Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз матеріальних витрат
Читайте также:
  1. Аналіз використання трудових ресурсів
  2. Аналіз витрат на оплату праці
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії
  5. Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
  6. Аналіз показників використання засобів праці
  7. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
  8. Аналіз показників готової продукції
  9. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці

Аналізуючі матеріальні витрати, необхідно враховувати, до якої галузі належить досліджуване підприємство. Це зумовлює різний вміст матеріалів і сировини у собівартості продукції, тобто матеріаломісткість продукції. Взагалі в обробних галузях виробництва питома вага цих витрат дуже велика. Особливо це стосується легкої і харчової промисловості.

Далі необхідно встановити, які технологічні процеси застосовуються, наскільки вони досконалі та сучасні, тобто безвідходні. Нині особливу увагу слід приділяти витратам палива та електроенергії у зв’язку з їх дефіцитністю і великою вартістю. У деяких галузях промисловості (енергомісткі виробництва)аналіз використання енергетичних ресурсів має пріоритетний характер.

Аналіз матеріальних витрат полягає в порівнянні фактичного їх обсягу з плановим чи базовим і в обчисленні впливу окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і конкретна методика дослідження їх залежать від особливостей технології, а також від використовуваних видів сировини, матеріалів та енергоносіїв.

Проте завжди слід виявляти вплив таких факторів:

1) зміни питомих витрат сировини та матеріалів на одиницю продукції — фактор «норм»;

2) зміни собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів — фактор «цін».

Останній фактор складається з таких трьох підфакторів:

а) зміни купівельних цін з урахуванням усіх доплат і знижок;

б) транспортних витрат, до яких належать і вантажно-розван­тажувальні;

в) заготівельних витрат.

Зміна питомих витрат сировини та матеріалів може відбуватися з причин:

а) пов’язаних із виконанням плану технічного розвитку в заходах, спрямованих на зниження норм витрачання;

б) зумовлених різними іншими відхиленнями від поточних норм витрачання.

Розглянемо розрахунок впливу факторів «норм» і «цін» на підставі даних табл. 8.4.

Таблиця 8.4

МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ НА РЕДУКТОР «А» (20000 шт.)

Матеріал За планом Фактично Відхилення, (гр. 6 – гр. 3)
Норма витрат, кг Ціна, грн. Сума, грн. Норма витрат, кг Ціна, грн. Сума, грн.
А 1 2 3 4 5 6 7
1. Литво 1,5 3,0 1,8 2,0 3,6 + 0,6
2. Прокат чорних металів 2,5 25,0 – 3,0
3. Латунь листова 0,5 1,5 0,6 2,4 + 0,9
4. Інші матеріали ´ ´ ´ ´ – 1
Разом ´ ´ 44,5 ´ ´ – 2,5

І етап деталізації відхиленняПри загальній економії матеріалів 2,5 грн. на один виріб перевитрати по двох видах матеріалів становили 1,5 грн. (0,6 + 0,9). Це й буде резервом зниження матеріальних витрат у розрахунку на 1 виріб. Дані беруть з рядка 7 таблиці.

ІІ етап деталізації відхилення

Литво:

фактор «норм»: (1,8 – 2,0) · 1,5 = – 0,3 (грн.);

фактор «цін»: (2,0 – 1,5) · 1,8 = + 0,9 (грн.).

Разом: + 0,6 грн.

Прокат чорних металів:

фактор «норм»: (11 – 10) · 2,5 = + 2,5 (грн.);

фактор «цін» (2 – 2,5) · 11 = – 5,5 (грн.).

Разом: – 3,0 грн.

Латунь листова:

фактор «норм»: (0,6 – 0,5) · 3 = + 0,3 (грн.);

фактор «цін»: (4 – 3) · 0,6 = + 0,6 (грн.).

Разом: + 9,0 грн.

Резерв економії становить 4,3 (0,9 + 2,5 + 0,3 + 0,6), тоді як на першому етапі деталізації показників ці резерви були лише 1,5 грн.

Аналіз матеріальних витрат завжди закінчується підрахунком резервів зниження витрат і розробкою відповідних заходів щодо їх використання.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты