Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 8. Визначення режиму державного кордону України
Режим державного кордону України - порядок перетинання державного кордону Ук­раїни, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військо­вих кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження інозем­них невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та пере­бування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, про­мислової та іншої діяльності на державному кордоні України - визначається цим Зако­ном, іншими актами законодавства України і міжнародними договорами України.

Стаття 9. Перетинання державного кордону України

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше сполучен­ня через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлю­ються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена терито­рія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються при­кордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетинають державний кор­дон України відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публіку­ються у встановленому порядку. Повітряні судна перетинають державний кордон Ук­раїни у спеціально виділених повітряних коридорах перельоту відповідно до цього За­кону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноважени­ми на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку.

Переліт державного кордону України поза повітряними коридорами допускається тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні формування пере­тинають державний кордон України для локалізації та ліквідації таких ситуацій у по­рядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних дого­ворів України.

(Стаття 9 в редакції Закону України від 18.06.96 р. № 245/96-ВР)


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 50; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты