Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В ЧЕТВЕРТОК ВЕЧЕРА
Во светильничном обычное стихословие. На Го́споди воззва́х, стихиры подобны Триоди. Иосифа. Глас 2: Подобен: Просвети́теля на́шего:

Омраче́на мя пре́лестьми борца́, / Христе́ мой, просвети́, / омрачи́вый на Кресте́ ви́сяй со́лнце иногда́, / и просвети́вый ве́рным свет и́стинный, оставле́ния я́ве, / я́ко да ходя́й во све́те Твои́х повеле́ний, дости́гну чи́сте / Воскресе́ния Твоего́ зарю́ спаси́тельную.

Подобен: Я́коже виногра́д на Дре́ве, Спа́се, ви́ся, / вино́м напои́л еси́ нетле́ния, Христе́, концы́. / Те́мже вопию́: / пия́нством мя грехо́вным лю́те омрача́ема при́сно, / сла́достию умиле́ния и́стиннаго напои́в, / пости́тися мя ны́не от сласте́й укрепи́, Спа́се, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Ин подобен кир Феодора, глас тойже.
Подобен: О вели́каго та́инства:

О Креста́ Твоего́ си́лы! / Сей процвете́ Це́ркви воздержа́ние, / во Еде́ме иногда́ Ада́мово невоздержа́ние из ко́рене исто́рг: / смерть у́бо о́ное принесе́ челове́ком, / но сей нетле́нно источа́ет безсме́ртие ми́ру, / я́коже из исто́чника ина́го ра́йскаго, / излия́нием Твоея́ живото́чныя кро́ве, вку́пе же и воды́: / отону́дуже вся оживотвори́шася. / И́мже нам по́стную пи́щу услади́, Бо́же Изра́илев, / име́яй ве́лию ми́лость.

И в Минеи 3. Слава и ныне, Крестобогородичен.

Прокимен, псалом 15, глас 4: Благословлю́ Го́спода / вразуми́вшаго мя. Стих: Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х.

Бытия чтение.
[Глава 2, ст. 4 – 19.]

Сия́ кни́га бытия́ небесе́ и земли́, егда́ бысть, во́ньже день сотвори́ Госпо́дь Бог не́бо и зе́млю. И вся́кий злак се́льный, пре́жде да́же бы́ти на земли́, и вся́кую траву́ се́льную, пре́жде да́же прозя́бнути: не бо одожди́ Госпо́дь Бог на зе́млю, и челове́к не бя́ше де́лати ю. Исто́чник же исхожда́ше из земли́, и напая́ше все лице́ земли́. И созда́ Бог челове́ка, персть [взем] от земли́, и вду́ну в лице́ его́ дыха́ние жи́зни: и бысть челове́к в ду́шу жи́ву. И насади́ Госпо́дь Бог рай во Еде́ме на восто́цех, и введе́ та́мо челове́ка, его́же созда́. И прозябе́ Бог еще́ от земли́ вся́кое дре́во кра́сное в виде́ние, и до́брое в снедь: и дре́во жи́зни посреде́ рая́, и дре́во е́же ве́дети разуме́тельное до́браго и лука́ваго. Река́ же исхо́дит из Еде́ма, напая́ти рай: отту́ду разлуча́ется в четы́ри нача́ла. И́мя еди́ной Фисо́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Евила́тскую: та́мо у́бо есть зла́то. Зла́то же о́ныя земли́ до́брое: и та́мо есть а́нфракс, и ка́мень зеле́ный. И и́мя реце́ второ́й Гео́н: сия́ окружа́ющая всю зе́млю Ефио́пскую. И река́ тре́тия, Тигр: сия́ проходя́щая пря́мо Ассири́ом. Река́ же четве́ртая Евфра́т. И взя Госпо́дь Бог челове́ка, его́же созда́, и введе́ его́ в рай сла́дости, де́лати его́ и храни́ти. И запове́да Госпо́дь Бог Ада́му, глаго́ля: от вся́каго дре́ва, е́же в раи́, сне́дию сне́си: от дре́ва же, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое, не сне́сте от него́, а во́ньже а́ще день сне́сте от него́, сме́ртию у́мрете. И рече́ Госпо́дь Бог: не добро́ бы́ти челове́ку еди́ному: сотвори́м ему́ помо́щника по нему́. И созда́ Бог еще́ от земли́ вся зве́ри се́льныя, и вся пти́цы небе́сныя, и приведе́ я ко Ада́му, ви́дети, что нарече́т я: и вся́ко е́же а́ще нарече́ Ада́м ду́шу жи́ву, сие́ и́мя ему́.

Прокимен 2, псалом 16, глас 4: Сохрани́ мя, Го́споди, / я́ко зе́ницу о́ка. Стих: Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́.

Притчей чтение.
[Глава 3, ст. 1 – 18.]

Сы́не, мои́х зако́нов не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́ет твое́ се́рдце. Долготу́ бо жития́, и ле́та жи́зни, и мир приложа́т тебе́. Ми́лостыни и ве́ра да не оскудева́ют тебе́: обложи́ же я на твое́й вы́и, и напиши́ я на скрижа́ли се́рдца твоего́: и обря́щеши благода́ть. И промышля́й до́брая пред Го́сподем [Бо́гом] и челове́ки. Бу́ди упова́я всем се́рдцем на Бо́га, о твое́й же прему́дрости не возноси́ся: Во всех путе́х твои́х познава́й ю, да исправля́ет пути́ твоя́. Не бу́ди мудр о себе́: бо́йся же Бо́га, и уклоня́йся от вся́каго зла. Тогда́ исцеле́ние бу́дет те́лу твоему́, и уврачева́ние косте́м твои́м. Чти Го́спода от пра́ведных твои́х трудо́в, и нача́тки дава́й Ему́ от твои́х плодо́в пра́вды. Да испо́лнятся жи́тницы твоя́ мно́жеством пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ют. Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й от Него́ облича́емый: его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йша же есть ка́мений многоце́нных: не сопротивля́ется ей ничто́же лука́во. Благозна́тна есть всем приближа́ющимся ей, вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва: от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́ путие́ добри́, и вся стези́ ея́ ми́рны. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́, и воскланя́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

На стиховне
самогласен дне, дважды, глас 4:

Жела́юще Боже́ственныя Па́схи причасти́тися, / не от Еги́пта, но из Сио́на гряду́щия, / грехо́вный квас оты́мем покая́нием: / препоя́шим чре́сла на́ша умерщвле́нием сласте́й: / украси́м но́ги сапогми́, / возбрани́тельными от вся́каго де́ла лука́ваго, / и утверди́мся па́лицею ве́ры: / не ревну́им враго́м Влады́чняго Креста́ боготворя́ще чре́во, / но после́дуим посто́м, / на диа́вола побе́ду нам показа́вшему, / Спа́су душ на́ших.

Мученичен: Прославля́емый в па́мятех святы́х Твои́х, Христе́ Бо́же, / от них умоля́емь, / низпосли́ нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже.
Подобен: Я́ко до́бля:

На Кресте́ Тя я́ко узре́ пригвожде́на, Го́споди, / А́гница и Ма́ти Твоя́ дивля́шеся. / И что виде́ние, глаго́лаше, Сы́не возжеле́нне? / Сия́ Ти неве́рный собо́р воздае́т беззако́нный, / мно́гих Твои́х чуде́с наслади́выйся, / но сла́ва неизрече́нному / схожде́нию Твоему́, Влады́ко.

И прочее последование по обычаю.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты