Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБазові навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
Назви попередніх дисциплін Отримані знання, вміння, навички
Біологія Визначення поняття здоров’я
Історія медицина Інформація про історію розвитку медицини як науки
Філософія Трактувати основні діалектичні закони
Нормальна фізіологія Пояснювати механізми терморегуляції

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Патологічна фізіологія Наука про найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку та кінця хвороби
Етіологія Вчення про причини та умови виникнення хвороб
Патогенез Вчення про механізми розвитку хвороб
Хвороба Стан організму, що характеризується зниженням захисно-пристосувальних механізмів під дією етіологічних факторів та зниженням працездатності
Патологічний процес Комплекс захисно-пристосувальних та патологічних реакцій організму на дію ушкоджуючих факторів
Патологічний стан Патологічний процес розтягнутий у часі
Перегрівання (гіпертермія) Патологічний процес, що набуває розвитку за умов дії підвищеної температури навколишнього середовища на організм
Термічний опік Патологічний процес, що набуває розвитку за умов місцевої дії підвищеної температури на тканини
Переохолодження (гіпотермія) Патологічний процес, що набуває розвитку за умов дії зниженої температури навколишнього середовища на організм

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Патофізіологія як наука та навчальна дисципліна.

2. Методи патофізіології.

3. Основні поняття нозології: норма, здоров’я (ВООЗ), хвороба, патологічний процес, типовий патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан.

4. Принципи класифікації хвороб.

5. Основні напрями вчення про хворобу: гуморальний (Гіппократ), солідарний (Демокрит), целюлярний (Р. Віхров). Розвиток цих напрямів на сучасному етапі.

6. Визначення поняття “етіологія”.

7. Основні напрями розвитку вчення про етіологію: монокаузалізм, кондиціоналізм, конституціоналізм, психо- соматична концепція та ін.

8. Класифікація етіологічних факторів.

9. Визначення поняття “патогенез”.

10. Патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в патогенезі.

11. Причинно-наслідкові взаємовідносини, їх варіанти і „circulus vitiosus”.

12. Патогенна дія термічних факторів.

13. Захисні, компенсаторні реакції та власне патологічні зміни при гіпертермії.

14. Опіки, опікова хвороба.

15. Гіпотермія. Захисні, компенсаторні реакції і власне патологічні зміни.


4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты