Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКласифікація вуглецевих сталей

Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Билет 51. классификация сталей и их маркировка Классификация и маркировка сталей
  3. Бюджетна система та бюджетна класифікація
  4. Бюджетні трансферти, їх класифікація та характеристика
  5. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  6. Відбитки, їх класифікація
  7. Державні позики, їх класифікація
  8. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  9. Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація
  10. Джерела формування та класифікація фінансових ресурсів підприємств

Вуглецеві сталі класифікують за структурою, способом виробництва, сту­пенем дезоксидації, якістю та призначенням.

 

1 Класифікація за структурою. доевтектоїдні, евтектоїді та заевтектоїдні сталі.

Доевтектоїдні сталі містять від 0,02 до 0,8 % вуглецю і мають ферити-перлітну структуру у вигляді світлих зерен фериту (рис.а) і темних зерен перліту.

Евтектоїдна сталь містить 0,8% вуглецю, її структура — зерна перліту', що складаються, як правило, із пластинок цементиту й фериту. Пластинки цементиту порівняно тонші і світліші (рис.б).

Заевтектоїдні сталі містять від 0,8 до 2,14 % вуглецю. В структурі цих ста­лей є зерна перліту темного кольору (рис.в) і тонка світла сітка вторин­ного цементиту по границях зерен перліту.

 


 

За способом виробництва розрізняють сталі, витоплені в кисневих конвер­торах, в електропечах, в мартенівських печах.

 

Залежно від ступеня дезоксидації сталі поділяють на спокійні, напівспокійні й киплячі. Всі вони за однакової масової частки вуглецю мало відрізняються статичною міцністю, проте мають різні пластичні властивості, зумовлені неоднаковою масовою часткою кремнію, яка найбільша в спокійній сталі (0,15...0,30 %) й найменша в киплячій (до 0,05 %). Через найменшу кількість кремнію, розчиненого у фериті, кипляча сталь найпластичніша.

 

За якістю розрізняють сталі звичайної якості, якісні й високоякісні. Кри­терієм якості сталей є масові частки шкідливих домішок — фосфору й сірки.

 

Відповідно до призначення сталі поділяють на конструкційні з часткою вуглецю до 0,65 % та інструментальні з часткою вуглецю в межах від 0,65 до 1,35 %. Конструкційні сталі використовують для виготовлення деталей машин, металевих конструкцій та будівельних споруд. З інструментальних сталей виробляють інструменти — різальні, вимірювальні та штампи.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вплив постійних домішок на властивості сталі | Сталі інструментальні нелеговані
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты