Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБлиц-тест
1. Жер қабатында физико-химиялық үрдістердің нәтижесінде түзілетін, құрамы мен құрылысы біртекті болатын табиға заттар:

A. Минералдар

B. Теодолиттер

C. Кварциттер

D. Сталакиттер

E. Сталагмиттер

2. Минералдардың таралуы:

A. Барлық жер қабаты, барлық тау жыныстары және пайдалы қазбалар кен орындары

B. Тау жыныстарының көпшілігі, жер қабатының кей бөліктері

C. Барлық пайдалы қазбалар

D. Жер қабатының қатты бөліктері

E. Қатты пайдалы қазбалардың бөліктері

3. Өзінің қасиеті мен құрамы бойынша минералдарға ұқсас синтетикалық өнімдер:

 1. Жасанды минералдар
 2. Синтетикалық минералдар
 3. Органикалық минералдар
 4. Бейорганикалық минералдар
 5. Тәжірибелік минералдар

Эндогенді және экзогенді үдерістерді қандай белгілері бойынша ажыратады?

 1. Энергиия көзі бойынша
 2. Температура бойынша
 3. Реакция өнімдері бойынша
 4. Энергия шығыны бойынша
 5. Үдерістің жүру жылдамдығы бойынша

Эндогенді үдерістер басқаша қалай аталады?

 1. Магматогендік
 2. Өздігінен түзілетін
 3. Температуралық
 4. Вулкандық
 5. Тез жүретін

Магматикалық процеспен минералдар қалай түзіледі?

 1. Магманың кристалдануынан
 2. Жанартаудың атқылауынан
 3. Осадокка түсуінен
 4. Суда еруінен
 5. Жер магниттік аймағының әсерімен жерге түсуінен

Пегматиттер қандай артықшылық түрге ие?

 1. Желілі, линзотәріздес
 2. Кристалды
 3. Слизистая
 4. Аморфты, сұйық
 5. Магмалы, шершті

Газ фазасынан минералдар түзілу үдерісі қалай аталады?

 1. Пневматолиз
 2. Атмосфералық өзгеру
 3. Газдану
 4. Минералдану
 5. Пневмализация

Минералдың түзілуі және гидротермальды ерітінділердің қозғалыстарының себептері қандай.

 1. Температура айырмашылығы
 2. Қысым айырмашылығы
 3. Тектоникалық бұзылу
 4. Температура және қысым айырмашылығы
 5. Белгісіз

Негізгі әдебиеттер:

1. Лившиц Б.Г. Металлография М, Металлургия, 1990.

2. Вегман Е.Ф., Руфанов Ю.Т., Федорченко И.Н., «Кристаллография, минералогия и рентгенография» М, Металлургия, 1990г.

3. Миловский А.В. «Минералогия и петрография» М, Москва 1979г.

4. Торопов Н.А. , Булак Л.Н. «Кристаллография и минералогия» М, Москва 1972г.

5.Захаров А.М.Диаграммы состояний двойных и тройных систем.М, Металлургия ,1978г.

6.Ермолов В.А. Геология: Учебник .Часть 1.М.МГТУ.2004г

7.ЕрмоловВ.А.Геология,Учебное пособие.Часть5 «Кристаллография, минералогия и геология камнесамоцветного сырья».М.МГТУ.2007г.

8.ЕрмоловВ.А, ПоповаГ.В, МосейкинВ.В.и др.Учебник. «Месторождения полезных ископаемых»М.МГТУ.2007г.

9.ЕрмоловА,ПоповГ.Б,МосейкинВ.В. и др.; Под ред.В.А.Ермолова. Месторождения полезных ископаемых .М.:Изд.МГГУ, 2004год(электр.библ.)

Қосымша әдебиеттер:

10.Емельянов Н.А. «Практика руководства по минералогии» М, Москва 1972г.

11.Юшко С.А. Руководство для лабораторного исследования руд. Методы лабор. исследования руд.

12.Смагулов Д.У. Металлография: Окулык/ Д.У. Смагулов. - Алматы: КазУТУ, 2007  

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 28; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты