Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроректор
з науково-педагогічної роботи С.Л. Шаповал

Декан ФЕМП ______________ Н.М. Гуляєва

(підпис)

Декан ФФБС ______________ Т.В. Канєва

(підпис)

Декан ФТТП ______________ В.А. Осика

(підпис)

Декан ФРГТБ ______________ Н.І. Ведмідь

(підпис)

Декан ФОАЕК ______________ О.А. Харченко

(підпис)

Начальник відділу

навчально-виховної роботи ______________ М.В. Кладченко

(підпис)

Голова Ради студентського

самоврядування КНТЕУ ______________ О.С. Кузьменко

(підпис)

Додаток А

 

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА  
Факультет, курс, група    
Прізвище, ім'я, по батькові  
№ пор. Вид роботи Кількість балів (з розрахунку за один захід) Відмітка про досягнення (1, якщо один захід і т.д.)  
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА    
 
1.1 Автор патенту, винаходу тощо, зареєстрованого за встановленим законом порядком    
1.2 Переможець міжнародної конференції, міжнародного конкурсу наукових робіт, публікація наукової статті у міжнародному виданні    
1.3 Участь у пленарному засіданні міжнародної конференції, конкурсі наукових робіт    
1.4 Участь у науково-дослідній роботі (НДР) кафедри    
1.5 Переможець міжнародної олімпіади    
1.6 Переможець всеукраїнської конференції, конкурсу наукових робіт тощо    
1.7 Участь у міжнародній олімпіаді    
1.8 Участь у всеукраїнській конференції, конкурсі наукових робіт, публікація наукової статті тощо    
1.9 Переможець всеукраїнської олімпіади    
1.10 Участь у всеукраїнській олімпіаді, публікація тез наукової доповіді    
1.11 Переможець загальноуніверситетської конференції, конкурсу наукових робіт тощо    
1.12 Переможець загальноуніверситетської олімпіади    
1.13 Участь у загальноуніверситетській конференції, конкурсі наукових робіт тощо    
1.14 Участь у загальноуніверситетських олімпіадах    
ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ    
 
2.1 Голова РСС університету    
2.2 Голова РСС факультету, гуртожитку    
2.3 Заступник голови РСС університету    
2.4 Голова сектору РСС університету    
2.5 Заступник голови РСС факультету, гуртожитку    
2.6 Голова сектору РСС факультету    
2.7 Заступник голови сектору РСС факультету    
2.8 Голова сектору РСС гуртожитку    
2.9 Староста академічної групи (у т.ч. староста курсу + 2 бали)    
2.10 Член РСС факультету    
2.11 Староста блоку    
2.12 Член робочої групи факультету    
2.13 Заступник старости академічної групи    
2.14 Інші студентські громадські організації, рухи університету  
Примітка Голова організації    
Члени організації    
Продовження дод. А  
2.15 Голова НТСАД та МВ    
2.16 Заступник голови НТСАД та МВ    
2.17 Голова відділу НТСАД та МВ    
2.18 Член НТСАД та МВ    
2.19 Заступник голови профкому Профспілки працівників і студентів університету    
2.20 Профорг факультету    
2.21 Профорг курсу    
2.22 Профорг академічної групи    
2.23 Голова ДНД КНТЕУ    
2.24 Член ДНД    
КУЛЬТУРНО-МАСОВА, СОЦІАЛЬНА ТА СПОРТИВНА РОБОТА    
 
3.1 Культурно-масова робота  
3.1.1 Учасник Народного студентського камерного академічного хору    
3.1.2 Учасник студії сучасного танцю КМЦ КНТЕУ    
3.1.3 Студія вокалу КМЦ КНТЕУ    
3.1.4 Збірна КВН КНТЕУ    
3.1.5 Інструментальний ансамбль КМЦ КНТЕУ    
3.1.6 Creative Media Group (журнал «Кіото,19», КНТЕУ-ТV)  
Примітка Основний склад    
Участь у підготовці випуску:  
1 – 3 рази    
3 – 4 рази    
5 і більше разів    
3.1.7 Учасник та організатор культурно-масових заходів на рівні університету (Дебют першокурсника, Міс КНТЕУ, Ліга КВН КНТЕУ за Кубок Ректора, дні факультетів, «Брейн-ринг» тощо) та за його межами як представник від університету  
Примітка 1 захід    
3.2 Соціальна робота  
3.2.1 Донор крові    
3.2.2 Волонтерська діяльність (участь у 3-х і більше заходах)    
3.2.3 Разова участь у соціальних заходах    
3.3 Спортивна робота  
3.3.1 Член збірної команди університету, яка бере участь у чемпіонатах України, міжнародних змаганнях    
3.3.2 Призер міжнародних змагань    
3.3.3 Участь у міжнародних змаганнях    
3.3.4 Призер всеукраїнських змагань    
3.3.5 Участь у всеукраїнських змаганнях    
3.3.6 Член збірної команди університету    
3.3.7 Член збірної команди факультету  
Примітка Перемога у змаганні    
Призове місце у змаганні    
Участь у змаганні    
         

 «___» _________ 20__ р. _________________

(підпис студента)

_________________

(підпис старости групи)

Додаток Б

РОЗРАХУНОК РЕЙТИНГУ ЗА ПОЗАНАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
№ пор. Прізвище, ім'я, по батькові Факультет Шифр спеціальності Курс Група Результати позанавчальної діяльності (дод. А до Тимчасового положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти)
Науково-дослідна робота Громадська діяльність Культурно-масова, соціальна та спортивна робота Сума балів за позанавчальну діяльність (гр. 7+ гр.8+ гр. 9)

 

 

 

Додаток В

 

СИСТЕМА «РЕЙТИНГ»  
№ пор. Прізвище, ім'я, по батькові Факультет Шифр спеціальності Курс Група Результати позанавчальної діяльності (дод. А до Тимчасового положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти) Середній бал за результатами заліково-екзаменаційної сесії Загальна сума балів (гр. 10+гр. 11)  
Науково-дослідна робота Громадська діяльність Культурно-масова, соціальна та спортивна робота Сума балів за позанавчальну діяльність (гр. 7+ гр.8+ гр. 9)  
                         

 

Додаток Г

 

Голові ради студентського самоврядування факультету ___________________________

Студент(а/ки) ___ курсу ___ групи

___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

Заява

При здійсненні рейтингового оцінювання діяльності студентів за __ семестр ____ навчального року прошу враховувати лише результати моєї навчальної роботи. Претензій до ради студентського самоврядування та адміністрації університету щодо складеного рейтингу не матиму.

 

«__»_________20__ р. _____________

(підпис)


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.053 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты