Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФінансові інструменти місцевих або державних грошових ринків, їх цільова спрямованість.
Читайте также:
  1. Адміністративна відповідальність державних службовців
  2. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  3. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  4. Визначити фін інструменти ринку позик, види та спрямованість послуг на цьому ринку.
  5. ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ
  6. Джерела погашення державних позик.
  7. Джерела погашення державних позик.
  8. Дисциплінарна відповідальність державних службовців
  9. Завдання і напрями ревізії грошових коштів.
  10. Кримінальна відповідальність державних службовців

Ринок платіжних інструментів органів влади можна поділити на 2 види: 1)державні: поділяються на казначейські зобов’язання, векселі, та короткострокові облігації.

2)муніципальні:поділяються на векселі та облігації.

До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик. Рішення про розміщення облігацій місцевих позик приймає ВР АРК або міська рада відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Держком з ц.п. та фр. Особливості погашення та реалізації прав за облігаціями місцевих позик визначаються умовами їх розміщення.

Державні облігації України можуть бути: довгострокові - понад п'ять років; середньострокові - від одного до п'яти років;короткострокові - до одного року. Державні облігації України поділяються на ОВДП ОЗДП ОВДП України - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу.

Кошти, залучені до Державного бюджету України від розміщення цільових облігацій внутрішніх державних позик України, використовуються виключно для фінансування державних або регіональних програм і проектів на умовах їх повернення в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

ОЗДП - державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.

Казначейське зобов'язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України.Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з

емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не

може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу

та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків,

визначених законом про Державний бюджет України на відповідний

рік. Емісія казначейських зобов'язань України є частиною

бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты