Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка основних фондів та їх знос
Планування, облік та оцінку основних фондів ведуть за групами об’єктів в натуральних та грошових одиницях.

Натуральні показники необхідні для визначення технічного складу, розрахунків виробничої потужноті, планування технічного переозброєння та ін. Облік за натуральними показниками ведеться окремо за кожною групою основних фондів. Так, для будівель використовують такі натуральні показники, як загальна і виробнича площа в квадратних метрах; для машин і обладнання – кількість, тип, марка, продуктивність; для транспорта – кількість одиниць, марка, вантажопідйомність та ін.

Облік в натуральній формі ведеться на основі паспортів підприємства і обладнання. Але загальну величину основних фондів можна визначити тільки з допомогою вартісної оцінки.

Кожна одиниця основних фондів має певну вартість. В залежності від часу проведення оцінки, характеру і стану основних фондів розрізняють первісну, відносну і залишкову вартість основних фондів.

Первісна вартість (балансова) – це фактична вартість основних фондів в момент їх введення в експлуатацію. Вона складається з фактичних витрат на придбання (Впр) та транспортування в господарство (Втр)

 

ОФп= Впр. + Втр .

Відновна вартість відображає вартість відтворення основних фондів на час їх переоцінки.

Залишкова вартість – це частина вартості основних фондів, яка ще не перенесена на вартість продукції, не віднесена на витрати по їх виготовленню. Вона визначається як різниця між первісною вартістю (ОФп) та зносом (Зн).

 

ОФзал = ОФп – Зн.

Знос основних фондів поділяється на фізичний та моральний. Фізичний знос– це поломки, розкрашування, стирання, тобто поступова втрата своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей. На його швидкість і розміри впливає надійність та довговічність основних фондів, спосіб використання, особливості технологічних процесів, якість технічного догляду та планово-попереджувальні ремонти, інші організаційно-технічні фактори.

Моральний знос – це втрата засобами праці своєї вартості та економічної ефективності в результаті вдосконалення техніки та здешевлення її виробництва.

Фізичний та моральний знос основних фондів – обов’язкові супутники виробництва. Їх можна зменшити за рахунок ремонту, модернізації та заміни окремих елементів засобів праці, технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих цехів, виробництв і підприємств у цілому, а також спорудження аналогічних виробничих об’єктів, тобто в процесі здійснення взаємопов’язаних форм простого і розширеного відтворення основних фондів.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты