Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1. Вивчити вплив температури навколишнього середовища на стійкість білих мишей до гіпоксіі.
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. MPI- стандарт програмування у паралельних середовищах
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Взаємний вплив атомів у молекулі толуену.
  5. Вивчити режими роботи ABS.
  6. Вивчити роботу та будову електричного паливного насосу.
  7. Вивчити схему та роботу насос-форсунки.
  8. Вивчити схему та роботу форсунки.
  9. Види та завдання педагогічного експерименту
  10. Вказівки до виконання завдання

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді
кафедри патологічної фізіології
Завідувач кафедри
професор Ю.В.Биць
“___”__________200_ р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

 

 

Навчальна дисципліна «ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ»
Модуль № 1 Загальна патологія
Змістовий модуль №2 Типові патологічні процеси
Тема заняття ГІПОКСІЯ
Курс 3-й
Факультет Медичний

 

 

Київ – 2007


1. Актуальність теми:

 

Вивчення гіпоксії (кисневого голодування) посідає важливе місце в патофізіології, тому що вона супроводжує майже всі хвороби людини. Поділ гіпоксії на види – гіпоксичну, дихальну, циркуляторну, гемічну, тканинну, смішану – відображає широке коло захворювань, у перебігу яких вона виникає. Деякі види професійної діяльності людини також пов,язані з розвитком кисневого голодування. Вивчення патогенезу гіпоксії, захисно-пристосувальних механізмів і патологічних змін є дуже важливим для побудови патогенетичної терапії гіпоксичних станів.

2. Конкретні цілі:

Ø Пояснювати поняття загальної нозології - етіологія, патогенез, а також типовий патологічний процес, до яких відноситься гіпоксія;

Ø На прикладі гіпоксії пояснювати основні поняття етіології: етіологічні фактори, фактори ризику, умови виникнення та розвитку гіпоксії;

Ø Аналізувати причинно-наслідкових взаємовідносин в патогенезі гіпоксії;

Ø Аналізувати в патогенезі гіпоксії явища патологічні і пристосувально-компенсаторні, місцеві і загальні, специфічні і неспецифічні, виділяти провідну ланку патогенезу гіпоксії;

Ø Аналізувати механізми пошкодження клітин в патогенезі гіпоксії;

Ø Застосовувати необхідні методи для експериментального моделювання та вивчення гіпоксії;

Ø Пояснювати загальнобіологічне значення гіпоксії та її роль у виникненні та розвитку захворювань;

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

Назви попередніх дисциплін Отримані навички
Нормальная анатомія Аналізувати інформацію про структуру систем, які приймають участь в попаданні та утилізації киснюизировать информа
Нормальная фізіологія Аналізувати інформацію про функцію систем, які приймають участь в попаданні та утилізації кисню
Нормальная біохімія Аналізувати іинформацію про механізми утилізації кисню та утворення біологічної енергії

Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін Визначення
Мітохондрії Субклітинна структура, яка містить ферменти дихального ланцюга.
Тканинне дихання Утилізація кисню в системі мітохондрій
Поєднання (спряження) окиснення та фосфорилювання Паралельне утворення енергії в процесі окиснення у формі калорій тепла та енергії макроергічних сполук.
Інтенсивність функціювання структур (ІФС) Співвідношення роботи до маси робочої структури

4.2. Теоретичні питання до заняття:

1. Визначення гіпоксії.

2. Види гіпоксії.

3. Захисно-пристосувальні реакції при гіпоксії.4. Патологічні порушення в організмі при гіпоксії.

5. Фактори, що зумовлюють різну чутливість тканин до кисневого голодування.

6. Роль реактивності організму в протіканні гіпоксії.

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

Завдання 1. Вивчити вплив температури навколишнього середовища на стійкість білих мишей до гіпоксіі.

Методика: Дослід ставимо на трьох білих мишах однакової маси, кожну з яких поміщаємо окремо в герметичну посудину об¢ємом по 100 мл. Одну посудину ставимо в теплу воду (40°С), другу - у холодну (5°С). Третя миша - контрольна, її залишаємо при кімнатній температурі. Відзначаємо зміни зовнішнього вигляду і поведінки тварин. Кожну хвилину підраховуємо частоту дихання. Визначаємо тривалість життя мишей у різних температурних умовах.Результати досліду навести у вигляді графіка; дані трьох мишей звести в один графік. Зробити висновок про роль реактивності організму в стійкості до гіпоксії.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты