Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники ефективності використання сировинних ресурсів

Читайте также:
  1. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  3. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  4. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  5. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  6. Аудит використання природних ресурсів за видами
  7. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  8. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  9. Визначення коефіцієнту використання матеріалу.
  10. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз

 

Для оцінки виробництва м’ясної та молочної сировини використовують декілька показників.

1. Середньорічний надій молока на 1 корову(кг) – валовий надій молока поділений на кількість корів.

2. Кількість молока(кг) або м’яса(т), отримане з 1га сільгоспугідь – співвідношення валового надою молока або сумарного приросту живої маси худоби до площі сільгоспугідь.

3. Кількість молока (кг) або м’яса (кг), отримане з 1 т кормів – відношення сумарного надою молока або приросту живої маси худоби до кількості використаних кормів.

4. Середньодобовий приріст живої маси(г) – відношення живої маси худоби або птиці до періоду відгодівлі (днів).

В м’ясному тваринництві використовують також окремі показники ефективності виробництва:

1. Середня жива маса 1 голови (кг) – середня по господарству або регіону маса 1 голови ВРХ або ДРХ, свиней.

2. Забійна маса(кг) – маса парної туші після її повної обробки, включаючи субпродукти та жир-сирець.

3. Забійний вихід – відношення забійної маси до передзабійної, виражене у відсотках.

Ефективність використання сировинних расурсів, які поступають у переробку на підприємства м’ясної та молочної промисловості оцінюють за допомогою системи показників.

1. Вихід готової продукції з одиниці сировини(В) показує, скільки товарної продукції в готовому вимірі приходиться на 1т використаної сировини:

 

В= ,

 

де, ТП – випуск товарної продукції, грн.;

О – обсяг використаної сировини,т.

2. Матеріаломісткість продукції (М) характеризує витрати сировини і основних матеріалів на одиницю виробляємої продукції. Цей показник розраховують або в грошовому вимірі по всій кількості витраченої сировини і основних матеріалів, або в натуральному вимірі по кожному виду:

 

М= ,

 

де, О – обсяг використаної сировини і матеріалів в грошовому або натуральному виразі;

П – випуск продукції в натуральному або грошовому виразі.

3. Коефіцієнт ефективності використання сировини (Кс). Він співставляє фактичні витрати сировини або фактичний вихід продукції з нормативними значеннями:

 

Кс= або Кс= ,

 

де, Вфакт, Внорм – фактичний і нормативний вихід готової продукції з одиниці сировини;

Рфакт, Рнорм – фактичні і нормативні витрати сировини на одиницю продукції.4. Ступінь використання сухої речовини молока визначають відношенням вмісту кількості сухої речовини в готовій продукції (жир, білок, лактоза) до кількості сухої речовини використаного молока. Якщо цей показник зростає, це означає підвищення ефективності використання молока.

5. Ступінь переробки вторинної сировини – відношення кількості вторинної сировини (знежиреного молока, пахти, сироватки), використаної на виготовлення різних молочних продуктів, до загальної кількості отриманої вторинної сировини.Найбільший цей показник на підприємствах, які виробляють сири, масло.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Джерела сировини | Шляхи розвитку сировинної бази
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты