Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБ)умови стабільного горіння і гасіння дуги
Читайте также:
  1. Гасіння пожеж на об'єктах, де використовуються радіоактивні речовини
  2. Гасіння пожеж при наявності вибухових речовин та посудин під високим тиском
  3. Горіння речовини і способи його припинення.
  4. Класифікація видів горіння
  5. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння
  6. Особливості горіння горючих матеріалів
  7. Особливості горіння рідких речовин
  8. Первинні засоби гасіння пожеж
  9. Первинні засоби гасіння пожеж. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.

 

Розглянемо баланс напруг у колі (рис.3) при дузі, що має незмінну довжину:

. (6)

 

видно, що стаціонарним режимом буде такий, при якому струм в колі не змінюється, тобто di/dt=0. в електричних апаратах застосовуються всі засоби для того, щоб дуга гасла в мінімально короткий час. Очевидно, для гасіння дуги при всіх значеннях струму напруга L di/dt повинна бути негативною. Для виконання цієї умови необхідно, щоб . Це можливо або за рахунок піднімання вольт-амперної харатеристики, або за рахунок збільшення опору кола. Вольт-амперну характеристику дуги можна підняти за рахунок збільшення довжини дуги, інтенсивного охолодження, підвищення тиску середовища, в якому горить дуга. При замкнених контактах дуга відсутня і струм кола дорівнює . При розведенні контактів між ними виникає дуга зі струмом І2. якщо довжина дуги і напруга джерела незмінні, то при збільшенні опору струм в колі буде зменшуватися. При подальшому зростанні опору витримується нерівність , тобто створюються умови для гасіння дуги. Струми і опори, при яких настають умови для гасіння, називаються критичними. Якщо при незмінному значенні струму кола Ік збільшити напругу живлення U або при незмінному значенні напруги U збільшити струм в колі Ік, то U-iR забезпечить краще гасіння дуги. Тоді для дотримання умов гасіння дуги треба підняти вольт-амперну характеристику дуги.

Таким чином, із зростанням відключуваного струму і напруги джерела умови відключення погіршуються. Аналіз цього процесу показав, що за рахунок зміни опору R можна зняти статичну характеристику тільки при струмах до Ікр. Для того щоб зняти цю залежність при менших струмах, необхідно збільшити напругу джерела живлення. Визначимо тривалість tд горіння дуги. Позначимо через DU:

.

Виконаємо інтегрування і отримаємо

. (7)


 

 

рис. 3 – до розгляду балансу напруг при незмінній довжині дуги.


Таким чином, чим більша DU, тим менша тривалість горіння дуги, що є бажаним. Але збільшення DU приводить до зростання напруги на контактах в момент гасіння дуги.

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты