Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛабораторне заняття № 1
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Вибір, підготовка й заняття вогневої позиції
  3. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  4. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  5. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  6. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  7. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  8. Визначення теми практичного заняття та основних питань, яким воно присвячене (5 хв);
  9. Діагностування готовності до заняття
  10. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу

ВСТУП

 

Вивчення флористичного багатства архегоніальних рослин України – є дуже важливим для майбутнього спеціаліста в галузі біології або лісового та садово-паркового господарства. Дисципліна „Ботаніка” покликана допомогти йому отримати необхідні знання.

Мета курсу полягає в ознайомленні з різноманіттям форм вищих рослин, їх морфологічними особливостями, як наслідком життя в наземних умовах; вивченні природного рослинного покриву. Аналіз різноманіття ознак вегетативних та генеративних структур вищих рослин проводиться в порівняльному плані, що дає можливість спостерігати споріднені зв’язки між окремими систематичними групами, виявляти вихідні таксони, що дали початок порядкам сучасних вищих рослин.

За підсумками вивчення студент повинен знати:

· теоретичні основи розділу «Архегоніальні рослини»;

· різноманіття форм архегоніальних рослин, їх морфологічні особливості, як наслідок життя в наземних умовах;

· систематичні ознаки основних порядків вищих спорових рослин;

· важливіших представників систематичних груп вищих рослин, їх видові відзнаки, використання у господарстві;

· різні форми взаємовідносин рослин між собою.

Виконання лабораторних завдань та самостійної роботи – один із найважливіших етапів засвоєння знань та навичок з даної дисципліни. Перелік питань для самостійної підготовки для кожної теми дозволить студентам самостійно підготуватися до лабораторного заняття. Метою ж лабораторного заняття є поглиблення та закріплення теоретичного матеріалу, отриманого студентом з лекційного курсу «Ботаніка» та самостійно опрацьованого матеріалу.

Дані методичні рекомендації містять чотири лабораторні роботи, короткі теоретичні відомості з кожної теми. Питання до самоконтролю знань, тестові та теоретичні питання дозволять студентові проконтролювати засвоєння навчального матеріалу з розділу ботаніки «Архегоніальні». Перелік основних літературних джерел до кожної лабораторної роботи дозволить сорієнтуватися в розмаїтості ботанічної літератури.

У методичному виданні подано матеріал стосовно систематики архегоніальних рослин у відповідності з новими даними. У додатках наведені рисунки, які допомагають засвоєнню матеріалу.

Кожен студент під час лабораторного заняття повинен навчитися описувати зовнішній вигляд, робити порівняльний аналіз видів, зарисовувати ботанічні об’єкти з натури, складати життєві цикли рослин.Дані методичні рекомендації відповідають сучасній програмі з ботаніки, складені згідно робочої програми з курсу «Ботаніка» для студентів І курсу напрямів підготовки «Біологія» та «Лісове та садово-паркове господарство».


Лабораторне заняття № 1


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты