Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗалежності між границею витривалості та границею міцності
Читайте также:
  1. Вплив конструктивно-технологічних факторів на границю витривалості
  2. Диференційні залежності при згинанні
  3. Енергетичні залежності потоку робочої рідини
  4. Залежності між моментами інерції щодо паралельних осей
  5. Здобуття Україною незалежності, відродження гувернерства.
  6. Коефіцієнт запасу міцності. Допустимі напруження.
  7. Критерійні залежності масообмін них процесів
  8. Методи визначення границі витривалості. Діаграми утоми
  9. Перевірка міцності при контактних напруженнях

Для гладких зразків ці співвідношення приблизно наступні: для сталі ; для чавуну ; для сталей і легких сплавів ; для чавуну .

Маючи величину тимчасового опору , границі витривалості стали при симетричному циклі можна приблизно знайти по наступних емпіричних співвідношеннях відповідно для розтягання-стискання, згину й крутіння:

; ; . (4)

Для кольорових металів спостерігається менш стійке співвідношення між межею втоми й тимчасовим опором; згідно з дослідними даними в цьому випадку .

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що розуміють під втомою матеріалів? Яка відмінність особливо­стей руйнування матеріалів при змінних напругах порівняно із статич­ним навантаженням?

2. Розкажіть про характеристики циклів змінних напруг. Які цикли називаються подібними; які найнебезпечнішими?

3. Що таке границя витривалості матеріалів? Який зв'язок існує між границею витривалості і механічними характеристиками ма­теріалу?

4. Як визначається границя витривалості матеріалів при несиметрич­ному циклі навантаження?

 

 Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты