Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Байша К.М.Англійська мова для студентів економічних спеціальностей ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Херсон, 2013. – 110с.
К.М.Байша

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ

 

Херсон-2013


УДК

ББК

П

 

Байша К.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної

теорії

 

Рецензенти:

Іртищева І.О. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинсько

 

Голобородько Є.П.- доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

 

 

Навчально-методичний посібник:

Рекомендовано до друку Вченою радою Херсонського державного університету

протокол № 9 від 22 квітня 2013р.

 

Погоджено навчально-методичною радою Херсонського державного університету

протокол № 5 від 12 квітня 2013р.

 

Розглянуто на засіданні кафедри економічної теорії Херсонського державного університету

протокол № 7 від 04 березня 2013р.

 

 

Байша К.М.Англійська мова для студентів економічних спеціальностей ВНЗ: навчально-методичний посібник. – Херсон, 2013. – 110с.

 

 

 

© Байша К.М., 2013

© ХДУ, 2013

 

 

Сучасний стан розвитку зовнішньоекономічних зв'язків потребує якісного нового підходу не тільки до проблем вивчення економіки взагалі, а й до мовної підготовки майбутнього економіста. Саме цей підхід зумовив структуру цього посібника. Теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з економічних теорій, менеджменту, бухгалтерського обліку тощо, закріплюються на заняттях з англійської мови за цим підручником.

Мета і завдання навчального посібника «English for Economists» полягають у розвитку навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних тем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду. Брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціальну-комунікативну позицію в галузі економіки.

Цій меті підпорядковано структуру завдань кожного уроку: прочитати та вивчити нові слова і словосполучення; підібрати англійські еквіваленти до поданих слів і виразів; виконати вправи на підстановку пропущених слів у реченнях; прочитати та перекласти тематичний текст; відповісти на запитання; дати визначення словам; перекласти речення, створити діалоги на базі нової лексики, закріпленої в попередніх вправах; створити тематичні ситуації, максимально наближені до практичних; виконання граматичних вправ.

Посібник складається із двох розділів: оригінальних економічних текстів і граматичного матеріалу.

Перший розділ спрямований на комунікативну тематику і містить тридцять дев’ять економічних тем, кожна з яких включає оригінальні тексти із зарубіжних економічних джерел, що стосуються проблем економічних теорій, прикладної економіки та мікро- і макроекономіки. Тексти служать не тільки для розвитку навичок читання та перекладу фахової літератури, а й несуть у собі нову важливу інформацію, необхідного для сучасного економіста. До текстів пропонуються вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на відпрацювання мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты