Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність прибутку, його види
 

Важливе значення для підприємства має прибуток, який є стратегічною метою підприємства. Прибуток – це найважливіша економічна категорія, основне фінансове джерело розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, усіх форм інвестування. Цей економічний показник об’єднує інтереси держави, підприємства, працівників, власника. Отримання прибутку – обов’язкова умова розширеного відтворення підприємства, його самофінансування та укріплення конкурентоспроможності на ринку.

Прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодувань всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність підприємства. Він виконує оціночну, розподільну та стимулюючі функції

Прибутки підприємств поділяються:

1. За видом діяльності. Це прибуток від звичайної діяльності; прибуток від надзвичайних подій.

2. За порядком розрахунку. Це валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності та чистий прибуток.

Валовий прибутокв) розраховується:

 

Пв=ВР–В–ПДВ–А3,

 

де, ВР – виручка від реалізації продукції;

В – виробнича собівартість;

ПДВ – податок на додану вартість;

А3 – акцизний збір.

Прибуток від операційної діяльностіо) дорівнює:

 

Пов + Доп – АВ – Вз –Воп,

 

де, Доп – інші операційні доходи;

АВ – адміністративні витрати;

Вз – Витрати на збут;

Воп – інші операційні витрати.

Прибуток від звичайної діяльностіз) розраховується:

 

Пз = Пзо – ПП,

 

де, Пзо – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

ПП – податок на прибуток.

 

Чистий прибуток (ЧП) дорівнює:

 

ЧП = Пз+НП – Нз – ПНП,

 

де, НП – надзвичайний прибуток;

НЗ – надзвичайний збиток;

ПНП – податок на надзвичайний прибуток.

3. За джерелами формування розрізняють прибуток від основної (операційної) діяльності, прибуток від фінансової діяльності інвестиційної діяльності та інші прибутки.

4. Залежно від мети визначення може бути бухгалтерський, економічний прибуток, або прибуток як об’єкт оподаткування.

5. За методикою оцінки виділяють номінальний та реальний прибуток.

6. Залежно від розмірів розраховується мінімальний прибуток, цільовий або максимальний.

На розмір прибутку підприємства впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Зовнішні фактори не залежать від діяльності самого підприємства. Це інфляційні процеси в країні, державне законодавство, політична ситуація, науково-технічний прогрес, соціальний розвиток регіону, політика оподаткування та ін.

Внутрішні фактори залежать від діяльності конкретного підприємства. Серед них можна виділити фактори безпосереднього та опосередкованого впливу. Прибуток підприємства безпосередньо залежить від обсягу випускаємої продукції, собівартості її виробництва, ціни продукції, що реалізується, номенклатури та асортименту і інших факторів. Фактори опосередкованого впливу – це реклама, збільшення або зменшення зносу основних виробничих фондів, співвідношення власного та залученого капіталу, після продажного сервісу та ін.

Позитивні результати виробничо-господарської діяльності підприємств повинні відображати не тільки абсолютну величину обсягу реалізованої продукції та прибутки, а й рівень ефективності виробництва.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 106; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты