Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФайлова система
Читайте также:
  1. I. Кто есть кто, или система ценностей
  2. II. Система автономного синтеза белков
  3. III. Система инфекционного контроля
  4. III. Система охраны
  5. VIII. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
  6. Административно-командная система
  7. Антиобледенительная система
  8. Багато реакцій в живих системах є оборотними. Як змінюється швидкість таких реакцій за участю ферментів?
  9. Банки. Види банків. Банківська система України
  10. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.

Одиницею збереження даних є об'єкт змінної довжини, який називається файлом. Файл—це область на носієві з певною інформацією, що має унікальне власне ім'я. Зазвичай в окремому файлі зберігають дані, що відносяться до одного типу. У цьому випадку тип даних визначає тип файлу. Ім'я файлу несе в собі адресні дані. Крім функції адресації, ім'я файлу може зберігати і відомості про тип його даних. Для автоматичних засобів роботи з даними це важливо, оскільки по імені файлу вони можуть автоматично визначити адекватний метод діставання інформації з файлу.

Файловою системоюназивається спосіб зберігання файлів на дисках. Ієрархічна структура,у вигляді якої операційна система відображає файли, називається файловою структурою. Вона складається зі вкладених один в другий каталогів, які іще називають папками. Папка– це перелік файлів та папкок. Всі папки мають власні імена, крім одного, яка називається кореневою. Коренева папка містить в собі всі інші каталоги на носієві (диску), а сама не входить ні в яку іншу папку. Безпосередньо в цій папці як правило, зберігається службова, або як іще її називають, системна інформація. Крім того, ця інформація зберігається в папках, які мають стандартні імена: Windows, Program Files, Мои документы.

Так само, як і в MS DOS, інформація зберігається у вигляді файлів, які розміщуються у

папках. У MS DOS папки звалися каталогами. Папки розміщуються на дисках - C:, D: і т.д.

Дисководи та ZIP-устрої дискетах великої місткості мають імена A: та B:. Накопичувач на CD- диску має своїм іменем літеру латинського алфавіту, яка в ньому йде після тої, що позначає останній жорсткий диск. Наприклад, якщо на комп‘ютері два жорстких диски - C: і D:, то CD- дисковод матиме ім‘я E:. Повне ім‘я файлу має такий же вигляд, як і в DOS. Проте, імена файлів та папок можуть бути довгими та писатися національною мовою, можуть мати проміжки і інші символи. Деякі папки мають стандартні імена: Windows– папка системи, Program files– для додатків; Мои документы– для документів користувача. Документом взагалі є будь-який

файл, виготовлений користувачем за допомогою Windows-додатку.

Щоб адресуватися до потрібного файлу, слід указати шлях до нього. Шлях складається з імені устрою (диску) і послідовності імен вкладених одна в одну папок (каталогів) аж до того,де міститься потрібний файл. Роздільним знаком служить символ “/” (зворотна коса риска або флеш). Ім.‘я носія – це буква його іменіз двома крапками. Диски мають імена A: B:- дисководи гнучких дисків; C:- жорсткий диск; D:, E:і т.д. – інші носії, якими можуть бути інші жорсткі диски, CD-ROM і т.д.Унікальність імені файлу забезпечується його повним ім'я . Повне ім.‘я файлу складається з шляху та власного імені. Зрозуміло, що в цьому випадку на одному носієві не може бути двох файлів з тотожними повними іменами.

Формат повного імені файлу:

<ім'я_носія>\<ім'я_каталогу-1>\ ... \<ім'я_каталогу>\<власне_ім'я_файлу>

Наприклад, файл, розміщений на диску D: у каталозі “Лекции”

каталогу “Мои документы”матиме таке повне ім.‘я:

D:\Мои документы\Лекции

Особливості організації та навігація по файловій системі. Управління папками, файлами, ярликами. Робота з буфером обміну. Робота з програмою "Проводник". Пошукові можливості операційної системи Windows. Довідкова система Windows. Інсталяція і деінсталяція програмного забезпечення. Тенденції розвитку операційних систем сімейства Windows.Тут все понятно, кроме «Тенденції розвитку операційних систем сімейства Windows.»

Следуя современной тенденции к унификации, корпорация Microsoft планирует выпустить единую операционную систему и сопутствующие инструменты для персональных компьютеров, смартфонов, планшетов и телевизоров.

Такое видение в рамках прошедшей в Лос-Анджелесе конференции Microsoft Worldwide Partner Conference президент подразделения по разработке Windows Phone Эндрю Лис (Andrew Lees).

«Мы не будем предлагать отдельную платформу для ПК, отдельную платформу для смартфонов и отдельную платформу для планшетов – это будет единый продукт», – заявил Лис, добавив, что Microsoft стремится к «целостности и связности» устройств различных типов, и что это означает не только одинаковый графический интерфейс, но и одни и те же ключевые элементы, такие как Internet Explorer.

По информации ресурса This is my next, Microsoft планирует объединить в единую экосистему не только ПК и мобильные устройства, но и Xbox, которая работает под управлением модифицированной Windows.

Как сообщил один из источников ранее, новая платформа, которая объединит все типы устройств, появится через 4 года – к тому моменту, когда закончится 10-летний продуктовый цикл Xbox 360 и 3-летний цикл Windows 8. Иными словами, следующая версия Windows, которая выйдет вслед за Windows 8, будет работать на ПК, смартфонах, планшетах и Xbox нового поколения и выйдет примерно в 2015 или 2016 г.

Но это будет уже не Windows. Microsoft всерьез рассматривает возможность смены названия операционной системы на другое, более подходящее новой стратегии, утверждают источники.Между тем, первые шаги по направлению к новой цели уже можно проследить. В 2012 г. Microsoft планирует выпустить первую операционную систему Windows, которая будет поддерживать разные микропроцессорные архитектуры – Intel x86 и ARM.

Тем самым в Редмонде планируют восполнить отсутствие в сегменте планшетных компьютеров. На демонстрации раннего прототипа Windows 8 стало ясно, что в системе планируется использовать интерфейс Metro UI, заимствованный у платформы для смартфонов Windows Phone.

Нужно заметить, что Microsoft не первой придумала такой путь развития и лишь следует примерам конкурентов – Apple и Google. Так, Apple приступила к использованию операционной системы iOS, изначально созданной для iPhone, в плеере iPod touch, затем – в планшете iPad и даже телевизионной приставке Apple TV.

Таким образом, у компании есть две платформы, первая из которых предназначена для ПК, в то время как вторая – для всех других устройств. Сейчас уже наблюдаются примеры унификации между этими двумя продуктами. Интересно, что в Mac OS X Lion можно встретить множество элементов оформления, заимствованных у iOS.

В свою очередь, Google также стремиться к формированию единой и упрощенной экосистемы, которая бы помогла упростить разработку приложений и в целом развитие линейки. В конце текущего года свет должна увидеть операционная система Android 4.0, которую можно будет ставить не только на смартфоны, но и планшеты. Пока что разработка ОС для этих типов устройств ведется раздельно.

 

Поняття комп’ютерної мережі. Типи, топологія та класифікація мереж. Апаратні засоби мереж. Програмне забезпечення мереж: архітектура мережі; ієрархія протоколів; сервіс і інтерфейси.

Комп’ютерна мережа являє собою сукупність територіально рознесених комп’ютерів, здатних обмінюватися між собою повідомленнями через середовище передачі даних.

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою електричних сигналів, які бувають цифровими та аналоговими.

Комп’ютери підключаються до мережі через вузли комутації. Вузли комутації з’єднуються між собою канали зв’язку. Вузли комутації разом з каналами зв’язку утворюють середовище передачі даних. Комп’ютери, підключені до мережі, у літературі називають вузлами, абонентськими пунктами чи робочими станціями. Комп’ютери, що виконують функції керування мережею чи надають які-небудь мережеві послуги, називаються серверами. Комп’ютери, що користуються послугами серверів, називаються клієнтами.

Кожен комп’ютер, підключений до мережі, має ім’я (адресу). Комп’ютерні мережі можуть обмінюватися між собою інформацією у вигляді повідомлень. Природа цих повідомлень може бути різна (лист, програма, книга і т.д.). У загальному випадку повідомлення по шляху до абонента-одержувача проходить декілька вузлів комутації. Кожний з них, аналізуючи адресу одержувача в повідомленні і володіючи інформацією про конфігурацією мережі, вибирає канал зв’язку для наступного пересилання повідомлення. Таким чином, повідомлення “подорожує” по мережі, поки не досягає абонента-одержувача.

Для підключення до мережі комп’ютери повинні мати:

· апаратні засоби, що з’єднують комп’ютери із середовищем передачі даних;

· мережеве програмне забезпечення, за допомогою якого здіснюється доступ до послуг мережі.

У світі існують тисячі різноманітних комп’ютерних мереж. Найбільш істотними ознаками, що визначають тип мережі, є ступінь територіального розсередження, топологія і застосовані методи комутації.

Типи мереж (мені здається, що це те саме, що й класифікація, тому будьте уважними)

По ступеню розсередження комп’ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні і глобальні.

У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташовані недалеко один від одного. Для передачі інформації використо-вуються високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швидкість внутрішньої шини комп'ютера. Найбільш відомими типами локальних мереж є Ethernet і Token Ring.

Регіональні обчислювальні мережі розташовуються в межах визначеного територіального регіону (групи підприємств, міста, області і т.д.). Регіональні обчислювальні мережі мають багато спільного з ЛОМ, але вони по багатьох параметрах більш складні і комплексні. Підтримуючи великі відстані, вони можуть викорис-товуватися для об’єднання декількох ЛОМ в інтегрованому мережеву систему.

Глобальні обчислювальні системи охоплюють територію держави чи декількох держав і видовжуються на сотні і тисячі кілометрів. Глобальні обчислювальні мережі часто з’єднують багато локальних і регіональних мереж. У порівнянні з локальними більшість глобальних мереж відрізняє повільна швидкість передачі і більш низька надійність. Найбільш відомою глобальною мережею є мережа Internet.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты