Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 19 Створення моделей політичної ситуації
Читайте также:
  1. Mkdir - створення каталогу
  2. Біхевіоризм та постбіхевіоризм у розвитку політичної науки
  3. Взаимодействие методов и моделей при РУР
  4. Виникнення класичної політичної економії у Франції. П.Буагільбер.
  5. Еволюція класичної політичної економії в Англії в першій половині 19ст. Д.Мілль, Н.Сеніор.
  6. Еволюція, цінності та принципи політичної доктрини консерватизму.
  7. Економічне обґрунтування роботи зі створення автоматизованого робочого місця
  8. Етапи створення акціонерного товариства
  9. ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ ІС
  10. Заснування і розвиток кафедри політичної економії та статистики в Імператорському університеті св. Володимира

План

1. Сутність та характеристика політичної ситуації.

2. Методи ситуаційного та імітаційного моделювання політичної ситуації.

3. Моделювання електорального вибору з урахуванням соціально-політичних факторів.

Література:[3, 6, 7, 11].

 

Тема 20 Сутність та основні види політичних PR-технологій

План

1. Сутність та характеристика PR.

2. Види політичних PR-технологій.

3. Роль політичних PR-технологій у формуванні електоральної свідомості.

Література:[13, 22, 25].

 

Тема 21 Класифікація політичних технологій

План

1. Сутність політичних технологій.

2. Класифікаційна характеристика політичних технологій.

Література:[10, 13, 14, 22].

Тема 22 Менеджмент виборчої кампанії

План

1. Поняття політичного менеджменту.

2. Процес організації й проведення виборчої кампанії.

Література:[2, 3, 10, 16].

 

Тема 23 Створення й оцінка програм політичної діяльності

План

1. Мета та основні принципи програми політичної діяльності.

2. Процес складання плану та програми (платформи) суб’єктів політики.

Література:[5, 6, 8, 11, 12].

Тема 24 Роль та ступінь впливу засобів масової інформації на формування політичного іміджу

План

1. Поняття політичного іміджу та процес його формування.

2. ЗМІ та їх роль у формуванні політичного іміджу.

3. Маніпулювання електоральною свідомістю за допомогою ЗМІ.

Література:[13, 15, 21, 22].

Тема 25 Значення політичної праксеології для формування спеціалістів-документознавців

План

1. Поняття та сутність політичної праксеології як навчальної дисципліни.

2. Мета, завдання політичної праксеології.

3. Значення праксеології у формуванні спеціалістів- документознавців.

Література:[4, 5, 11, 22].

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Змістовий модуль № 1

1. Поняття і сутність політичної праксеології.

2. Поняття політичних технологій, завдання їх створення та вплив зміни

ролі мас у політичному житті суспільства на розвиток політичних технологій.

3. Структурні компоненти політичних технологій.

4. Створення та оцінка програм політичної діяльності.

5. Суб’єктивний та аналітичний способи формування політичних технологій.6. Сутність, види практичного політичного аналізу.

7. Характеристика вертикального та горизонтального типів загального ситуаційного аналізу.

8. Поняття фрагментарного аналізу політичної ситуації.

9. Проблемний та діагностичний політичний аналіз.

10. Використання технологій переконання.

11. Характеристика технік створення «інформаційних приводів», відволікання уваги, розрідження інформації, техніки довіри та інших, що використовуються в політиці.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты