Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВказівки до виконання завдання
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Варіанти завдань для самостійного виконання
  5. Види та завдання педагогічного експерименту
  6. Виконання господарських договорів
  7. Виконання моделювання
  8. Виконання роботи
  9. Виконання роботи.
  10. Виконання штриховки

Повернутися на початкову (головну) сторінку аукціону, обравши на панелі інструментів у верхній частині вікна коман­ду «Назад» («Back») або на функціональній панелі сторінки ко­манду «Главная страница».

У інформаційному блоці головної сторінки аукціону знайти розділи, присвячені основним правилам його проведен­ня. Залежно від особливостей структури сайту та його дизайну, вони можуть мати назви «Я здесь впервые», «Правила работы аукциона», «Купить», «Продать», «Как принять участие в аукционе», «Как делать ставки», «Как зарегистрироваться» тощо.

Почергово переглянути окремі розділи для ознайомлення з технологією роботи системи аукціону.

Результати роботи подати у вигляді таблиці.

Таблиця 3.2

№ п/п Технологічна операція або функція торгової системи аукціону Назва розділу, що містить характеристику операції або функції Особливості проведення операції або функціональні особливості Аналіз особливостей проведення операції або функціональних особливості
Виставлення товару на продаж   Вимоги до учасників аукціону в якості продавця; вимоги до това-ру, що виставляється на аукціон; права та обов'язки продавця; послуги та програми підтримки продавців  
Купівля товару   Вимоги до учасників аукціону в якості покупця; права та обов'язки покупця, правила пропозиції ставок  
Реєстрація учасників   Нік, електронна адреса, пароль, контактна інформація (прізвище, ім'я, країна, місто знаходження, телефон, адреса і. т.д.)  
Правила робо-ти торгової сис-теми аукціону   Права і обов'язки адміністрації торгової системи, типи існуючих продаж  

Контрольні питання

1. Що таке електронний аукціон?

2. Які існують схеми аукціонного торгу?

3. В чому полягають особливості зворотного (голландського) аукціону?

4. В чому полягають особливості англійського аукціону?

5. В чому полягають особливості подвійного аукціону?

6. В чому полягають особливості аукціону закритих пропозицій?7. В чому полягають особливості аукціону однотипних магазинів?

8. Яка інформація про виставлений на віртуальні аукціонні торги товар вважається додатковою і може не подаватися при його характеристиці?

9. Що є обов'язковою умовою участі будь-якого користувача у віртуальних аукціонних торгах?

10. Які характерні риси притаманні електронному аукціону од­ночасної пропозиції?

11. Які функції виконують електронні аукціони?

12. Які товари заборонено реалізувати на Internet-аукціонах?

13. Яка інформація надається покупцю-переможцю торгів еле­ктронного аукціону?

14. Які функції виконує організатор електронного аукціону?

15. Хто надає інформацію про виставлений на торг товар на електронному аукціоні?

16. До якого моменту ведеться торг за визначеним лотом на Internet-аукціоні?


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты