Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Читайте также:
  1. V. Форма підсумкового контролю успішності навчання
  2. VIII. Осуществление мероприятий по контролю
  3. Бригадир пути по контролю за состоянием пути.
  4. Генетичний механізм контролю синтезу білку.
  5. Дорожный мастер по контролю.
  6. Контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.
  7. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  8. контролю) у сфері господарської діяльності
  9. Лікарські засоби для контролю хронічного больового синдрому в паліативній та хоспісній медицині.
  10. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ПРЕДМЕТУ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Варіант №1

1. Визначіть місце господарського права в системі права. Результати подати у вигляді схеми (таблиці).

2. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права.

 

Варіант № 2

1.Визначити в чому полягає взаємодія господарського права з іншими галузями права.

2. Права та обов’язки суб’єктів господарського права.

 

Варіант №3

1.Дайте визначення джерел господарського права та охарактеризуйте основні їх види.

2.Суб’єкти основної ланки господарювання.

 

 

Варіант №4

1. Порядок та основні етапи створення суб’єктів господарювання.

2. Суб’єкти господарювання зі спеціальним (особливим) статусом.

 

Варіант №5

1. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.

2. Правовий статус акціонерних товариств.

 

Варіант №6

1. Правовий статус господарських об'єднань.

2. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.

Варіант №7

1. Правове становище казенних підприємств.

2. Джерела господарського права та їх види.

Варіант №8

1. Правовий статус Державного реєстратора.

2. Правовий статус господарських товариств.

 

Варіант №9

1. Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців.

2. Правовий статус холдингових компаній.

 

Варіант №10

1. Дайте характеристику видів підприємств, які можуть діяти в Україні відповідно до законодавства.

2. Відмова в державній реєстрації.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет, сутність та зміст господарського права.

2. Місце господарського права в системі права.

3. Поняття та основні види джерел господарського права.

4. Поняття господарського права в різних країнах світу.

5. Нормативні акти, що регулюють господарські правовідносини в зарубіжних країнах. Кодифікація господарського законодавства в різних правових системах.

6. Ознаки господарської діяльності у зарубіжних країнах. Визначення суб’єктів господарювання в різних країнах світу.

7. Поняття засобів державного регулювання господарської діяльності. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.8. Державне замовлення, державне завдання.

9. Ліцензування, патентування і квотування.

10. Сертифікація та стандартизація. Застосування нормативів та лімітів.

11. Прогнозування та планування як засоби державного регулювання господарської діяльності.

12. Господарська правосуб'єктність.

13. Поняття та ознаки суб'єкта господарського права.

14. Види суб'єктів господарського права.

15. Класифікація прав суб'єктів господарювання.

16. Види підприємств, що можуть діяти в Україні.

17. Об”єднання підприємств.

18. Господарські товариства.

19. Правовий статус акціонерного товариства.

20. Суб'єкти господарювання зі спеціальним (особливим) статусом.

21. Правовий статус банків.

22. Правовий статус бірж.

23. Правовий статус страхових організацій.

24. Правовий статус казенних підприємств.

25. Етапи створення суб'єкта господарювання.

26. Порядок проведення державної реєстрації суб'єктів господарювання.

27. Органи, що здійснюють державну реєстрацію.

28. Резервування найменування юридичної особи.29. Державна реєстрація юридичної особи.

30. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

31. Відмова в державній реєстрації.

32. Способи припинення діяльності суб'єктів господарювання.

33. Форми реорганізації підприємств.

34. Процедура ліквідації підприємств.

35. Види державних гарантій прав та інтересів господарюючих суб'єктів.

36. Способи захисту прав господарюючих суб'єктів.

37. Врегулювання господарських спорів без звернення до суду.

38. Вимоги законодавства щодо форми та змісту претензії, порядок та строки її розгляду.

39. Порядок розгляду справ господарськими судами.

40. Права та обов'язки сторін при розгляді судом господарського спору.

41. Поняття та особливості господарських зобов'язань.

42. Зміст господарського зобов'язання.

43. Види господарських зобов'язань.

44. Виконання господарських зобов'язань.

45. Принципи виконання господарських зобов'язань.

46. Способи припинення господарських зобов'язань.

47. Система способів забезпечення виконання зобов'язань.

48. Поняття та ознаки господарського договору.

49. Умови дійсності договору.

50. Предмет та зміст договору.

51. Процес укладання господарського договору.

52. Види господарських договорів.

53. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні господарських договорів.

54. Поняття та види цінних паперів.

55. Поняття та особливості акцій як виду цінних паперів.

56. Типи акцій.

57. Поняття та види фондового ринку.

58. Класифікація учасників фондового ринку в залежності від виконуваних ними функцій.

59. Поняття професійної діяльність на фондовому ринку.60. Види професійної діяльність на фондовому ринку

61. Порядок утворення фондової біржі.

62. Члени фондової біржі та їх права.

63. Шляхи формування комунальної власності в Україні.

64. Поняття "комунальна власність" в об'єктивному та суб'єктивному розумінні.

65. Термін "комунальна власність" в юридичному та економічному значенні.

66. Особливості суб'єктів комунальної власності.

67. Об'єкти комунальної власності.

68. Склад та основне призначення об'єктів комунальної власності.

69. Функції комунальних підприємств.

70. Об'єкти, що мають режим виключного права комунальної власності.

71. Правові форми використання комунальної власності.

72. Комунальне замовлення.

73. Концесія комунального майна.

74. Об'єкти комунальної власності, що можуть передаватися у концесію.

75. Концесійний договір.

76. Поняття платоспроможності та банкрутства.

77. Абсолютна та відносна неплатоспроможність.

78. Види абсолютної неплатоспроможності.

79. Порушення провадження у справі про банкрутство

80. Учасники справи про банкрутство.

81. Правовий статус арбітражного керуючого.

82. Розпорядження майном боржника.

83. Санація боржника.

84. Ліквідація боржника та її етапи.

85. Укладення мирової угоди між боржником та кредиторами.

86. Правове забезпечення розвитку змагальності та попередження монополістичних зловживань.

87. Порядок визначення монопольного становища суб'єктів господарювання на ринку.

88. Зловживання монопольним становищем на ринку.

89. Види недобросовісних конкурентних дій.

90. Правовий статус Антимонопольного комітету.

91. Поняття кредиту та кредитних відносин.

92. Форми кредитування.

93. Види кредитів.

94. Правові способи розрахунків.

95. Розрахункові документи.

96. Форми готівкових розрахунків.

97. Форми безготівкових розрахунків.

98. Поняття та види спеціального режиму господарювання.

99. Поняття та види вільних економічних зон.

100. Вимоги законодавства для суб'єктів, що збираються здійснювати господарську діяльність у ВЕЗ та на ТПР.

101. Види пільгових режимів у ВЕЗ та на ТПР.

102. Концесія як різновидність спеціального режиму господарювання.

103. Поняття відповідальності в господарському праві.

104. Принципи, на яких базується господарсько-правова відповідальність.

105. Функції господарсько-правової відповідальності.

106. Види господарської відповідальності.

107. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

108. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

109. Поняття та види санкцій за господарським правом.

110. Оперативно-господарські санкції.

111. Адміністративно-господарські санкції.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты