Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПротокол №1
Читайте также:
  1. Адрес URL. Протокол передачи данных
  2. Выбор протокола для работы с удалённым репозиторием
  3. Действия наблюдателя в ходе непосредственного подсчета голосов и составления протокола об итогах голосования
  4. Заполняется ли строка 3 протокола УИК об итогах голосования в случае проведения в
  5. Изучение протоколов прикладного уровня
  6. Ієрархія протоколів
  7. Клинические протоколы диагностики и лечения больных», приложение №1 к Приказу МЗ РБ № 274 от 19.05.2005 г).
  8. Модель OSI и реальные протоколы
  9. Назначение протокола РОР З.
  10. Настройка DSL-2600U на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE.

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра енерготехнологій

ЖУРНАЛ

протоколів лабораторних робіт з курсу

„Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство”

для студентів інженерних спеціальностей

денної форми навчання

 

Студент____________________________________

факультет__________________________________

курс________________група__________________

 

 

 

Черкаси - 201

 

 

Лабораторна робота № 1

Термічна обробка конструкційних сталей

 

Мета роботи: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Оснащення роботи:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

 

Протокол №1

Відпал та нормалізація

Матеріал(марка), ДЕСТ - ________________________Масова частка вуглецю, %: ___

Критичні точки сталі, (°С): А1=_______ ; А3=_______

Температура нагрівання, Т(°С):_________

Час, хв.: нагрівання:________; витримки-________;

Охолоджуюче середовище:

при відпалі______________; при нормалізації- ______________

Швидкість охолодження, град/с:

при відпалі-______________; при нормалізації- ______________

Твердість, НВ, кгс/мм2:

після відпалу-____________; після нормалізації- _____________

Припустима структура: після відпалу-________________________________________

після нормалізації- ________________________________________________________

Графік відпалу та нормалізації сталі

T, °C

             
           
             
         
             

0 15 30 45 60 75Час, хв.

Протокол №2

Гартування сталі

Матеріал(марка), ДЕСТ _________________________Масова частка вуглецю, %: ___

Критичні точки сталі, (°С): А1=_________; А3=_________

Температура нагрівання, (°С):__________

Час, хв.: нагрівання:__________; витримки-_________;

Гартувальне середовище: _____________________________

Швидкість охолодження, град/с: в маслі-_______; у воді -________

Твердість, НRC, кгс/мм2:

після гартування в маслі- _______; після гартування у воді- ______

Припустима структура:

після гартування в маслі- __________________________________________________

після гартування у воді- ___________________________________________________

 

T, °C
Графік гартування сталі

 

             
         
         
             
             

0 15 30 45 60 75Час, хв.

 

Протокол №3

 

Таблиця 1.1. Результати термічної обробки сталі________

 

Вид термічної обробки Режим ТО Швидкість охолодження, ˚С/с Твердість, МПа Припустима структура
t, ˚С τ, хв. НВ НRС
відпал            
нормалізація            
гартування в маслі            
гартування в воді            

НВ, МПа 600          
Графік залежності твердості сталі від швидкості охолодження

 

       
       
       
       
       

 

 

0 150 200 250 300

Швидкість охолодження, °С/с

 

Опис мікроструктури:

 

після відпалу_____________________________________________________________

після нормалізації- ________________________________________________________

після гартування в маслі-___________________________________________________

після гартування у воді- ___________________________________________________

 

Висновки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Роботу виконав: Роботу перевірив:

 

___________________ ___________________

“___”_________20 р. “___”________20 р.

Лабораторна робота № 2

Вплив масової частки вуглецю в сталі на її твердість після гартування

Мета роботи: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оснащення роботи:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

 

Протокол №1

 

Залежність твердості загартованої сталі від масової долі в ній вуглецю

Гартувальне середовище:__________

Таблиця 2.1.- Результати термічної обробки

 

Матеріал (марка, ДЕСТ) Масова частка вуглецю, % Твердість в відпаленому стані НВ, МПа Товщина зразка, мм Температура гартування, 0С Час витрим ки, хв. Твердість після т/о,НRСе Припустима структура  
               
               
               
               

 

 

Таблиця 2.2.-Хімічний склад сталі вуглецевої якісної конструкційної (ГОСТ 1050-88) та інструментальної (ГОСТ 1435-94, ГОСТ 5950-93)

 

Марка сталі Масова частка елементів, %
вуглець кремній марганець хром інші елементи
           
           
           
           

 

Опис мікроструктури Сталі 45:

 

після гартування від температури нижче критичної точки А1 -_________________________________________________________________________

після гартування від температур між критичними точками А1 та А3 -_________________________________________________________________________

після гартування від температур вище критичної точки А3 -

_________________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты