Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКривий Ріг - 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ім. В.Гетьмана

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо виконання індивідуальної роботи

З використанням ЕОМ за дисципліною

«ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ»

Для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки підприємств

Протокол № 4

від 07 жовтня 2008 р.

 

Кривий Ріг - 2008

Методичні вказівки щодо виконання індивідуальної роботи з використанням ЕОМ за дисципліною «Економіка праці й соціально-трудові відносини» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. / Укл. С.В. Волошина, Н.В. Чорноморченко, Л.Д. Костакова. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. - 57 с.

 

Укладачі: Світлана Василівна Волошина, к.е.н., доцент

Наталя Вікторівна Чорноморченко, к.е.н., доцент

Ліна Дмитрівна Костакова, старший викладач

 

Рецензент:Іван Афанасійович Пан, к.е.н., доцент

 

 

Відповідальний за випуск: С.В. Волошина, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств

 

 

ВСТУП

 

Важлива роль в опануванні знаннями з дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини” належить індивідуальній роботі студентів, яка передбачає виконання трьох індивідуальних завдань за основними темами дисципліни. Слід зазначити, що практична діяльність сучасного економіста протікає в умовах швидкого накопичення значних масштабів інформації, яка до того ж постійно змінюється. За таких умов великого значення набуває завдання кваліфікованого оволодіння майбутніми фахівцями з економіки комп’ютерними програмами для своєчасного прийняття якісних управлінських рішень.

Основна мета індивідуальної роботи полягає в засвоєнні студентами методики економічних розрахунків, планування різних показників діяльності підприємства по праці та заробітній платі. Робочою програмою дисципліни передбачається виконання трьох індивідуальних завдань з провідних тем курсу: „Управління продуктивністю”, „Нормування праці”, „Заробітна плата”. Дані Методичні вказівки нададуть студентам допомогу у користуванні комп’ютерними програмами в лабораторіях інформаційно-обчислювального центру інституту при самостійному виконанні індивідуальних завдань. До їх складу вміщено поради по користуванню ПК при роботі з наступними комп’ютерними програмами:ü „ Багатофакторна модель вимірювання продуктивності”;

ü “Оцінка ефективності використання робочого часу методом проведення фотографії робочого часу”;

ü „Розрахунок бригадного заробітку”.

Крім того, вказівки містять алгоритми виконання всіх індивідуальних завдань, які є типовими, проте оцінка отриманих результатів і розробка пропозицій потребують індивідуального підходу.

Варіант індивідуального завдання обирається у відповідності з порядковим номером прізвища студента в журналі поточної успішності академічної групи.

Результати виконаних завдань оформлюються у вигляді звіту у встановлені кафедрою терміни і подаються викладачу, що проводить практичні заняття. Викладач перевіряє звіт, а студент пояснює йому методику розрахунків, викладає економічну сутність отриманих результатів і показує зв'язок виконаного завдання з пройденими теоретичними питаннями відповідної теми.Авторський колектив сподівається, що подібні розгорнуті методичні поради допоможуть студентам як при виконанні індивідуальної роботи з дисципліни „Економіка праці й соціально-трудові відносини”, так і при написанні курсових і дипломних робіт з проблем, які можуть бути досліджені шляхом використання розглянутих комп’ютерних програм.

Індивідуальна робота №1

„Розробка програми підвищення продуктивності підприємства”


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Зміст звіту. 1. Формулювання мети роботи.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты