Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКороткі теоретичні відомості. Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт
Читайте также:
  1. Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.
  2. Естетичне вихавання – це процес формування й розвитку естетичної свідомості, всіх її структурних елементів: естетичних почуттів;смаків;потреб;ідеалів; оцінок.
  3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  4. Загальні відомості про аксонометричні проекції
  5. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії.
  6. Короткі теоретичні відомості
  7. Короткі теоретичні відомості
  8. Короткі теоретичні відомості
  9. Короткі теоретичні відомості
  10. Короткі теоретичні відомості

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1

 

Дослідження терморезистивних перетворювачів.

 

Мета:Ознайомитись з роботою термоперетворювачів опору

 

Технічне забезпечення: ПЕОМ.

Короткі теоретичні відомості

Вимірювання температури термометрами опору (ТО) грунтується на властивості провідників і напівпровідників змінювати свій електричний опір при зміні їх температури. Таким чином, омічний опір провідника чи напівпровідника являє собою деяку функцію його температури R=f(t). Вигляд цієї функції залежить від природи матеріалу.

Термометри опору в порівнянні з манометричними термометрами володіють наступними перевагами: більш високою точністю вимірювання, можливістю передачі показів на великі відстані, можливість централізації контролю температури шляхом приєднання (через перемикач) декількох термометрів до одного вимірювального прибору, меньшою затримкою показів. Недолік термометрів опору – необхідність в сторонньому джерелі струма.

Для виготовлення чутливих елементів серійних термометрів опору використовуються чисті метали. До металів пред’являються наступні основні вимоги:

1. Метал не повинен окислюватися і вступати в хімічну взаємодію з вимірювальним середовищем.

2. Температурний коефіцієнт електричного опору металу повинен бути достатньо великим і незмінним. Цей коефіцієнт визначається відношенням

де R0 i R100 – опори термометра відповідно при 0 і 100оС.

Для більшої кількості металів .

3. Опір повинен змінюватися з зміною температури по прямій чи плавній кривій без різких відхилень і явищ гістерезису.

4. Питомий електричний опір метала повинен бути достатньо великим: чим більший питомий опір, тим менше потрібно метала для отримання необхідної першопочаткової величини опору термометра.

Вказаним вимогам в певних температурних межах найбільш повно відповідають платина, мідь, нікель, залізо.

Промисловість випускає два види термометрів опору, які відрізняються матеріалом робочого провідника, – платинові (ТОП) і мідні (ТОМ). Кожен з видів термометрів має своє градуювання, якому відповідають відповідні значення опорів при 0оС (R0):

Таблиця 1.1 – Градуювання і опір термометрів опору.Вид термометра опору Градуювання R0, Ом
ТОП ТОП ТОП ТОМ ТОМ

Залежність опору ТОП і ТОМ від температури близька до лінійної.

По конструкції і використанню термоперетворювачі ділять:

по призначенню – занурні, поверхневі, кімнатні;

по умовам експлуатації – стаціонарні і переносні;

по захищеності від впливу зовнішнього середовища зі сторони виводів – з звичайною і вибухобезпечною головками, а також без головки ( з спеціальною заробкою вивідних кінців).

по захищеності від впливу вимірювального середовища – на захищенні і незахищені від впливу агресивних і неагресивних середовищ;

по герметичності по відношенню до вимірювального середовища – звичайні і герметичні, розраховані на на умовний тиск і температуру;

по стійкості до механічних впливів – звичайні, вібростійкі, ударостійкі;

по інерційності – великої інерційності (ВІ), середньої інерційності (СІ), малоінерційні (МІ);

по числу зон, в яких вимірюється температура – однозонові і багатозонові;

по кількості вивідних провідників, які з’єднують чутливі елементи термометрів опору з його зажимами – з двома, трьома, чотирма провідниками;по використанню – призначені для роботи у звичайних або тропічних умовах;

по точності – термометри опору класів І, ІІ, ІІІ.

Визначальними властивостями ТО являються інерційність і клас точності.

Інерційність характеризується показниками теплової інерції. Показник теплової інерції ТО являє собою час, необхідний для того, щоб при внесенні ТО в середовище з постійною температурою різниця температури середовища і любої точки ТО склала б 0.37 значення температури, яку мало середовище в момент настання регулярного теплового режиму.

Показник теплової інерції ТО, визначений при коефіцієнті тепловіддачі, який рівний нескінченості, не повинен перевищувати наступні значення:

для ТО з великою інерційністю – 4 хв;

для ТО з середньою інерційністю – 1 хв 20 с;

для ТО малоінерційних – 9 с.

Клас точності ТО визначається межами допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими властивостями, які впливають на точність вимірювання, значення яких встановлюється стандартом.

В ТОП класу І допустимі відхилення значень опору при 0оС R0 від номінального становлять ±0.05%, а в ТОП класу ІІ ±0.1%. В ТОМ класів ІІ і ІІІ допустимі відхилення значень R0 від номінальних становлять ±0.1%. Аналогічно відношення опору чутливого елемента ТО при 100оС до опору при 0оС (R100/R0) повинно бути: для ТОП класу І – 1.391±0.0007; для ТОП класу ІІ – 1.391±0.001; для ТОМ класу ІІ – 1.426±0.001; для ТОМ класу ІІІ – 1.426±0.002.

Термоперетворювачі опору платинові випускають двох модифікацій: одинарні і подвійні. В одинарний ТОП вмонтований один чутливий елемент. В подвійному ТОП в загальну арматуру вмонтовані два чутливих елемента, електрично не пов’язаних між собою. Кожен чутливий елемент має свою пару зажимів в головці ТОП. Подвійний ТОП призначений для роботи з двома вторинними пристроями, одинарний – з одним.


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты