Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна ефективність інвестицій
Читайте также:
  1. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
  2. ВЛАДА, ВПЛИВ, ЛІДЕРСТВО. ФОРМИ ВЛАДИ І ВПЛИВУ. ЛІДЕРСТВО: СТИЛЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ. СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА. ПСИХОДІАГНОСТИКА.
  3. Власність як економічна категорія. Історичні типи та форми власності.
  4. Геологічна ефективність пошукового буріння
  5. Грошові надходження й витрати зумовлені інвестиційною і фінансовою діяльністю страховика.
  6. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі
  7. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки
  8. Економічна ефективність маркетингових заходів
  9. Економічна інформація та її особливості

Ефективність виробничіх інвестицій (капіталовкладень) характеризує економічні і соціальні результати. Основою оцінки ефективності капітальних вкладень є порівняння вигідності проектів за умов обмеженості капіталу і отримання найбільшого рівня прибутковості. Ефективність капітальних вкладень визначається зіставленням отриманого ефекту (прибутку) з обсягом капітальних вкладень.

Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну ефективність капітальних вкладень. Абсолютна ефективність визначається коефіцієнтом економічної ефективності капітальних вкладів (Еn) та їх строком окупності (Т):

Еn = ∆П/К,

де, ∆П – приріст прибутку за рахунок інвестицій, грн;

К – капітальні вкладення, грн.

Строк окупності капітальних вкладень обернений до коефіцієнту ефективності і визначається за формулою:

Т = К/∆П.

Порівняльну економічну ефективність кіпітальних вкладень визначають при співставленні декількох варіантів і визначенні найкращого з них. Для цього розраховують приведені витрати. У найкращого варіанту вони мінімальні.

Зпр. = Сі + Ен * Кі → min,

де, Сі – річні виробничі витрати (собівартість) за і-м варіантом, грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень;

Кі – обсяг капіталовкладень за і-м варіантом.

Якщо варіанти мають різну продуктивність і обсяги виробництва, то для співставлення беруть питомі значення собівартості (Спі) та капітальних вкладень (Кпі) і обсяг виробництва одного з варіантів (Оі).

Зприв. = (Спі + Ен * Кпі) * Оі.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке інновації, новина, нововведення?

2. Як класифікуються інновації?

3. Які передумови впровадження інновацій в м’ясній та молочній галузі?

4. Які напрямки інноваційного розвитку в м’ясній та молочній галузях можна віднести до приоритетних на сучасному етапі?

5. Які основні заходи інноваційної діяльності проводяться в м’ясній та молочній промисловості?

6. Що таке інвестиції – капіталоутворюючі та фінансові?

7. Назвіть джерела інвестицій.

8. Назвіть показники загальної (абсолютної) ефективності капітальних вкладень

9. Як розрахувати порівняльну економічну ефективність капітальних вкладень?

Основні поняття

ІнноваціїНовина

Нововведення

Патенти

Раціоналізаторські пропозиції

Ноу – хау

Товарні знаки

Інвестиції

Капіталоутворюючі інвестиції

Фінансові ( портфельні) інвестиції

Лізинг

Абсолютна ефективність капітальних вкладень

Порівняльна ефективність капітальних вкладень

МОДУЛЬ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты