Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ. Тематика дипломних робіт
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Алкогольные психозы, систематика, клиника.
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  10. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

Теми дипломних робіт повинні відповідати темам пробних кваліфікаційних робіт. У роботі над дипломною роботою учням необхідно розкрити, в залежності від професії, своє вміння розробляти технологічні процеси, виконувати ремонтні, механоскладальні, обслуговуючі роботи; здійснювати опис і давати коротку характеристику обладнання, інструментів, пристроїв та пристосувань, передових і раціональних методів праці з використанням новітніх технологій.

Учні повинні знати вимоги до матеріалів, сировини; організації і підготовки робочого місця з урахуванням передової практики виробництва; правила охорони праці тощо. В роботі необхідно звертати увагу на використання сучасних технологій виробництва.

Професії, які пов’язані з обслуговуванням і ремонтом обладнання, агрегатів, мереж чи виробничих дільниць, тематика робіт повинна відповідати специфіці і особливостям сучасного виробництва тощо.

ІІІ. Структура дипломної роботи

Дипломна робота складається з пояснювальної записки і графічної частини.

Традиційно структура дипломної роботи містить такі компоненти: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури, а в разі необхідності списки умовних скорочень і додатки. Для зручності користування зміст роботи доцільно подавати відразу після титульного аркуша та завдань для дипломної роботи із зазначенням сторінок.

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблем, що існують у даній галузі, подається огляд досліджуваної теми фахівцями та вченими. Вступна частина не має назви. Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки.

Основна частина передбачає безпосередній виклад матеріалу за розділами. Особливе значення в ній належить лаконічності, точності розкриття теми. Обсяг основної частини складає не менше 20 сторінок машинописного тексту.

Висновки друкуються безпосередньо після основної частини починаючи з нової сторінки. У висновках дається оцінка одержаних результатів роботи.

В кінці дипломної роботи дається список використаної літератури і додатки якщо вони є та рецензія.

ЗРАЗОК ЗМІСТУ

Титульна сторінка(зразок додається).

Вступ.

Основна частина:

1. Загальна характеристика і призначення дипломної роботи;

2. Загальна та технічна характеристика, призначення та структурна або принципова схеми приладу, обладнання, що буде використовуватись в технологічному процесі;3. Опис технологічного процесу;

4. Опис монтажу, ремонту та обслуговування обладнання;

5. Заходи з охорони праці та техніки безпеки;

6. Впровадження енергозберігаючих технологій;

7. Графічна частина (2 листи формату А-1): 1 лист – рисунок (який потім може бути використаний як дидактичний матеріал на для проведення уроків) та 2 лист – креслення, що оформляється відповідно до стандартів з рамкою та кутовим штампом.


Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты