Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроаналізувати види забезпечення позик.
Читайте также:
  1. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці
  2. Джерела погашення державних позик.
  3. Джерела погашення державних позик.
  4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  5. Забезпечення права на захист
  6. Забезпечення права на захист;
  7. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування — основна організаційно-правова форма соціального забезпечення
  8. ІV. Інформаційно-Методичне забезпечення
  9. Лікарю-ординатору потрібно проаналізувати обіг ліжка в стаціонарному відділенні. Які дані йому необхідні?
  10. Матеріали забезпечення основного етапу заняття.

За характером забезпечення позики поділяються на : застава, гарантії і поручительства, переуступка вимог, застраховані, бланкові.

Застава - це спосіб забезпечення зобовязання. Найпоширенішою є застава обумовлена договором, коли боржник добровільно віддає майно в заставу і оформляє це угодою з кредитором. Заставою може бути тільки дійсна вимога. Це означає, що договір застави немає сам характеру, його не можна укладати поза межами договору. Предметом застави може бути будь-яке майно, яке відповідно до законодавства У може бути відчужене заставодавцем, а також цінні папери і майнові права.

Гарантія (порука) — це зобов'язання третьої особи погасити борг позичальника у випадку його неплатоспроможності; оформляється як самостійний обов'язок гаранта чи поручителя за допомогою передатнього напису на вимозі (індосаменту). Гарантами можуть бути будь-які фінансово стабільні юр особи і банки.Якщо позичальник не повертає у встановлений строк борг, забезпечений гарантією, несплачена позика стягується у безспірному порядку з рахунку гаранта.

Перевідступлення на користь банку вимог і рахунків до третьої особи означає передачу банку-кредитору права спрямовувати виторг за цими вимогами і рахунками безпосередньо на погашення позички при настанні строку її повернення. Цесія здійснюється на підставі складеної між банком і позичальником угоди, в якій вказується сума вимог і рахунків, що перевідступляться та інші умови.

Іпотека - це різновид застави нерухомого майна (головним чином землі і будівель) з метою одержання позички в банку. Іпотека надає право банку переважного задоволення його вимог до боржника в межах вартості зареєстрованої застави. У разі неплатоспроможності боржника вимоги кредитора задовільняються за рахунок виторгу від реалізованого майна. При використанні такої форми забез позики як страхування відповідальності клієнт надає банку страхове свідоцтво (поліс) або інші документи, які підтверджують факт страхування клієнтом кредитної операції. Банк повинен переконатися в наявності у страхователя необхідних фондів страхування, тобто в його платоспроможності.

Комерційні банки мають право надавати клієнтам так званий бланковий кредит тільки в межах наявних у них власних ресурсів без застави майна чи інших видів забезпечення кредиту. Надається такий кредит надійним позичальникам, які протягом тривалого часу мають стійкий фінансовий стан, стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах із застосуванням підвищеної відсоткової ставки.Мета такого кредиту - надання тимчасової фінансової допомоги стабільно працюючим позичальникам, які протягом останніх 2-3 років надійно та гарантовано виконували свої зобов'язання перед банком, чітко дотримувались кредитної дисципліни.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты