Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна характеристика ліцензування
Читайте также:
  1. I. Характеристика места работы
  2. II. ЛЕ БОН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ ДУШИ
  3. III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕАЭРАТОРОВ.
  4. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  5. III.Характеристика обобщенных трудовых функций
  6. III.Характеристика обобщенных трудовых функций
  7. Белоруссия и Литва в составе РФ (от 3 разделов до 1917). После трех разделов Польши. Характеристика бел и литовского этносов. Их этногенез.
  8. Боли в грудной клетке, характеристика, диагностическое значение.
  9. Браузери: типи браузерів; загальна характеристика, можливості та базові команди браузерів.
  10. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.

1. Предметом ліцензування є ліцензія, власне на дії з якою
(видача, переоформлення, анулювання тощо) спрямовані дії
уповноважених державою суб'єктів. Під ліцензією розуміють
документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на
провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльнос­
ті протягом визначеного строку за умови виконання ліцензій­
них умов

2. Ліцензія засвідчує право ліцензіата на провадження відпо­
відної діяльності. Якщо йдеться про юридичних осіб, їх права
на провадження будь-якого виду діяльності первісно закріплю­
ються в установчих документах. Права ж фізичної особи на
провадження такої діяльності з конституційного права кожного
на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої за­
коном (ст. 42 Конституції). Проте до моменту отримання ліцен­
зії на провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, їх
права мають лише потенціальний характер. Реально користува­
тися цими правами як юридичні, так і фізичні особи — суб'єк­
ти підприємницької діяльності можуть лише після отримання
ліцензії.

3. Ліцензуванню підлягає господарська діяльність, до якої
належить будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька,
пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгів­
лею, наданням послуг, виконанням робіт, що здійснюється
юридичними особами, а також фізичними особами — суб'єкта­
ми підприємницької діяльності.

Слід відрізняти господарську діяльність, то провадиться особою з метою виробництва продукції, торгівлі, надання пос­луг, виконання робіт для інших юридичних чи фізичних осіб, від діяльності, що хоча й має ознаки господарської, проте про­вадиться суб'єктом підприємницької діяльності виключно для забезпечення власних потреб, оскільки остання не потребує лі­цензування.

Вичерпний перелік видів господарської діяльності, що під­лягає ліцензуванню, встановлено Законом «Про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності». Проте ліцензування банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, лі­цензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електро­енергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у


сфері інтелектуальної власності, зважаючи на специфічність правового регулювання, здійснюється за спеціальними закона­ми, що регулюють відносини у цих сферах4. Ліцензія видається на певний строк, тобто право, засвід­
чене ліцензією, є строковим. Строки дії ліцензії на проваджен­
ня певного виду господарської діяльності визначені Кабінетом
Міністрів України у постанові від 29 листопада 2000 р. № 1755
«Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господар­
ської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її ви­
дачу»; мінімальний строк — три роки.

5. Умовою дійсності ліцензії с дотримання ліцензіатом лі­
цензійних умов.

Ліцензійні умови являють собою обов'язкові вимоги як до лі­цензіата, так і до порядку провадження ним діяльності, що під­лягає ліцензуванню. Вони мають вигляд нормативно-правового акта, що приймається Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва спільно з профільним міністерством чи відомством залежно від виду діяльності.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты