Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДополните предложения нужными окончаниями.
Читайте также:
  1. III. Бессоюзные сложные предложения
  2. III. Задайте 1 общий и 2 специальных вопроса к предложениям 3 и 6.
  3. VI. Выводы. Предложения. Задачи.
  4. VIII. Найдите и выпишите из текста предложения со словами it, one. Укажите значения этих слов. Переведите предложения на русский язык.
  5. Актуальное членение предложения
  6. Аннотация к предложениям по подготовке новой редакции Всеобщей Декларации Добровольцев
  7. В последнем разделе главы вновь разработанная модель совокупных расходов приводится в соответствие с моделью совокупного спроса и предложения, данной в главе 11.
  8. Важное дополнительное замечание
  9. Виды кривых предложения
  10. Внимание к закону спроса и предложения

Азақстандағы білім беру жүйесі

Сөздік

 

ағымдағы жыл – текущий год

ақылы негізде – на платной основе

әлеуметтік жауапты – социально ответственный

әңгімелесу – собеседование

әрекет ету мерзімі – срок действия

білім беру кешені – образовательный комплекс

білім гранты – образовательный грант

білім несиесі – образовательный кредит

дайындық мектебі – подготовительная школа

дәреже – степень

демеуші – спонсор

дистанциялық – дистанционный

жарақтандырылған – оснащенный

жаратылыстану – естествознание

жеделдетілген – ускоренный

жергілікті атқарушы орган – местный исполнитеьный орган

жобалау – проектирование; проектный

жоғары мектеп – высшая школа

жоғары оқу орны – высшее учебное заведение

зиялы – интеллегентный

емтихан – экзамен

есеп және аудит – учет и аудит

кешенді – комплексный

кешкі – вечернее

көздеу – нацеливаться

көшірме – копия

күндізгі – дневное

қабылдау комиссиясы – приемная комиссия

қаржы көздері – финансовый источник

қонақ үй бизнесі – гостиничный бизнес

қор – фонд

құрам – состав

маман – специалисть

мамандық – профессия, специальность

мейрамхана ісі – ресторанное дело

назар аудару – обратить внимание

ниеттену – намереваться

оқуға түсу – поступить

растау – потвердить, потверждение

сапа – качество

сапалы – качественный

сынақ – зачет

сырттай – заочно, заочное

талапкер – абитуриент

тапсыру – сдать

теңестірілген – приравненный

тыңдаушы – слушатель

ұлттық бірыңғай тест (ҰБТ) – единое национальное тестирование (ЕНТ)

Жаттығу

Дополните предложения нужными словами.

Нужные слова:үлгісін, ақылы негізде, назар аударған, әрекет ету мерзімі, ағымдағы жылдың, көшірмесін, растайтын.

1. ..................................................................... бірінші жартыжылдығы бойынша есеп берді. 2. Екінші жоғары білім ......................................................... беріледі. 3. Сертификаттың .................................................................. 31 желтоқсанға дейін. 4. Маған өтініштің .......................................... бересіз бе? 5. Жеке куәлігіңіздің ............................................ жасадыңыз ба? 6. Сіз менің сұрақтарыма ............................................... жоқсыз ғой. 7. Олимпиададан жүлделі орын алғаныңызды ............................................ құжатыңызды көрсетіңіз.Жаттығу

Задайте вопрос выделенным словам по образцу.

Образец:Халық банкі зейнеткерлерге қызмет көрсетеді. - Халық банкі кімдерге қызмет көрсетеді?

 

1. «Зейнеп» оқу-әдістемелік кешені – инновациялық білім беру кешені.

...........................................................................................................................

2. Халықаралық бизнес академиясы бизнес білім берудің жоғары мектебі...............................................................................................................................

3. Елімізде жоғары білім берудің дистанциялық түрі де бар.

.............................................................................................................................

4. Қазір маған кешкі оқу тобы келеді.

.............................................................................................................................

5. Сырттай бөлім студенттері сессияға жылына бір рет келеді.

..............................................................................................................................

6. Ол күндізгі бөлімде, үшіншікурста оқиды.

..............................................................................................................................

7. Тыңдаушылар өздеріне берілген тапсырманы түсінген жоқ.

...............................................................................................................................

Жаттығу

Дополните предложения нужными окончаниями.

 

1. Біз бизнес.............. әлеуметтік жауапты көшбасшы.................... даярлаймыз. 2. Біздің студент..................... болашақ зиялы қоғам мүше..................... құрайды. 3. Әңгімелесу ертең сағат тоғыз................ , 32-кабинет............. өтеді. 4. Білім грант................ алу үшін конкурс............. қатысу керек. 5. Маған білім несие............. алу................. жолдар.............. түсіндіріңізші. 6. Қазыбек, дайындық мектеб................ барып жүр............ бе? 7. Төрт жыл................ кейін бакалавр дәреже............... аласыз. 8. «Бижан» компания............ менің демеуші............. . 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ | 


lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты