Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок величини осідання пальових фундаментів.
Розрахунок основ пальових фундаментів за - деформаціями виконується для всіх видів пальових фундаментів за винятком фундаментів з паль-стійок. Загальна умова розрахунку пальових фундаментів за деформаціями записується виразом:

S £ Su

де S -кінцеве осідання основи;

Su - граничнодопустиме осідання основ для заданого виду будівель і споруд.

Осідання пальового фундаменту розраховується як осідання умовного фундаменту з глибиною закладання d - рівній відмітці вістря паль з розмірами в плані рівними:

ву = вр – dсв + 2 lсв ×tg jср /4

lу = lр – dсв + 2 lсв × tgjср /4 (2.20)

де jср = (2.21)

 

Розрахунок осідання пальових фундаментів рекомендується виконувати в наступній послідовності:

 

1. Визначаються розміри умовного фундаменту по формулі;

 

2. Визначається вага умовного фундаменту

Qу = gср × (d + lсв) × Ау (2.22)

де gср - середнє значення питомої ваги ґрунту від підошви умовного фундаменту до поверхні землі;

gср = (2.23)

Ау - площа умовного фундаменту;

d – глибина закладання підошви ростверку.

 

3. Визначається середній тиск на ґрунт в площині нижніх кінців паль під підошвою умовного фундаменту

Рср = (2.24)

де Рср - середній тиск під підошвою умовного фундаменту;

R - розрахунковий опір ґрунту основи умовного фундаменту, обчислюваний за характеристиками міцності ґрунту, розташованого безпосередньо під підошвою умовного фундаменту.

R = (2.25)


 

За наявності в межах даної глибини підземних вод, питома вага ґрунту нижче РПВ приймається з урахуванням зваженого стану ґрунту водою.

(2.26)

Виконання умови Рср≤ R показує, що при розрахунку осідань допустимо прийняти лінійну залежність між напругами і деформаціями основи.

4. Обчислюється тиск від власної ваги ґрунту на рівні підошви умовного фундаменту

Рg0 = gІІ ср (d+lсв)

5. Визначається додатковий тиск під підошвою умовного фундаменту

Рz0 = Рср – Pg0

6. Розбивають товщу ґрунту нижче підошви умовного фундаменту на елементарні шари завтовшки hел £ 0,2 bу.

7. Обчислюється коефіцієнт глибини =0; 0,4; 0,8; 1,2...

8. По x і n = по табл.1 додатки 2 CНиП 2.02.01-83 визначається коефіцієнт розсіювання напружень по глибині → α.

 

9. Обчислюється додатковий тиск ґрунту на межі кожного елементарного шару грунту

Рzi = Pz0 × ai (2.27)

і будується графік (епюра) розподілу додаткового тиску нижче підошви умовного фундаменту.

 

10.Для визначення межі товщі, що стискається, розраховується і будується епюра тиску від власної ваги ґрунту по глибині

Рzgi = S gi hi (2.28)

По значенню Рzgi і Рzpi знаходиться межа стислової основи , з умови

НГСТ ® Рzpi = 0,2 Рzgi (2.29)

У межах стислової товщі, що стискається, обчислюють осідання основи за формулою:

(2.30)

де Рz,cр - середній додатковий тиск в елементарному шарі

(2.31)

 

11. Результати обчислення зводяться в таблицю:

x hел Z=nhел α Pzgi 0,2Pzgi Pzi Pziср Е Si
                   

 

12. При розрахунку осідання основи умовного фундаменту за розрахунковою схемою лінійно – деформованого шару кінцевої товщини, використовують послідовність і формули 2.24 - 2.31 даних вказівок.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 146; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты