Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЇ Частина 1
Читайте также:
  1. Агробізнес як складова частина підприємництва. Особливості підприємницької діяльності в сільському господарстві.
  2. Від чого помирає більша частина дітей при типі смертності немовлят А?
  3. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  4. Інформаційна частина методичної розробки
  5. Основна частина - хв
  6. Патогенні прокаріоти. (Частина 1).
  7. Теоретична частина
  8. Теоретична частина
  9. Теоретична частина

1.Відповідь: В.

Пам'ять (запам'ятовуючий пристрій) призначена для збереження даних і програм для їхньої обробки. У комп'ютері використовується пам'ять кількох типів, які відрізняються за своїм функціональним призначенням, способами зберігання інформації, а також конструкцією.

Основними характеристиками запам'ятовуючого пристрою є швидкодія та ємність.

Внутрішня пам'ять — один із основних пристроїв комп'ютера, призначений для по­стійного або тимчасового збереження інформації, швидкого доступу до неї та передавання на подальшу обробку.

Зовнішня пам'ять (пристрої довгострокового збереження інформації) слугує для трива­лого збереження даних.

Приклади зовнішніх пристроїв пам'яті:

Дискета — гнучкий диск із магнітним покриттям, укладений у спеціальний футляр.

Флеш-пам'ять — мініатюрні електронні накопичувачі інформації, які приєднуються до USB-порту комп'ютера.

Жорсткий диск (вінчестер) — основний пристрій тривалого збереження інформації; на жорсткому диску дані зберігаються на магнітній поверхні диска.

Лазерний диск (компакт-диск, CD) — сучасний носій інформації, що являє собою пла- стиковий диск, інформація на який записана за допомогою лазерного променя.

Обсяги стандартних зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв:

А дискета (гнучкий диск, флоппі-диск): 1,44 Мбайта;

Б флеш-пам'ять: 4-32 Гбайти;

В жорсткий диск (вінчестер): 350-1000 Гбайтів;

Г лазерний диск: CD — 700 Мбайтів, DVD — 5 Гбайтів, BD — 50 Гбайтів.

У наш час жорсткий диск усе ще залишається пристроєм, на який можна записати най­більший обсяг даних.

2.Відповідь: А.

Форматування — це процес зміни зовнішнього вигляду документа.

Кнопка

панелі інструментів Форматування (або команда меню Формат ^ Напрямок тексту...) у MS Word призначена для встановлення напрямку тексту.

3.Відповідь: В.

Ім'я файла складається з двох частин: імені й розширення імені. Ім'я файла надає ко­ристувач, а розширення призначається програмою автоматично.

Розширення вказує на тип файла — ознаку, що характеризує природу вмісту файла, відображає його призначення і сферу застосування.

Файли із розширенням .pps у MS PowerPoint 2003 (.ppsx — в MS PowerPoint 2007) ви­користовуються для збереження презентації, яка підготовлена для демонстрації.4.Відповідь: А.

Діаграма — це спосіб подання табличних даних у графічному вигляді, що доцільно ви­користовувати для аналізу й порівняння даних.


Щ
А

Гістограма (Column chart) — це вид діаграми, яка відображає значення різних


 

 


категорій. Показує зміну даних протягом інтервалу часу. Для наочного порівняння різних величин використовуються вертикальні стовпці, які можуть бути об'ємними і плоскими. Висота стовпця пропорційна значенню, наданому в таблиці.

Б В

Пелюсткова діаграма (Radar chart) вводить для кожної категорії власні осі ко­ординат, що розходяться променями з початку координат. Лінії з'єднують значення, що належать до одного ряду. Дозволяє порівнювати сукупні значення декількох рядів даних.

Графік (Line chart) застосовується для показу змін у групі значень за тривалі


 

 


інтервали часу, особливо якщо потрібно акцентувати увагу на змінах у часі і темпах змін.

Кругова діаграма (Pie chart) показує співвідношення між різними частинами

одного ряду даних, що становить у підсумку 100 %. Зазвичай використовується, коли необхідно відобразити внесок у відсотках кожного джерела. На малюнку подано об'ємний варіант звичайної гістограми.Відповідь: А.

Таблиця бази даних MS Access містить перелік об'єктів одного типу, кожен рядок такої таблиці називається записом, стовпець — полем.

Унікальне поле — це поле, значення в якому не можуть повторюватись. Таке поле можна визначити як первинний ключ.

Відповідь: В.

Точний і зрозумілий виконавцю набір вказівок для виконання послідовності дій, що на­правлені на досягнення поставленої мети або розв'язання завдань певного типу, називається алгоритмом.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты