Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми та системи оплати праці. Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система
 

Основою організації заробітної плати на підприємствах є тарифна система. Елементи тарифної системи : тарифна сітка, тарифна ставка, тарифно-кваліфікаційний довідник.

Тарифна сітка – це шкала кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів.

Тарифна ставка – це абсолютний розмір оплати праці різних груп робітників за одиницю робочого часу. Тарифна ставка першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної оплати, нижче якої не може проводитися плата за фактично виконану працівником норму праці. Тарифні ставки інших розрядів (Сі) визначаються :

 

Сі = С1 × Кі ,

 

де, С1 – тарифна ставка першого розряду;

Кі – тарифний коефіцієнт даного розряду.

Тарифна ставка першого розряду не може бути нижчою встановленого державою мінімального розміру оплати праці. Так, в м’ясній промисловості можуть бути підвищені тарифні ставки для робітників цеху убою худоби та розділяння туш, деякі професії ковбасного виробництва (обвальщики, жиловщики, обжарники, коптильщики та ін.); на молочних заводах – для робітників, зайнятих на посолі сирів, обслуговуванні вакуум-апаратів та сушильних установ. Підвищені ставки можуть бути на роботах з шкідливими умовами праці або на тяжких роботах.

Тарифно-кваліфікаційний довідник – збірник нормативних документів, що містить систему вимог, яким повинні відповідати працівники визначеної професії і кваліфікації.

Використовуються погодинна та відрядна форми оплати праці.

Погодинна форма – це оплата праці залежно від відпрацьованого часу та рівня кваліфікації.

Відрядна форма – передбачає залежність суми заробітної плати від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт.

Кожна форма має різновиди, системи. Системи оплати праці при погодинній формі:

· пряма погодинна. Сума заробітної плати (Зпп) розраховується:

 

Зпп = Фміс × С ,

 

де, Фміс – фактично відпрацьований за місяць час;

С – годинна тарифна ставка відповідного розряду.

· погодинно – преміальна системап.прем):

 

Зп.прем = Зпп + Д ,

 

де, Д – сума преміальних доплат за досягнення показників.

 

,

де, і – процент доплат.

При відрядній формі:

· пряма відрядна

З = Рі × Nфакт ,

 

З – заробітна плата;

Рі – відрядна розцінка на виготовлення одного виробу;

Nфакт – фактична кількість виробів виготовлена робітником.

· відрядно-преміальна. До тарифного заробітку працівника при прямій відрядній системі додається сума відрядних доплат.

· відрядно-прогресивна, при якій праця в межах установлених норм оплачується за встановленими розцінками, а понад норму за підвищеними.

· непряма відрядна, яка використовується при оплаті праці допоміжних і підсобних робітників. Заробітна плата залежить від результату праці обслуговуємих робітників.

· акордна система, при якій розцінка встановлюється не на одиницю виконаних робіт, а на весь обсяг робіт із встановленням терміну їх виконання.

· колективна система (бригадна), при якій спочатку розраховується зарплата всієї бригади, а потім цей заробіток розподіляється між членами бригади.

Використовуються також змішані формиоплати праці:

· безтарифна система, при якій оплата праці кожного робітника є частиною всього фонду оплати праці і залежить від кваліфікації працівника, коефіцієнта трудової участі і фактично відпрацьованого часу.

· контрактна система, при якій заробітна плата визначається на основі укладеного між роботодавцем і робітником договору, де визначені права і обов'язки сторін.

· система участі у прибутках, яка передбачає розподіл частини прибутку підприємства між працівниками.

Заробітна плата диференціюється з допомогою компенсаційних або стимулюючих чинників. Доплати та надбавки виплачуються:

· за умови праці;

· за виконання виробничих завдань з високою якістю;

· за професійну майстерність;

· за роботу в нічний час;

· за суміщення професій.

Премії виплачуються згідно розробленого преміального положення за:

· виконання нормованих завдань;

· економію матеріалів;

· освоєння виробничих потужностей та зменшення кількості браку;

· підвищення продуктивності праці;

· результати роботи робочих місць, що обслуговуються працівниками;

· за підсумками року.

Фонд тарифної заробітної плати для погодинників (Фп) розраховується:

 

Фп = ΣЧіФч × Ст × Ксер,

 

де, Чі – Чисельність погодинників, що працюють в і-х умовах праці;

Фч - фонд робочого часу одного погодинника;

Ст – годинна тарифна ставка погодинника першого розряду;

К – середній тарифний коефіцієнт погодинників за і-х умов праці.

Фонд тарифної заробітної плати відрядників розраховують:

 

Фв= ΣТі × Ст × Ксер,

 

де, Ті – сумарна трудомісткість робот;

Ст – годинна тарифна ставка відрядника першого розряду;

Ксер – середній тарифний коефіцієнт відрядників в і-х умовах праці.

Загальний фонд заробітної плати складається із суми фондів заробітної плати погодинників і відрядників та доплат по преміальній системах.

 

Питання для самоконтролю

1. Визначте поняття «трудові ресурси».

2. Як класифікується персонал підприємства?

3. Які показники характеризують використання персоналу?

4. Дайте визначення продуктивності праці.

5. Що таке виробіток і як його розраховують?

6. Що таке трудомісткість продукції і як її розраховують?

7. У чому значення росту продуктивності праці?

8. Дайте визначення заробітної плати та її функцій.

9. Назвіть і поясніть склад заробітної плати.

10. Розкажіть про елементи тарифної системи.

11. Назвіть форми та системи оплати праці.

12. Як розраховують фонд основної заробітної плати на підприємстві?

13. Назвіть принципи організації заробітної плати.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты