Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомпоненттері қатты күйде шексіз еритін үштік жүйе (система).
Читайте также:
  1. A) операциондық жүйе
  2. D) Жүйелік блокқа
  3. Ақпарат жүйелерін жобалау әдістері және технологиясы.
  4. Ақпараттанудың ғылым жүйесінде алатын орны.
  5. Азақстан Республикасы бюджет жүйесінің сызбасы
  6. Азақстан Республикасының қаржы жүйесі
  7. Аррениус, Бренстед – Лоури, Лукс-Флуд, Льюс, Усанович теориялары. Сольво-жүйелерін талдаңыз.
  8. Ас қорыту жүйесі
  9. Атты ерітінділер. Еңгізу және орналастыру қатты ерітінділер. Шектелген және шектелмеген қатты ерітінділер.
  10. Атты күйде ерімейтін жүйелердің фазалық диаграммалары.Перитектикалық және эвтектикалық жүйелердегі фазалық диаграммалар.

Жүйенің кеңістік моделі 56, а-суретте көрсетілген. Жүйенің ликвидус және солидус деп аталатын екі беті бар. Чертежде бұл беттер т температурасына сәйкес келетін горизонтальды жазықтықтармен қиылысқан. Егер киылысу сызықтарын концентрациялық үшбүрыштық жазықтығына проекцияласақ, онда ав және с екі қисық сызығын аламыз (5б)-сурет). Чертежде конодтың мүмкін болатын орналасу орны да көрсетілген. Конодтын орнын дәл анық-тау үшін арнаулы зерттеу жүргізу кажет. Тек берілген температурада конод-тар бір-бірінен қашықтап, өзара қиылыса алмайды деп тұжырымдауға ғана болады. Конодтар кездейсоқ жағдайда ғана концентрациялық үшбұрыштын төбесі арқылы өтуі мүмкін.

 

Қатты күйде химиялық қосылыстар түзбейтін және бір-бірінде ерімейтін компоненттердің үштік жүйесі.Ликвидус беті мен солидус жазықтығы, сондай-ақ әрбір жұбы бір-бірімен қос эвтектика сызықтары болатын ликвидус беттерінің қиылысуы және үш ликвидус бетінің қиылысу нүктесі — Е үштік эвтектика нүктесі —57-суретте көрсетілген. Ал қос эвтектика сызықтары мен үштік эвтектика нүктесі концентрациялық үшбұрыш жазықтығына проекцияланған.

Аралық сызықты беттер призманың қырымен шектеседі (57, б-сурет). Мұндай беттер жүйеде — алтау. Олар призма қырларында жатқан қос қорытпалардың звтектика сызыктарынан басталып, призма кабырғалары мен кос эвтектика сызықтарының арасына орналасады да, төмен карай бағытталады. Солидус жазықтығында аралық беттердің орбір жұбы бір-бірімең түзу сызық бойынша қиылысады. Берілген жүйенің барлық қиылысу сызығы концентрациялық үшбұрышқа проекцияланған (57, в-сурет),

Құрамы алты қисық сызықты үшбұрыштын (Лс1 Е, Всх Е жоне т. б.) ішінде жататын қорытпалардың үш кризистік температурасы болады. Жоғарғы температура ликвидус беттерінің бірінде (бұл температурага кристалдың сұйық ерітіндісінен таза компоненттің бөліне бастауы сәйкес келеді), екінші температура аралык сызықты беттердің біреуіндс (қос эвтектикадан бөліне бастайды) және үшінші температура солндус жазықтығында (бұл температурада таза компоненттердің үштік эвтектика кристалдана бастайды) жатады. Құрамы е.\ Е, е% Е, еъ Е және АЕ, ВЕ, СЕ сызықтарында жататын корытпалардың екі кризистік нүкте.сі болады. Бірінші топтағы қорытпаларда кристалдану қос эвтектика түзілуден басталып, үштік эвтектика түзілумсн аяқталады, ал екінші топтағы қорытпа-ларда кристалдану таза компонеттер кристалдарының бөлініп шығуынан басталып, үштік эвтектиканың түзілуімен аяқталады.Е нүктесі құрамы қорытпасының үштік эвтектика кристалданатын бір кризистік нүктесі болады.

 

 

Диаграмманың горизонтальды жазықтық қимасы изотермиялық қима дeп аталады. Горизонтальды жазықтық (57, г-сурет) барлық алты аралық бетті қияды.Изотермиялық қима таңдап алынған температурадағы берілген жүйе қорытпасының фазалық тепе-тендігі жайлы мағлұмат береді. Температура өзгергендегі фазалық түрленулерді сипаттау үшін вертикаль қималарды — политермиялық қималарды пайдаланады (57, 5-сурет). Олар қос күй диаграммасына ұқсайды.

Бақылау сұрақтары:

1.қатты күйде шексіз еритін компоненттер үшін үштік жүйе.

3.химиялық қосылыс түзбейтін,ерімейтін және қатты күйде бір бірінде ерімейтін компоненттер үшін үштік жүйе.

4.Кесінділер ережесін үштік жүйе үшін қолдану.

6.Үш компонентті жүйе диаграммасын бейнесінің әдістері.

7.Изотермиялық тілік дегеніміз не?

Глоссарий:

Изотермиялық қима- диаграмманының горизонтальды жазықтық қимасы

Политермиялық қима –температура өзгерісінде фазалық тұрленулерді сипаттайтын тік қима

Концентрационды үшбұрыш- үштік қорытпалардың құрамын жанжақты үшбұрышты жазықтықта корсете алады

Үшбұрыштың жақтарында нүктелер екі жүйелі қорытпалардың құрамын,ал үшбұрыштың бұрыштарында нүктелер таза компоненттердің құрамын корсетеді

.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 30; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты