Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕсептеу үлгісі
Читайте также:
  1. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері
  2. Дәл өлшеулер қателіктерін бағалау және есептеу
  3. Есептеуіш техниканың даму тарихы.
  4. Есептеулер жүріп жатқан ұяшық.
  5. Есептеулер жүріп жатқан ұяшық.
  6. Жазық ығысу сұбасы бойынша есептеу
  7. Жану үрдісінің соңындағы көрсеткіштерді есептеу
  8. Осылыстың формуласы бойынша элементтiң тотығу дәрежесiн есептеу.
  9. ОТЭС ҚАБЫЛДАУ ЖЕРІНДЕ ҚЫСЫМНЫҢ ТИІМДІ, ШЕКТІК МӘНДЕРІН ЕСЕПТЕУ

Мұнаралы күн электр стансасында п=263 гелиостат орналасқан, олардың әрқайсының ауданы Fг=58 м2. Гелиостаттан шағылған сәулелердің бу қазандығына түсетін максимал тығыздығы Нтік=2,5 МВт/мг. Гелиостаттың шағылдырғыш коэффиценті Rг =0,8. Бу қазандығының жұту қабілеттілігі А =0,95. Гелиостат бетіне түсетін күн сәулесінің энергиясы Hг=600 Вт/мг .

Есептеу қажет:

1. Бу қазандығының беттік ауданын Fпр;

2.Конвективті және сәулелік жылу жоғалысын, егер жылу тасымалдағыштың температурасы t=660 °С, қазандықтың қаралығы

епр =0,95 болғанда.

Конвективті жоғалыс сәулелік жоғалысынан екі есе төмен деп аламыз.

 

Берілген: n=263

Fг=58 м2

Н тік=2,5 МВт/мг

Rг =0,8

А =0,95

Hг=600 Вт/мг

t=660 °С

есәу =0,95

Табу қажет: FБҚ, Q тол - ?

Шешімі:

Күн бу қазандығының гелиостат арқылы алған күн энергиясы (Вт):

 

Q = Rг·А·Fг Нг ·п = 0,8·0,95·58·600·263=6955824 Вт ,

Күн бу қазандығының беттік ауданы:

FБҚ=Q/Hтік=6955824/2500000=2,782 м2 ,

Қазандықтың бетік температурасы tбқ=1160 К дейін көтеріледі, Бұл буды 700 оС дейін қыздырады.

Бу қазандығынан жоғалатын конвективті және сәулелік жылу жоғалысын Стефана-Больцман заңдылығымен анықтаймыз:

 

qсәу= εсәу·Co·(T/100)4=0,95·5,67· =4,08·10 4 Вт/м2 ,

мұндағы T – абсолюттік температура, К;

есәу – қазандық бетінің қаралық көрсеткіші;

Co – қара дененің сәулелік коэффиценті, Вт / (м2·K4).

,

Вт

 

Жауабы: Бу қазандығының беттік ауданы FБҚ=2,782 м2, Бу қазандығының конвективті және сәулелік жылу жоғалысы Qтол=17,02 104 Вт

Бақылау сұрақтары:1. Күн электр стансасының қандай түрлері бар?

2. Мұнаралы күн стансасының қандай элементтері бар?

3. Мұнаралы күн стансасының жұмыс істеу тәртібі.

4. Гелиостаттардың міндеті және басқару жүйесі қалай жұмыс істейді?

5. Гелиостатардан шағылған энергия қалай анықталады?

6. Модульді күн стансасының негізгі элементтері қандай?


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты