Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНормування детально розроблених операцій.

Читайте также:
  1. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГРУП РОЗРОБЛЮВАЧІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ, ШТОРМ, НОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, РУЙНУВАННЯ.
  2. Додавання, віднімання, множення і ділення цілих чисел. Теореми про існування та єдиність цих операцій. Закони операцій додавання і множення.
  3. Методи нормування та етапи розробки норм часу
  4. Норми і нормативи в організації нормування праці.
  5. Нормування видатків та види норм
  6. Нормування забезпечення продовольством
  7. Нормування забезпечення продовольством.
  8. Нормування забезпечення технікою та майном продовольчої служби
  9. Нормування захисного заземлення. Конструктивне виконання заземлювачей.

 

Технічне нормування розписується повністю з вказівкою карт (таблиць) на детально розроблені три операції технологічного процесу.

Порядок розрахунків і приклади їх виконання для різних видів обробки наведено в Методичних рекомендаціях до практичних робіт №6-17.

Вихідними даними для розрахунку норм часу є тип виробництва, раніше розрахований основний час (То), обладнання, оснащення (спосіб встановлення заготовки), інструмент, кількість деталей в партії.

Порядок розрахунків для серійного неавтоматизованого виробництва такий:

1. Визначається допоміжний час Тдоп, до якого входять:

· час на встановлення, закріплення та зняття деталі Туст., хв.;

· час, пов’язаний з переходом Тпер, хв.;

· час, на зміну режимів роботи верстата, та на заміну інструмента Тзм, хв.;

· час на контрольні виміри оброблюваної поверхні Тк, хв.

Отже

Тдоп = Туст + Тпер + Тзм + Тк, хв (18)

2. Визначається оперативний час операції:

Топ = То + Тдоп , хв (19)

3. Визначають (у відсотках від оперативного часу на операцію):

· час на обслуговування робочого місця аобс, %;

· час на відпочинок та особисті потреби авідп, %.

4. Визначається норма штучного часу на операцiю:

, хв. (20)

де Кtв – коефіцієнт, що враховує серійність робіт.

Для призначення Ктв необхідно визначити сумарну тривалість обробки партії деталей

(21)

5. Для серійного виробництва в залежності від умов виконуваних робіт встановлюється перелік підготовчо-заключних робіт та по нормативах визначається норма пiдготовчо-заключного часу Тп.з, хв.

6. Визначається (для серійного виробництва) норма штучно-калькуляційного часу

, хв. (22)

де nт – кiлькiсть деталей в технологічній партії, шт.

Для визначення норм часу при обробці на верстаті з ЧПК в порядок розрахунків вносяться такі корективи:

· Час Та автоматичної роботи верстата по програмі враховує два елемента:

Та = Тоа + Тда (23)

де Тоа – основний програмний час, хв.;

Тда – допоміжний програмний час, хв.

Тда = Тх + Тост (24)

де Тх – час автоматичної допоміжної роботи, хв.

Тост – час технологічних зупинок (зупинок обертання шпинделя і подачі для перевірки розмірів, огляду і заміни інструмента і т.д., хв.

· Допоміжний час складається з часу на встановлення, закріплення і зняття деталі Туст, контрольні вимірювання Тк, роботи і команди, пов’язані з виконанням операції Тр.к..· Час на обслуговування і на відпочинок визначається як сума в відсотках від оперативного Тобсл., %.

· Норма штучного часу

(25)

 


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розрахунок режимів різання на детально розроблені операції. | Розрахунок координат базових точок та прирощувань для однієї детально розробляємої операції, що виконується на верстаті з ЧПК.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты