Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначити роль та місце фінансових посередників як суб’єктів ринку фінансових послуг.
Читайте также:
  1. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  2. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  3. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  4. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СТРАХОВОГО РИНКУ
  5. Антибактеріальні препарати для місцевого застосування
  6. Антигістамінні засоби для місцевого застосування
  7. Визначення внутрішнього ринку ЄС
  8. Визначити 3 не правильні твердження.
  9. Визначити 3 не правильні твердження.
  10. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів

Посередники – юридичні особи (підприємства, банківські, фінансово-кредитні установи, інвестиційні компанії), діяльність яких тісно пов’язана з наданням професійних послуг щодо опосередкування діяльності на фондовому ринку емітентів та інвесторів. Посередники для здійснення своєї діяльності можуть об'єднуватися в добровільні об’єднання, в тому числі фондові біржі. Держава при цьому виконує законодавче регулювання процесу. До інститутів ринку цінних паперів належать фондова біржа, депозитарій та кліринговий банк (або розрахункова палата).

Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, який зосереджує попит і пропозицію ЦП, сприяє формуванню їх біржового курсу.

Депозитарії надають послуги щодо зберігання ЦП, а також обслуговування угод щодо ЦП.

Клірингові банки регулюють взаємні зобов’язання щодо угод із ЦП і розрахунків за ними.

Посередники сприяють: прискоренню обігу надлишкового капіталу у вигляді цінних паперів, його акумуляції для інвестицій у виробничу та соціальну сфери; переміщенню капіталу з однієї галузі в інші; акумуляції вільних грошових коштів населення, їх зв’язуванню та вилученню із вільного обігу (по суті, це переміщення коштів із вільного обігу в інвестиції); регулюванню обігу цінних паперів шляхом котирування, зміни їх курсу, ринкової вартості; Фондова біржа виконує ряд політичних та соціальних функцій: сприяння становленню економічної самостійності; сприяння створенню дійсної ринкової економічної системи; прискорення інтеграційних процесів; акумуляція грошових коштів населення для інвестування як у виробничу, так і в соціальну сферу тощо.

 

33.Обґрунтувати класифікацію суб’єктів ринку фінансових послуг за організаційною формою.

Класифікувати суб’єктів ринку фін послуг необхідно для того щоб:

1) визначити вимоги до відповідної особи, або групи осіб, як субєкта ринку фін послуг.

2) визначити місце відповідної особи в системі відносин, які виникають під час надання конкретної фін послуги,

3) визначити місце особи або групи осіб на ринку фін послуг за рольовою ознакою на перспективу.

Існують три класифікації: організаційна, функціональна і рольова.

За організаційною ознакою виділяють таких суб’єктів: держава, юридичні особи, фізичні особи.Юридичні і фізичні особи – споживачі фінансових послуг, держава виступає регулятором рфп в особі органів держ влади уповноважених на здійснення регуляторних дій на відповідному сегменті рфп.

Поділ за організаційною формою дозволяє визначити та законодавчо закріпити вимоги до особи, яка може приймати участь у наданні фінансової послуги. Це забезпечується через механізм сертифікації для фізичних осіб та ліцензування для юридичних осіб. Сертифікація передбачає визначення рівня кваліфікації фізичних осіб. Система ліцензування дозволяє встановити мінімальні вимоги до фінансового посередника з наявності відповідної кваліфікації фахівців цього посередника та його технічного забезпечення, які є достатніми для належного обслуговування споживачів відповідно до виду послуги, яка надається. Другим завданням є визначення місця держави на рфп з метою запобігання монополізації або конфліктів інтересів при наданні відповідних фінансових послуг. Це досягається прямою забороною державі або суб’єктам державної власності надавати фінансові послуги, а також встановленням обмеження на державну частку в капіталі відповідних груп фінансових посередників.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты