Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтаття 8. Визначення режиму державного кордону України
Читайте также:
  1. Quot;Стаття 581. Список присяжних
  2. А. Подготовка схемы к режиму электрического торможения
  3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
  4. Акти Верховної Ради України
  5. Акти Кабінету Міністрів України
  6. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  7. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  8. Банки. Види банків. Банківська система України
  9. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  10. Бюджетна система України.

Режим державного кордону України - порядок перетинання державного кордону Ук­раїни, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військо­вих кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України, заходження інозем­них невійськових суден і військових кораблів у внутрішні води і порти України та пере­бування в них, утримання державного кордону України, провадження різних робіт, про­мислової та іншої діяльності на державному кордоні України - визначається цим Зако­ном, іншими актами законодавства України і міжнародними договорами України.

Стаття 9. Перетинання державного кордону України

Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та інше сполучен­ня через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлю­ються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України.

Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена терито­рія на залізничних і автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються при­кордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Морські та річкові невійськові судна і військові кораблі перетинають державний кор­дон України відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України і публіку­ються у встановленому порядку. Повітряні судна перетинають державний кордон Ук­раїни у спеціально виділених повітряних коридорах перельоту відповідно до цього За­кону, інших актів законодавства України, а також правил, що видаються уповноважени­ми на те державними органами України і публікуються у встановленому порядку.

Переліт державного кордону України поза повітряними коридорами допускається тільки з дозволу уповноважених на те державних органів України.

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями, катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні формування пере­тинають державний кордон України для локалізації та ліквідації таких ситуацій у по­рядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних дого­ворів України.

(Стаття 9 в редакції Закону України від 18.06.96 р. № 245/96-ВР)


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты