Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки

Читайте также:
  1. Height и Angle не работает, если атрибут как выровненный текст.
  2. II. ТЕРПЕНИЕ-АТРИБУТ БОГА
  3. АТРИБУТ
  4. Атрибуты
  5. Атрибуты блоков в графическом редакторе системы AutoCAD.
  6. АТРИБУТЫ МАЖ ДАРА
  7. АТРИБУТЫ ОСИРИСА
  8. Атрибуты файлов
  9. Атрибуты форм
  10. АТРИБУТЫ ШИВЫ

Конкуре́нція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин. Конкуренція — важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки і водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися». Конкуренція — це суперництво між суб'єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

Конкуренція відбиває зв'язок між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв'язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і повторюваним, тобто об'єктивним економічним законом. Закон конкуренції відображує причинно-наслідковий зв'язок між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім уже для виробника.

Зокрема, розрізняють такі види конкуренції:

цінова — конкуренція, що здійснюється через зниження цін;

нецінова — конкуренція, здійснювана через підвищення якості товарів, їх надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін;

чиста (ідеальна, досконала) — конкуренція, на ринку з багатьма продавцями та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу;

недосконала — конкуренція, коли ринок не здатний виконувати свої функції, внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни й обсяги продажу продукції, яку вони виробляють;

монополістична — конкуренція, яка має місце на ринку з багатьма продавцями і покупцями та значною кількістю товарів, що реалізуються за різними цінами;

олігополістична (грец. oligos — мало) — конкуренція, на ринку з небагатьма великими продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів; модель ринкової структури, за якої небагато великих фірм монополізують виробництво і реалізацію основної маси товарів.В умовах конкуренції перемагає той, хто створює високоякісну продукцію за найменших витрат виробництва завдяки використанню науково-технічних досягнень, передової організації праці.
Конкуренція має силу об'єктивного економічного закону, процесом-причиною якого є існування багатьох господарських суб'єктів, які діють незалежно один від одного і кожний з яких прагне реалізувати власний економічний інтерес — одержати доход (прибуток) за різних умов виробництва, обігу, що впливає на витрати виробництва Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового механізму саморегулювання можлива тільки за умови, коли більша частина товаровиробників — підприємств, організацій, громадян — має свободу господарської діяльності і підприємництва. Такі товаровиробники вільно розпоряджаються майном, що їм належить, орендується або передано в користування, на власний розсуд обирають постачальників і споживачів, розпоряджаються прибутками, що залишаються після сплати податків, вирішують питання, пов'язані з господарською діяльністю і розвитком виробництва.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 47; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Взаємодія попиту та пропозиції .Ринкова рівновага | Досконала конкуренція . Недосконала конкуренція та її типи.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты