.

§8. Протипожежне водопостачання. Пожежна сигналізація. Спринклерні та дренчерні установки.

· Web-дизайн:

1. Вступ у Web

§1. Концепція Павутини.

§2. Історія Павутини.

§3. Взаємодія засобів HTTP, HTML, URL у Web.

§4. Програми перегляду.

§5. Способи підключення.

§6. Гіпертекст.

§7. Організація адресної системи URL.

§8. IP-адресація.

§9. Домени верхнього рівня

Розділ 2. WEB –вузол

§1. Області призначення та обов’язкові елементи вузла

§2. Структура вузла – карта

§3. Система навігації (засоби навігації)

§4. Фази планування і реалізації вузла

Розділ 3. Об’єкти Web-сторінки

§1. Гіпертекстовий документ – основний засіб представлення інформації у Web

§2. Елементи навігації. Зсилки (зв’язки) як метод реалізації гіпертексту. Зсилки зовнішні організовані за допомогою URL – Uniform Resource Locator. Зсилки внутрішні або точки прив’язки (мітки) для сторінки розміром більш ніж 2 екрани

Цільові зcилки (початок, кінець)-target links. Маркери списків. Навігаційні карти

§3. Розмітка текстового матеріалу у Web. Управління полями сторінки. Розподілювачі частин сторінки

§4. Таблиці на Web сторінці. Колонкове представлення матеріалу на сторінці

§5. Використання форм

§6. Використання фреймів у Web

Розділ 4. Мови розмітки

§1. Основи HTML. Інструментальні засоби HTML. Синтаксис і структура HTML

§2. Побудова оболонки HTML

Розділ 5. Робота з текстом засобами HTML

§1. Загальна концепція подання текстового матеріалу на сторінці

§2. Елементи форматування тексту

§3. Спеціальні символи

§4. Списки

Розділ 6. Теорія шрифтів

§1. Категорії шрифтів

§2. Характеристики шрифтів

§3. Атрибути <FONT>

Розділ 7. Макетування Web-сторінок

§1. Три основні методи макетування сторінок

§2. Загальне проектування

§3. Табличний метод макетування Web-сторінок. Фіксовані та динамічні таблиці. Вкладені та об’єднані таблиці. Оптимізація коду таблиць

§4. Фреймовий метод макетування Web-сторінки. Загальна концепція. Оголошення фреймів. Переваги та особливості фреймової структури

Розділ 8. Графіка у Web

§1. Графічні елементи як сенсорні карти

§2. Інформаційна графіка – діаграми, схеми, карти і т.д.

§3. Графічні формати gif, jpeg

§4. Анімаційна графіка

Розділ 9. Каскадні листи стилів - CSS

Розділ 10. Протокол HTTP

Розділ 11. Об’єктна модель DOM

§1. Ієрархія класів об’єктів у JavaScript

Розділ 12. Вступ до JavaScript

§1. Об’єкти, властивості методи та події

Розділ 13. Методи інтеграції JavaScript в HTML

Розділ 14. Cинтаксис та констуктори JavaScript

Розділ 15. Об’єкти верхнього рівня – Window, Navigator.

§1. Принципи звертання до їх методів та властивостей

§2. Управлінння вікнами - alert(), confirm(), prompt.

§3. Програмування status-стрічки

§4. Використання таймерів у JavaScript

Розділ 16. Події та обробка подій у JavaScript

Розділ 17. Програмування форм

Розділ 18. Обробка стрічок за допомогою об’єкту RegExp(), нормування довільних даних перед їх відправкою на сервер

Розділ 19. Створення динамічних графічних меню за допомогою JavaScript

Розділ 20. Відлагоджувальні програмні засоби для JavaScript

· Комп'ютерна графіка:

Розділ 1. Вступ в комп’ютерну графіку

§1. Предмет, об'єкт, метод, мета і задачі дисципліни "Комп’ютерна графіка".

§2. Перші визначення і поняття.

§3. Області застосування комп’ютерної графіки: синтез, аналіз, обробка зображень.

Розділ 2. Математичні основи комп’ютерної графіки

§1. Поняття однорідних координат.

§2. Питання елементарної геометрії з використанням однорідних координат.

§3. Двовимірні геометричні перетворення.

§4. Однорідні координати в тривимірному просторі.

§5. Тривимірні геометричні перетворення.

§6. Ортогональна і центральна проекції.

Розділ 3. Двовимірне відсікання

§1. Область застосування двовимірного відсікання, методи реалізації.

§2. Алгоритм Сазерленда-Коена.

§3. Внутрішнє і зовнішнє відсікання.

§4. Послідовне відсікання багатокутника - алгоритм Сазерленда-Ходжмана.

Розділ 4. Тривимірне відсікання

§1. Постановка задачі тривимірного відсікання.

§2. Тривимірний алгоритм Сазерленда-Коэна.

§3. Тривимірний алгоритм Кируса-Бека.

Розділ 5. Алгоритми растрової графіки

§1. Поняття розгорнення зображень у растрової графіки.

§2. Алгоритми креслення відрізків.

§3. Цифровий диференціальний аналізатор.

§4. Алгоритм Брезенхема для генерації кола.

§5. Растрове розгорнення суцільних областей.

Розділ 6. Основні методи зафарбування. Заповнення багатокутників

§1. Алгоритми заповнення з запалом.

§2. Поняття внутрішньо-визначеної і гранично-визначеної областей, 4-зв'язковий і 8-зв'язковий областей.

§3. Простий алгоритм заповнення з запалом.

§4. Основи методів усунення ступінчастості.

§5. Порядковий алгоритм заповнення з запалом.

§6. Основні методи зафарбовування.

Розділ 7. Алгоритми видалення схованих ліній і поверхонь

§1. Підходи до рішення проблеми видалення схованих ліній і поверхонь.

§2. Класифікація.

§3. Область застосування.

§4. Порівняння ефективності алгоритмів видалення невидимих ліній і поверхонь.

§5. Алгоритм обрію, що плаває.

§6. Алгоритми сортування по глибині.

§7. Застосування порядкового сканування.

§8. Алгоритми розбивки області.

Розділ 8. Методи створення реалістичних тривимірних зображень

§1. Графічні примітиви.

§2. Динамічні зображення.

§3. Побудова реалістичних зображень.

§4. Представлення просторових форм.

§5. Методи створення тонових зображень.

· Комп'ютерні мережі:

Розділ 1. Кількісна оцінка інформації

Розділ 2. Стиснення інформації

§1. Алгоритм Хаффмана.

§2. Алгоритм LZW.

Розділ 3. Методи виявлення та виправлення помилок

§1. Кодова відстань по Хеммінгу. Коректуючі властивості кодів.

§2. Циклічні коди.

Розділ 4. Дискретизація неперервних величин

§1. Теорема Найквіста-Котельнікова.

Розділ 5. Архітектура комп’ютерних мереж

§1. Архітектура комп’ютерних мереж.

§2. Еталонна модель взаємодії відкритих систем /OSI/.

§3. Організація передачі в рамках OSI.

§4. Засоби міжмережевої взаємодії: повторювачі та концентратори, мости та комутатори, маршрутизатори, шлюзи.

Розділ 6. Методи комутації в комп’ютерних мережах

§1. Комутація каналів.

§2. Комутація повідомлень пакетів.

§3. Технологія MPLS.

Розділ 7. Фізичні середовища передавання.

Розділ 8. Локальні мережі

§1. Структура канального рівня локальних комп’ютерних мереж. Підрівень доступу до фізичного середовища МАС (Media Access Control).

§2. Методи доступу до фізичного середовища. CSМA/CD та CSMA/SA..

§3. Мережі сімейства Ethernet. Стандарт IEEE 802.3.

Розділ 9. Безпровідні мережі

§1. Стандарт IEEE 802.11 безпровідних мереж (Wi-Fi).

§2. Стандарт IEEE 802.16 (WiMAX).

§3. Технологія СDMA.

Розділ 10. Мережеві технології “останньої милі”.

§1. Модеми серії V.

§2. Технологія хDSL.

Розділ 11. Стек протоколів TCP/IP.

§1. Internet Рrotocol v4. Формати пакетів.

§2. Адресація в Internet. Класи мереж. Маска.

§3. Структуризація мереж за допомогою масок. Безкласова маршрутизація.

§4. Управління фрагментацією.

§5. Протоколи ARP та RARP.

§6. Протоколи OSPF, RIP.

§7. Протокол ICMP.

§8. Протокол ТСР. Порт. Вікно. Правила визначення тайм-ауту. Управління потоком.

§9. Протокол UDP. Формат блоку даних транспортного протоколу UDP. Порівняння протоколів TCP та UDP.

Розділ 12. Цифрові мережі інтегрального обслуговування

§1. Технологія Frame Relay.

§2. Технологія АТМ.

§3. Первинні мережі.

· Інформаційні технології у видавничо друкарській справі:

Розділ 1. Основні напрямки розвитку ІТ.

Розділ 2. Гіпертекстовий та гіпермедіальний різновид ІТ.

Розділ 3. Засоби інтелектуалізації ІТ.

Розділ 4. Методи взаємодії людини з ПК.

Розділ 5. Апаратні основи впровадження ІТ.

Розділ 6. Веб-орієнтовані ІТ.

Розділ 7. ІТ для процесів прийняття рішень.

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 8; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты