Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНавести класифікацію цінних паперів за видом засвідчуваних прав
Читайте также:
  1. Анализ собственной мотивации и характеристик в соотнесении с видом деятельности
  2. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.
  3. Лікарю загальної практики доручено провести аналіз захворюваності на підпорядкованій дільниці. За яким видом захворюваності визначається група тривало та часто хворіючих?
  4. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
  5. Основні напрямки державного регулювання діяльності реєстраторських установ на ринку цінних паперів України.
  6. Под видом благотворительности "ЮКОС" просто обналичивал деньги
  7. Поняття та види цінних паперів
  8. Проаналізувати класифікацію, механізм обігу та споживчі характеристики опціонів та похідних ЦП з ознаками опціону.
  9. Проаналізувати переваги та недоліки різних форм випуску цінних паперів.

Згідно статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» цінними паперами є документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

За видом засвідчуваних прав цінні папери поділяються на (стаття 3, пункт 5):

пайові цінні папери – цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН).

До пайових цінних паперів відносяться: акції; інвестиційні сертифікати; сертифікати ФОН.

боргові цінні папери – цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.

До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі.

іпотечні цінні папери – цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

До іпотечних цінних паперів відносяться: іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні.

приватизаційні цінні папери – цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

похідні цінні папери – цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

товаророзпорядчі цінні папери – цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

 

24. Визначити двосторонні методи хеджування ризику.Ринок послуг з управління ризиками – це система взаємовідносин між суб’єктами з приводу купівлі – продажу специфічного виду фінансової послуги – прийняття ризику конкретного суб’єкта.

Субєктами цього ринку є практично всі види фінансових посередників.

Хеджування – це страхування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які активи по контрактах і комерційних операціях, що передбачають купівлю – продаж цих активів у майбутньому.

Існують 2 групи методів хеджування: двосторонні методи хеджування та односторонні. Двосторонні методи хеджування ризику здійснюються безпосередньо сторонами фінансової угоди. Обидві сторони контракту узгоджують в контракті умови взаємного захисту від ризику. Вони полягають у формуванні сукупності валютних і фінансових умов конкретної угоди. В договорі оговорюються валютні та цінові ризики через валютні і товарні застереження.

Застереження – це спеціально включені в текст контракту умови, у відповідності з якими суму платежу повинна бути переглянута в тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу валюти платежу (ціни товару) по відношенню до валюти (ціни) застереження.

Етапи двосторонніх методів хеджування ризику є:– визначення виду засобу платежу (від валютної цінності по контракту); визначення виду платежу за контрактом;

– визначення форми розрахунку за контрактом;

– визначення валюти платежу і валюти ціни за контрактом;

– визначення конкретних застережень (валютні та кредитні застереження);

– використання цих методів базується на згоді сторін контракту.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты