Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні положення
Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. Глава 19. Загальні положення досудового розслідування
  3. Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва
  4. Загальні відомості про аксонометричні проекції
  5. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ
  6. Загальні вказівки та вимоги щодо оформлення графічних робіт…………………………………….………………….……………….…….6
  7. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ
  8. Загальні підстави припинення суб'єктів підприємницької діяльності
  9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ”

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання економічного розділу дипломного

проекту для студентів напряму “Архітектура ”, “Реставрація творів мистецтва ” і “ Дизайн ” (рівень бакалавра)

Для всіх форм навчання

 

(РОБОЧА ВЕРСІЯ)

 

Затверджено

на засіданні кафедри ЕПІ

(економіки підприємства та інвестицій)

Протокол № 10 від 05.05.2011 р.

 

Львів – 2013


 

  Методичні вказівки до виконання економічного розділу дипломного проекту для студентів напряму “Архітектура ”, “Реставрація творів мистецтва ” і “Дизайн ” (рівень бакалавра) для всіх форм навчання. / Укл.: В.В.Козик, І.З.Крет, О.Я.Колещук - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011. - 32 с.  
Укладачі :   Козик В.В., канд. екон. наук, професор, Крет І.З., канд. екон. наук, доц., Колещук, канд. екон. наук, ст. викладач,    
Відповідальний за випуск : Гавриляк А.С., канд. техн. наук, доц.    
Рецензенти : Скворцов І.Б. , доктор. екон. наук, професор, Дідович І.І. канд. екон. наук, доцент кафедри „Менеджмент ЗЕД ” Українського Національного лісотехнічного університету  

 

 


 

 

Зміст

ВСТУП.......................................................................................................................................................... 4

1. Загальні положення.................................................................................................................................. 4

2. Структура економічного розділу............................................................................................................ 4

З. Обчислення обсягів робіт за робочими кресленнями......... ................................................................ 5

4. Обчислення кількості обладнання і устаткування. Визначення вартості обладнання і устаткування 5

5. Розрахунок кошторисної вартості за укрупненими показниками витрат............................................. 66. Структура і призначення додатків………………………………………………………………………..6

Додаток 1. Найбільш використовувані дані при обчислення вартості за укрупненими показниками

витрат............................................................................................................................................................ 7

Додаток 2. Розрахунок локального кошторису........................................................................................ 11

Додаток 3. Розрахунок кошторисної вартості за УПВ............................................................................. 17

Додаток 4. Розрахунок локального кошторису і вартості обладнання................................................... 21

Додаток 5. Економічне обґрунтування вартості дизайнерських робіт.................................................... 33

Додаток 6. Економічне обґрунтування вартості реставраційних робіт…………………………………. .28

Література................................................................................................................................................... 43

 

 


ВСТУП

 Дані методичні вказівки покликані допомогти студентам напряму “Архітектура ”, “Реставрація творів мистецтва ” і “Дизайн ” (рівень бакалавра) в написанні, а головне у виконанні тих певних обчислень, які необхідні для визначення вартості проектованого об’єкту.

Їх поява і зміст охоплюють основні аспекти, що пов’язані із наявними на практиці і можливими помилками при проведенні обчислень.

Кошторисна вартість будівництва, дизайнерського об’єкту чи твору мистецтва зокрема визначається кошторисними документами, характеризує величину коштів, необхідних для здійснення будівництва відповідно до проекту і є однією із найважливіших категорій, використовуваних в архітектурі, будівництві та дизайні.

З використанням кошторисної вартості порівнюються варіанти проектних рішень, відбираються технологічні, конструктивні та об’ємно-планувальні рішення, обґрунтовуються обсяги реконструкції і технічного переоснащення, вирішуються питання місця будівництва тощо.

Затверджена кошторисна вартість виступає в якості основного орієнтиру при визначенні розміру коштів для здійснення будівництва, а також слугує важливим інструментом планування діяльності будівельної організації, формування договірної ціни та фінансування будівництва, є основою укладення договору-підряду між замовником і будівельною організацією (дизайнером).

Підставою для визначення кошторисної вартості будівництва є:

1) робочий проект та робоча документація, включаючи креслення.

2) відомості обсягів БМР, специфікації та відомості про обладнання, рішення з організації та черговості будівництва, а також записки до проектних матеріалів;

2) діючі кошторисні нормативи, а також гуртові ціни на обладнання, меблі та інвентар. 

 

Загальні положення

Зрозуміло, що сама кошторисна вартість визначається кошторисними документами, характеризує величину коштів, необхідних для здійснення будівництва відповідно до проекту і є однією із найважливіших категорій, використовуваних в архітектурі, будівництві та дизайні або мистецтві.

Необхідно відзначити, що дані методичні вказівки покликані допомогти студентам напряму “Архітектура ”, “Реставрація творів мистецтва ”і “Дизайн ” (рівень бакалавра) в написанні, а головне у визначенні вартості проектованого об’єкту .

Подані у методичних вказівках додатки охоплюють найбільш можливі варіанти визначення вартості проектованого об’єкту .

Також треба зупинити увагу на тому, що необхідно слідкувати за одиницями виміру. Особливо це стосується при визначенні кошторисної вартості.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты