Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 27.
Фінансовий відділ, перевіривши розрахунки районного відділу освіти, одержав такі вихідні дані для упорядкування зведених видатків на освіту:

Показники   На початок планованого року   На кінець плано­ваного року  
Кількість дитячих садків      
! Кількість груп у дитячих садках      
Кількість дітей у дитячих садках, усього      
у т. ч. ясельного віку      
Кількість дітей із загального числа: у 12-годинних групах у 24-годинних групах у санаторних групах   6658 1180 95   6834 1210 105  
Штатний персонал у дитячих садках, одиниць      
Кількість шкіл, усього      
ут. ч.: основні середні старші середні      
Кількість класів, усього      
ут. ч.: 1—4 5—9 10—11   537 95   420 540 110  
Контингент учнів, усього      
ут.ч.: в 1—4 класах в 5—9 класах в 10—11 класах   12268 18227 3061   13206 18494 3460  
Кількість груп подовженого дня      
і Кількість учнів у групах подовженого дня     13 180  
Кількість педагогічних ставок: в 1—\ класах і в 5—9 класах | в 10—11 класах   463,3 1079.9 221,6   540,5 1085,9 256,6  
(Штатні одиниці керівних працівників, адмініс-тративно-господарського й навчально-допоміж-і ного персоналу (без додаткового персоналу по 1 групах подовженого дня)      
Кількість ставок вихователів у групах подов­женого дня      
Зовнішня кубатура будинків, тис. куб. м      

 

При упорядкуванні зведених видатків на освіту також були використані такі дані:

1. Загальний обсяг видатків по дитячих садках у розрахунку на одну дитину становить у середньому 538 грн. на рік, при цьому 19,69 гри. на мі­сяць забезпечується за рахунок плати батьків. Нові дитячі садки почнуть функціонувати з серпня.

2. Середня ставка заробітної плати на одну штатну одиницю в дитячому садку — 131,20 грн.

3. Дитячі садки звичайного типу функціонують 168 днів на рік (на три місяці дітей вивозять на заміські дачі, де встановлено санаторний режим), а санаторного типу — 290 днів. Розрахункова норма харчування для дітей ясельного віку (до 3 років) встановлена в розмірі 0,93 грн.; для дітей старші З років: у 12-годинних групах — 1, 03 грн., у 24-годинних групах — 1,13 грн.; у санаторних групах — 1,41 грн. Усі діти ясельного віку відвіду­ють дитячі садки звичайного типу: 70% перебувають у 12-годинних гру­пах, решта — у 24-годинних групах.

4. На доустаткування дитячих садків м'яким інвентарем (код 1134) пе­редбачається в середньому 12,70 грн. на одну дитину в рік.

5. Середня ставка заробітної плати вчителя: по групі 1—4 класів — 179,32 грн.; 5—9 класів — 188,64 грн.; 10—11 класів — 202,18 грн. Серед­ня витрата на перевірку зошитів у розрахунку на один клас: по групі 1—4 класів — 15 грн., 5—9 — 14,20 грн., 10—11 — 8,74 грн. Середня ставка за­робітної плати на одну посаду керівного, адміністративно-господарського й навчально-допоміжного персоналу (без вихователів)— 162,54 грн. Середня ставка заробітної плати вихователів — 193,79 грн. Додаткові види оплати роботи викладачів (крім витрат на перевірку зошитів) — 517 тис. грн.

6. Середньомісячна норма витрат у розрахунку на один клас школи: по коду 1131 (крім навчальних витрат) становить 74 грн.; по коду 1160 — 111 грн. На відрядження і службові роз'їзди кожній школі виділяється 80 грн. на рік.

7. Середня норма навчальних витрат (код 1131) на рік на один клас: по групі 1—4 класів—56,10 грн., 5—9—99,90 грн., 10—11 —132 грн.

8. Норма витрат на харчування (код 1133) учнів у групі подовженого дня — 0,52 грн. на день; число днів функціонування — 206. Школам виді­ляються додаткові асигнування, пов'язані з безоплатним наданням молока 50 % учнів 1—4 класів (норма на одного учня — 0,37 грн. на день).

9. Середня норма витрат на рік у розрахунку на один клас на придбання предметів та обладнання довгострокового користування (код 2110) — 173 грн., а м'якого інвентарю (код 1134) — 75 грн. Інші поточні видатки (код 1139) передбачаються в розмірі 62 грн. на рік на один клас.

10. Видатки на капітальний ремонт (код 2130) шкіл плануються в роз­рахунку 907 грн.на 1 м3 будинку.

11. У районі є Будинок дитячої творчості, видатки по якому заплановані в сумі 37,6 тис. грн., у тому числі на заробітну плату — 18,1 тис. грн.

12. Видатки на утримання централізованої бухгалтерії передбачені в сумі 147,7 тис. грн., у тому числі на заробітну плату—78,3 тис. грн.

Потрібно: зробити розрахунки за окремими видами видатків; скласти зведення видатків по установах і заходах районного відділу освіти; дати аналіз складу і структури видатків на освіту.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты