Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз технологічності конструкції деталі.
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз безпосереднього оточення
  8. Аналіз виробничого травматизму
  9. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  10. Аналіз внутрішнього середовища

Конструкція деталі вважається технологічною, якщо вона повністю задовольняє вимогам виготовлення, експлуатації і ремонту найбільш продуктивними і економічними способами при заданих умовах виробництва.

Проведення аналізу технологiчностi конструкції в курсовому проекті викочують у вiдповiдностi з загальними правилами, встановленими ГОСТ 14.201-83, ГОСТ 14.202-73, ГОСТ 14.204-73. При цьому студент повинен дати якісну та кiлькiсну оцінку технологiчностi, представити пропозиції по усуненню недолiкiв конструкції деталі (при наявності останніх).

 

Проведення якісної оцінки технологічності конструкції необхідно виконувати виходячи з наступних вимог до виготовлення:

1. Конструкція деталі повинна складатись із стандартних і уніфікованих конструктивних елементів, або бути стандартною вцілому.

2. Розміри і поверхні деталі повинні мати відповідні оптимальні точність і шорсткість.

3. Фізико-хімічні і механічні властивості матеріалу, жорсткість деталі, її форма і розміри повинні відповідати вимогам технології виготовлення.

4. Показники базової поверхні (точність, шорсткість) деталі повинні забезпечувати точність установки, обробки і контролю.

5. Конструкція деталі повинна забезпечувати можливість використанні типових і стандартних технологічних процесів її виготовлення.

6. Деталь не повинна мати поверхонь важко доступних для обробки.

 

Кількісний аналіз технологічності конструкції деталі здійснюється по двох показниках: коефіцієнту точності обробки (Кт) і коефіцієнту шорсткості поверхні (Кш). Для валів додатково визначається коефіцієнт жорсткості вала (Кж).

Коефіцієнт точності визначається за формулою:

(1)

де - середній квалітет точності обробки;

– кількість розмірів і-го квалітету.

Ajі - квалітет точності.

Коефіцієнт шорсткості визначається за формулою:

(2)

де Бсер = - середній клас шорсткості у параметрах Ra, мкм

де Бm – шорсткість поверхонь;

- кількість поверхонь відповідного класу шорсткості.

Коефіцієнт жорсткості вала визначається за формулою:

(3)

де L – довжина вала, мм;

d – діаметр основної шийки вала, мм.

Приклад(рис. 1):

Аналіз деталі за якісними показниками:

Деталь має просту конструкцію, всі поверхні доступні для обробки стандартним ріжучим інструментом. Досить жорстка форма деталі та розвинуті базові поверхні дають змогу застосувати ефективні режими різання. Вказана кресленням точність розташування поверхонь забезпечується обробкою на металорізальних верстатах звичайної точності. В цілому конструкцію деталі вважаємо технологічною.Аналіз деталі за кількісними показниками:

Таблиця 3

Поверхні Квалітет Шорсткість
2,5
Зовнішні циліндричні          
Внутрішні циліндричні        
Плоскі поверхні (торці)            
Пази        
Фаски            
Разом:

Коефіцієнт точності визначається за формулою (1):

де - середній квалітет точності обробки;

– кількість розмірів і-го квалітету.

Ajіі - квалітет точності.Отже за коефіцієнтом точності деталь технологічна.

Коефіцієнт шорсткості визначається за формулою (2):

де - середній клас шорсткості у параметрах Ra, мкм

де Бm – шорсткість поверхонь;

- кількість поверхонь відповідного класу шорсткості.

Отже за коефіцієнтом шорсткості деталь технологічна.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 86; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты