Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Медичні гази, трубопроводи вакуумної мережі та стисненого повітря
7.1 . Постачання кисню, закису азоту, вуглекислого газу, стисненого повітря і забезпечення вакуумом споживачів в стаціонарах і поліклініках лікувально-профілактичних закладів потрібно передбачати централізованим.

7.2 . Джерелом кисню може бути центральний кисневий пункт (газоподібний кисень) або киснево-газифікаційна станція (рідкий кисень).

7.3 . Подавання кисню повинне здійснюватись централізовано, з встановленням балонів (не більше 10) у прибудовах з негорючих матеріалів або з центрального кисневого пункту (коли кількість балонів понад 10), які слід обладнувати засобами механізації.

7.4. Підведення кисню потрібно передбачати в: операційні, перев'язочні, наркозні, реанімаційні зали, барозали, післяопераційні палати, палати інтенсивної терапії, процедурні кабінетів ангіографії і ендоскопії, кабінети лапароскопії, бронхоскопії, спірографії, велоергометрії, визначення основного обміну, палати кардіологічних і опікових відділень, ванні зали, родові, допологові, палати недоношених дітей, маніпуляційні для новонароджених, палати для новонароджених, післяпологові палати фізіологічного і обсерваційного відділень – не менше 30% ліжок, палати гінекологічного відділення – не менше 25% ліжок, палати відділення патології вагітності – не менше 50% ліжок, палати на 1 і 2 ліжка всіх відділень, крім психіатричних – не менше 25% ліжок; в дитячих лікарнях: в палати грудних і новонароджених – не менше 40% ліжечок, в інші палати – не менше 15% ліжечок.

7.5 . Підведення закису азоту потрібно передбачати в операційні, наркозні, реанімаційні зали, передпологові, пологові, післяопераційні палати, палати інтенсивної терапії, палати опікових відділень.

7.6 . Підведення вуглекислого газу потрібно передбачати в ванні зали і лікувальні кабінети стоматологічних відділень.

7.7 . Підведення трубопроводів вакуумної мережі потрібно передбачати в операційні, наркозні, реанімаційні зали, пологові, перев'язочні, палати інтенсивної терапії та опікового відділення, палати новонароджених і недоношених дітей, післяопераційні палати, маніпуляційні для новонароджених.

7.8. Підведення трубопроводів стисненого повітря необхідно передбачати в ванні зали, лікувальні кабінети стоматологічних відділень, зуботехнічні лабораторії та до обладнання в пральних.

7.9. Для подачі кисню, закису азоту, вуглекислого газу, вакууму передбачаються труби із міді або неіржавіючої сталі. Для подачі стисненого повітря в лікувальні кабінети передбачаються труби із неіржавіючої сталі; в зуботехнічні лабораторії, пральні, ванні зали – труби сталеві безшовні.

7.10 . Трубопроводи медичних газів потрібно прокладати відкрито. Допускається потайне прокладання трубопроводів в разі забезпечення доступу до них.

7.11 . Не допускається прокладання трубопроводів кисню в підвалах, підпіллях, каналах, а також під будинками і спорудами.

 

Додаток 1

ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції(4).

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально(1).

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм(1).

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).

7. Усі злоякісні хвороби системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг)(2).

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу(3,2), з стійкими порушеннями ритму.

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю(3,2).

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунку, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності(2).

16. Системні хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.

18. Вагітність та період лактації.

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20. Глаукома декомпенсована.

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку(2).

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

(1) Заключення психіатра, нарколога.

(2) При періодичному медогляді питання про профпридатність

вирішується індивідуально.

(3) Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.

(4) Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.

Додаток 2

ПЕРЕЛІК

обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

1. Виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні.

2. Перебування на робочому місці, на території підприємства* або в іншому місці, пов'язаному з виконанням трудових обов'язків чи завдань роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі протягом робочого та надурочного часу.

3. Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення.

4. Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням.

5. Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору.

6. Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи керівника робіт.

7. Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за рішенням вищих органів за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця.

8. Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством.

9. Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця.

10. Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища.

11. Прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця.

12. Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспорті будь-якого виду та форми власності

13. Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком.

14. Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

15. Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з нещасним випадком, під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків.

16. Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків або дій в інтересах підприємства, незалежно від початку досудового розслідування, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів.

17. Одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання трудових (посадових) обов'язків, що підтверджено медичним висновком.

18. Раптове погіршення стану здоров'я потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов'язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або непроходження ним обов'язкового медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

19. Перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування потерпілого на території підприємства у зв'язку з проведенням виробничої наради, отриманням заробітної плати, проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов'язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком.

20. Вплив на здоров'я потерпілого шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, унаслідок яких у нього виявлено професійне захворювання

 

* Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка надана йому у користування, а також ділянка, яка віднесена до території підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

 

 

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення

(затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.07.2002 № 280, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за № 640/6928

Характер виконуваних робіт Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень Клінічні, лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення
терапевт дерматовенеролог стоматолог отоларинголог флюорографія дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею дослідження на носійство кишкових інфекцій дослідження на гельмінтози серологічне дослідження на черевний тиф мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілокок
Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)
Адміністрація При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду
Вихователі, помічники вихователів
Медичний персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал)
Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік
Працівники дитячих молочних кухонь При проведенні попереднього медогляду При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду При проведенні попереднього медогляду
Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених
Адміністрація При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік
Медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал) При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Для медичних працівників (лікарі, середній та молодший медичний персонал) огляд отоларинголога з дослідженнями з носа та горла на наявність патогенного стафілококу здійснюється при вступі на роботу та надалі 1 раз у 3 місяці, причому в один із кварталів тричі з інтервалом 7 - 10 днів При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік
Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік
                             

Примітки:

1. Дослідження на носійство кишкових інфекцій та мазки з горла та носа на наявність патогенного стафілококу можуть здійснюватися додатково за епідпоказаннями.

2. У разі, коли працівник влаштовується на роботу без зміни професії або виду виробництва і термін проходження чергового медичного огляду не вичерпаний, наступний огляд проводиться згідно з установленою періодичністю.

Рекомендована література

1. Гигиена и охрана труда медицинских работников /В.И. Свидовый, Е.Е. Палишкина - СПб.: Издательство СПб ГМА им. И.И.Мечникова, 2006. - 90 с.

2. Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса). Утверждено зам. главного государственного санитарного врача №4137-86 от 12 августа 1986 г.

3. Гігієна праці (методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд). /За ред. А.М.Шевченка, О.П.Яворовського.-Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.- 528с.

4. Гігієна праці: Підручник /Ю.І.Кундієв, О.П.Яворовський, А.М.Шевченко та ін.; за ред. акад. HAH України, НАМН України, проф. Ю.І. Кундієва, чл-кор. НАМН України проф. О.П.Яворовського.- К.: ВСЕ "Медицина", 2011.- 904с.

5. Гігієна стоматологічних закладів: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл./ І.Т. Матасар, В.І.Ципріян, І.П.Колеснікова та ін. /За загальною редакцією д-ра мед. наук, доц. І.Т. Матасара.- К.: Медицина, 2010.- 148 с.

6. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник /За; ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Яворовського. - К.: «Медицина», 2009. - 176 с.

7. ГН 3.3.5-8-6.6.1 2002 "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу".

8. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ "Опасные и вредные производственные факторы. Классификация".

9. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ "Пожарная безопасность. Общие требования".

10. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

11. ГОСТ 12.1.007-74 ССБТ "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

12. ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ "Взрывоопасность. Общие требования".

13. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ "Вибрационная безопасность. Общие требования".

14. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ "Средства и методы защиты от шума. Классификация".

15. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".

16. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов".

17. ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ "Очки защитные. Обшде технические условия".

18. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

19. ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка".

20. ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ "Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования".

21. ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ "Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке".

22. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ "Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования".

23. ГОСТ 23134-78 "Уборы головные медицинские. Технические условия".

24. ГОСТ 24760-81 "Халаты медицинские женские. Технические условия".

25. ГОСТ 25194-82 "Халаты медицинские мужские. Технические условия".

26. ГР 2049-79 "Гігієнічні рекомендації до раціонального працевлаштування вагітних жінок".

27. ДБН В 2.2-10-01 "Проектування закладів охорони здоров'я".

28. ДБН В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".

29. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 3.3.6.037-99.

30. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібраці 3.3.6.039-99.

31. ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".

32. ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин".

33. ДСП 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень".

34. ДСП 3.3.6.096-02 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів".

35. ДСТУ 2272-93 ССБП "Пожежна безпека. Терміни та визначення".

36. ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять".

37. ДСТУ 2299-93 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення".

38. ДСТУ 3038-95 "Гігієна. Терміни та визначення основних понять".

39. ДСТУ-П OHSAS 18002-2006 "Система управління безпекою та гігієною праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001".

40. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

41. Закон України "Про колективні договори та угоди".

42. Закон України "Про об’єкти підвищеної небезпеки".

43. Закон України "Про охорону праці".

44. Закон України "Про пожежну безпеку".

45. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

46. Кодекс законів про працю України.

47. Конституція України.

48. Косарев В.В. Профессиональные заболевания медицинских работников: Монография.- Самара: ГП «Перспектива», 1998.- 200 с.

49. Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. Охорона праці у медицині і фармації. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 544 с.

50. Наказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05 "Перелік робіт з «підвищеною небезпекою".

51. Наказ Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

52. Наказ Держнаглядохоронпраці України № 255 від 15.11.04 "Типове положення про службу охорони праці".

53. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 08.06.01 "Про затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і фізичною особою".

54. Наказ МОЗ України № 268 від 30.09.94 "Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров'я України".

55. Наказ МОЗ України №133 від 25.03.2003 "Про затвердження Переліку спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань".

56. Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007 року "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

57. Наказ МОЗ України №256 від 29.12.93 "Перелік робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок".

58. Наказ МОЗ України №276 від 10.12.93 "Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками".

59. Наказ МОЗ України №46 від 31.03.94 "Перелік важких робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці неповнолітніх".

60. Наказ МОЗ України №59 від 22.03.1995 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми".

61. Наказ МОЗ України №614 від 13.12.2004 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці".

62. Наказ МОН України № 563 від 01.08.01 "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти".

63. НАОП 9.1,50-5.01-88 "Типова інструкція з охорони праці при проведенні робіт з лазерними апаратами".

64. НАОП 9.1.50-1.02-59 "Правила з санітарії при роботі в протитуберкульозних установах системи Міністерства охорони здоров'я СРСР".

65. НАОП 9.1.50-1.10-84 (НПАОП 85.11-1.10-84) "Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні вимоги".

66. НАОП 9.1.50-1.12-83 (СанПиН 2956а-83) (НПАОП 85.13-1.12-83) "Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно- поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала".

67. НАОП 9.1.50-1.13-59 (НПАОП 85.11-1.13-59) "Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ".

68. НАОП 9.1.50-1.15-69 "Санітарні правила проектування, обладнання, експлуатації та утримання виробничих і лабораторних приміщень, які призначені для проведення робіт з ртуттю, її сполуками та приладами".

69. НАОП 9.1.50-2.01-70 (ОСТ 42-21-11-81) "Кабінети і відділення променевої терапії. Вимоги безпеки".

70. НАОП 9.1.50-2.02-3 (ОСТ 42-21-15-83) "Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки".

71. НАОП 9.1.50-2.08-86 (ОСТ 42-21-16-86) "Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки".

72. НАОП 9.1.50-3.01-88 (НПАОП 85.0-3.01-88) "Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров'я".

73. НАОП 9.1.50-5.02-88 "Типова інструкція з охорони праці для персоналу операційних блоків".

74. НАОП 9.1.50-5.04-85 "Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу радіодіагностичних підрозділів лікувально-профілактичних установ".

75. НАОП 9.1.50-5.05-84 "Типова інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для персоналу рентгенодіагностичних кабінетів лікувально- профілактичних установ системи міністерства охорони здоров'я СРСР".

76. НАОП 9.1.50-5.07-85 "Типова інструкція з техніки безпеки при обслуговуванні і ремонті будинків та споруд".

77. НАОП 9.1.50-5.08-85 "Типова інструкція з техніки безпеки при роботі в стерилізаційних установках".

78. НАОП 9.1.50-6.03-88 (ГМВ 42-21-26-88) "Галузеві методичні вказівки. Відділення гіпербаричної оксигенації. Правила експлуатації і ремонту".

79. НАОП 9.1.50-6.04-91 "Методичні рекомендації щодо поліпшення умов праці медичних працівників, які зайняті ультразвуковою діагностикою".

80. НПАОП 0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин".

81. НПАОП 85.11-1.06-70 (НПАОП 85.11-1.06-70) "Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів) ".

82. НПАОП 85.14-1.08-79 (НПАОП 85.14-1.08-79) "Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно- епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок".

83. НПАОП 85.14-1.09-81 (НПАОП 85.14-1.09-81) "Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР".

84. Основи законодавства України про охорону здоров'я.

85. Основи охорони праці: конспект лекцій / укладач А. М. Зуєв. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 160 с.

86. Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" № 1232 від 30 листопада 2011 року.

87. Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 1.08.1992 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".

88. Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 23.05.2001 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок".

89. Постанова Кабінету Міністрів України №1662 від 08.11.2000 "Про затвердження переліку професійних захворювань".

90. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 №790 "Програма профілактики ВІЛ-інфекції в Україні".

91. Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений" № 3057-84.

92. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31 июля 1991 г. № 5804-91).

93. СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях".

94. СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы",

95. СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

96. СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

97. СП 2672-83 "Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та ділянок, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за старістю".

98. СП 2813-83 "Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях".

99. Указ Президента України № 643/2001 "Національна програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз".

 

вуватися у виконанні, яке відповідає класу зони з пожежовибухонебезпеки, тобто мати відповідний рівень і вид вибухозахисту або ступінь захисту оболонок згідно з ГОСТ 14254, ПУЕ і НПАОП 0.0– 1.32 – 01. 4 Заходи та засоби гасіння пожеж Однією з головних умов успішного гасіння пожежі є її своєчасне виявлення. Чим швидше вдається виявити пожежу, тим простіше її загасити і тим меншими будуть втрати від вогню. Для виявлення пожеж та повідомлення про місце їх виникнення застосовують: - зв’язок повідомлення про пожежу (телефон); - автоматичну пожежну сигналізацію (АПС); - охоронну пожежну сигналізацію (ОПС). АПС і ОПС складаються із: 1) сповіщувача, який може бути ручним (тумблер, кнопка) або автоматичним (теплові, димові, світлові, ультразвукові, комбіновані); 2) лінії зв’язку; 3) приймальної станції і 4) джерела живлення. За кількістю спрацьовувань пожежну сигналізацію поділяють на одноразову та багаторазову. Способи гасіння пожеж Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію пожежі, що виникла, називається пожежогасінням. Основою пожежогасіння є примусове припинення горіння. На практиці використовують декілька способів гасіння пожежі: 1) спосіб охолодження. Горіння речовини можливе тільки тоді, коли температура її поверхні перевищує температуру її займання. Якщо охолодити цю поверхню до більш низької температури, то горіння припиниться; 2) спосіб зниження концентрації. Речовина здатна горіти лише за умови наявності в атмосфері кисню більше 14%. Якщо зменшити вміст кисню у зоні горіння, воно повинно припинитися. Це досягається введенням у зону горіння інертних газів (діоксид карбону, азот, водяна пара) або розведенням кисню продуктами горіння в ізольованих приміщеннях; 3) спосіб ізоляції. Цей спосіб ґрунтується на тому, що припиняеться надходження повітря, а з ним і кисню до речовини, яка горить. Для цього застосовують різні ізолювальні вогнегасні речовини: хімічну піну, порошки і т.ін.; 4) спосіб хімічного гальмування швидкості горіння. Цей


Міністерство охорони здоров’я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ Навчально-методичний посібник до практичних занять для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України   Полтава – 2014 УДК 658.562   Рецензенти: професор В.О. Коробчанський (Харківський національний медичний університет) професор І.В. Сергета (Вінницький національний медичний університет ім.. М.І. Пирогова) професор В.О. Костенко (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»)     Саргош О.Д. Охорона праці в галузі: навчально-методичний посібник /О.Д. Саргош, О.В. Катрушов, В.Л. Філатова. – Полтава: 2014 - 241 с. ISNB   У посібнику викладені правові, нормативно-технічні та організіційні основи охорони праці, виробнича санітарія, безпека виробництва, протипожежна безпека. Посібник відповідає програмі курсу “Основи охорони праці” для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони життя і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності.   ISBN Ó О.Д. Саргош, О.В. Катрушов, В.Л.Філатова 2014   зміст
Передмова……………………………………………………………….....
Список скорочень…………………………………………………………...
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці…………………
Тема 2. Гігієнічна характеристика умов праці медичних працівників….
Тема 3. Нещасні випадки та аварії в ЛПЗ, їх розслідування та облік…
Тема 4. Гігієна та охорона праці в медичних закладах…………………..
Тема 5. Основи виробничої безпеки медичних працівників……………..
Додатки………………………………………………………………………
Список літератури…………………………………………………………..

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 122; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты