Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТа шляхи їх прискорення

Читайте также:
  1. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  2. Д. На рисунку показано залежність проекції швидкості прямолінійного ру­ху тіла від часу. Який із графіків проекції прискорення відповідає даному рухові?
  3. Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання
  4. Інноваційна модель розвитку України необхідність та шляхи становлення
  5. Мета бюджетного регулювання та шляхи її досягнення
  6. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету
  7. Механізми, шляхи і чинники інфікування медичних працівників
  8. Напрями прискорення оборотності оборотних коштів
  9. П. Тіло кинули вертикально вгору. Якщо опір повітря відсутній, то прискорення тіла ...
  10. Передпосівне опромінення насіння сільськогосподарських культур для прискорення проростання, розвитку та підвищення продуктивності рослин

 

Безперервний процес руху оборотних коштів являє їх кругообіг. Оборотні кошти підприємства знаходяться в безперервному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Економічне значення кругообігу полягає в тому, що від нього залежить величина необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва та реалізації продукції.

Показниками оборотностіоборотних коштів є :

· коефіцієнт оборотності;

· коефіцієнт завантаження;

· тривалість одного обороту.

Коефіцієнт оборотностіоб) відображає кількість оборотів за рік і визначається:

,

де, РП – реалізована за рік продукція;

Ос – середньо річний залишок оборотних коштів.

Коефіцієнт завантаженняз) показує, скільки оборотних коштів підприємства приходиться на 1 гривню реалізованої продукції:

 

.

Тривалість одного обороту (q) показує тривалість одного обороту коштів у днях:

.

Середньорічний залишок оборотних коштів (Ос) розраховується:

 

,

 

де, О1212 – середньомісячні залишки оборотних коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів приводить до збільшення обсягу виробленої продукції на кожну гривню поточних витрат підприємства, або дає можливість вивільнити частину коштів і за їх рахунок створити додаткові резерви для розширення виробництва. Обсяг вивільнених оборотних коштів ( ΔОс) розраховується:

 

,

де, РПо – обсяг випущеної у звітному році продукції;

qб,qзв – середня тривалість одного обороту оборотних коштів у базисному і звітному роках.

Основними шляхами прискорення обігу є :

· зменшення строків виробітку продукції за рахунок механізації робіт, удосконалення технологічних процесів;

· покращення матеріально-технічного забезпечення і в зв’язку з цим зменшення виробничих запасів та подальшого їх транспортування;

· економія матеріальних ресурсів, дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції, кращого зберігання матеріалів;

· удосконалення розрахунків з замовниками, поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;

· упорядкування ціноутворення.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 9; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Склад та структура оборотних коштів, джерела формування | Нематеріальні ресурси та активи підприємства
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты