Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРА
На Го́споди воззва́х стихиры, глас 2.
Подобен, Триоди: Я́ко яви́ся:

Сне́дию дре́вле го́рькою, изри́нувшеся из рая́, / воздержа́нием страсте́й потщи́мся вни́ти, / взыва́юще Бо́гу на́шему: / на Кресте́ простры́й дла́ни Твоя́, / о́цет пи́вый и желчь вкуси́вый, / и боле́зни претерпе́вый от гвозде́й, / горча́йшия сла́сти вся от душ на́ших изгвозди́вый, / ра́ди благоутро́бия щедро́т, спаси́ рабы́ Твоя́.

Дре́ва сне́дию иногда́ изгна́ни бы́вше из рая́, / Кресто́м Твои́м в онь всели́хомся, / его́же в моли́тву Тебе́ приводя́ще Многоми́лостиве, / и ве́рно Ти вси мо́лимся: / исто́чники слез ны́не нам низпосли́, во вре́мя воздержа́ния, / скве́рну всю очища́ющия страсте́й, и прегреше́ний на́ших, / да вси Ти вопие́м приле́жно: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ина стихира, глас 2.
Подобен: Соде́янных ми:

Воздержа́ния наслажде́ние и мне, Сло́ве, да́руй, / я́коже Ада́му рай иногда́, / от вся́кия Твоея́ вкуша́ти за́поведи, Бо́же наш, / и оша́ятися при́сно плода́, / его́же отре́кл еси́ греха́, / да живоно́сную страсть Твою́ Кре́стную в ра́дости предварю́.

И в Минеи, 3. Слава, и ныне, Крестобогородичен.

Прокимен, псалом 7, глас 6: Го́споди Бо́же мой, / на Тя упова́х, спаси́ мя. Стих: От всех гоня́щих мя изба́ви мя.

Бытия чтение.
[Глава 1, ст. 14 – 23.]

Рече́ Бог, да бу́дут свети́ла на тве́рди небе́сней, освеща́ти зе́млю, и разлуча́ти между́ днем, и между́ но́щию: и да бу́дут в зна́мения, и во времена́, и во дни, и в ле́та. И да бу́дут в просвеще́ние на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти по земли́: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог два свети́ла вели́кая: свети́ло вели́кое в нача́ла дне, и свети́ло ме́ньшее в нача́ла но́щи, и зве́зды. И положи́ я Бог на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти на зе́млю. И владе́ти днем и но́щию, и разлуча́ти между́ све́том, и между́ тьмо́ю: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день четве́ртый. И рече́ Бог: да изведу́т во́ды га́ды душ живы́х, и пти́цы лета́ющия по земли́, по тве́рди небе́сней: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог ки́ты вели́кия, и вся́ку ду́шу живо́тных гадо́в, я́же изведо́ша во́ды по родо́м их, и вся́ку пти́цу перна́ту по ро́ду: и ви́де Бог я́ко добра́. И благослови́ я Бог, глаго́ля: расти́теся, и мно́житеся, и напо́лните во́ды я́же в моря́х: и пти́цы да умно́жатся на земли́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день пя́тый.

Прокимен, псалом 8, глас 5: Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. Стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.

Притчей чтение.
[Глава 1, ст. 20 – 33.]

Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит. На кра́ех же стен пропове́дуется, у врат же си́льных приседи́т, во врате́х же гра́да дерза́ющи глаго́лет. Ели́ко у́бо вре́мя незло́бивии держа́тся пра́вды, не постыдя́тся: безу́мнии же доса́ды су́ще жела́телие, нечести́вии бы́вше, возненави́деша чу́вство. И пови́нни бы́ша обличе́нием. Се предложу́ вам Моего́ дыха́ния рече́ние: научу́ же вас Моему́ словеси́. Поне́же звах, и не послу́шасте, и простира́х словеса́, и не внима́сте, но отмета́сте Моя́ сове́ты, и Мои́м обличе́нием не внима́сте: у́бо и Аз ва́шей поги́бели посмею́ся, пора́дуюся же, егда́ прии́дет вам па́губа. И егда́ прии́дет на вы внеза́пу мяте́ж, низвраще́ние же подо́бно бу́ри прии́дет, или́ егда́ прии́дет вам печа́ль и градоразоре́ние, или́ егда́ на́йдет на вы па́губа. Бу́дет бо, егда́ призове́те Мя, Аз же не послу́шаю вас: взы́щут Мене́ зли́и, и не обря́щут. Возненави́деша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прия́ша: Ниже́ хоте́ша внима́ти Мои́м сове́том, руга́хуся же Мои́м обличе́нием. Те́мже снедя́т свои́х путе́й плоды́, и своего́ нече́стия насы́тятся. И́бо, зане́ оби́деша младе́нцев, убие́ни бу́дут, и истяза́ние нечести́выя погуби́т. Мене́ же слу́шаяй всели́тся на упова́нии, и почи́ет без стра́ха от вся́каго зла.

Таже, Сподо́би Го́споди:

На стиховне
стихира самогласна дне, глас 8:

Пост не оша́яние бра́шен то́чию соверши́м, / но вся́кия веще́ственныя стра́сти отчужде́ние: / да на нас мучи́тельствующую плоть порабо́тивше, / досто́йни бу́дем прича́стия, А́гнца / за мир закла́ннаго во́лею Сы́на Бо́жия, / и духо́вно пра́зднуем из ме́ртвых Спа́сово Воскресе́ние, / на высоту́ взе́мшеся доброде́телей, / во све́тлости, и наслажде́нии изря́дных дел, / веселя́ще Человеколю́бца.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

Паки туже стихиру.

Стих 2: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, / и уничиже́ния го́рдых.

Мученичен: Му́ченицы Твои́, Го́споди, / забы́вше су́щая в житии́, / неради́вше и о му́ках, бу́дущия ра́ди жи́зни, / сея́ насле́дницы яви́шася, / те́мже и со а́нгелы ра́дуются. / Тех моли́твами, / да́руй лю́дем Твои́м ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Крестобогородичен: О пресла́внаго чудесе́! / О та́инства но́ваго! / О ужа́снаго начина́ния! / Де́ва глаго́лаше, на Кресте́ Тя я́ко ви́де, / посреде́ двою́ разбо́йнику обе́шена. / Его́же неболе́зненно ужа́сно породи́, / пла́каше глаго́лющи: / увы́ мне, Ча́до любе́знейшее, / ка́ко Тя лю́тый наро́д и неблагода́рный, ко Кресту́ пригвозди́?

И прочее последование, якоже изъявися.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 38; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты